Office-gids voor aanraken

Als u voor het eerst werkt met Office in Windows 8 op een aanraakscherm, is het handig om alvast een paar bewegingen te leren zodat u snel aan de slag kunt.

De basisbewegingen:

Tikken Een tikbeweging maken
Knijpen Vingers op het scherm samenknijpen
Spreiden Vingers op het scherm spreiden
Schuiven Een schuifbeweging maken
Vegen Over het scherm vegen

Hier ziet u hoe het werkt in Office.

In een Office-programma

Bewerking... Beweging…
Overschakelen naar de weergave op het volledige scherm

Tik op de knop Modus Volledig scherm op de titelbalk.

U kunt ook op de knop Weergaveopties voor lint op de titelbalk tikken en vervolgens op Lint automatisch verbergen tikken.

Overschakelen naar de standaardweergave

Tik op de drie puntjes boven aan het scherm en tik vervolgens op de knop Volledig scherm afsluiten.

U kunt ook eerst op de knop Weergaveopties voor lint tikken en vervolgens op Tabbladen en opdrachten weergeven.

De aanraakmodus inschakelen

Tik op de knop Aanraakmodus op de werkbalk Snelle toegang.

U kunt ook op het handpictogram Aanraakmodus/Muismodus op de werkbalk Snelle toegang tikken en dan op Aanraken tikken.

(Als u het handpictogram Aanraakmodus/Muismodus niet ziet, kunt u het toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang. Raadpleeg hiervoor de instructies voor het aanpassen van de werkbalk Snelle toegang.)

De aanraakmodus uitschakelen

Tik op de knop Aanraakmodus op de werkbalk Snelle toegang.

U kunt ook op het handpictogram Aanraakmodus/Muismodus op de werkbalk Snelle toegang tikken en dan op Muis tikken.

De werkbalk Snelle toegang aanpassen Plaats uw vinger wat langer op een knop op de werkbalk Snelle toegang en laat de knop dan weer los. Maak vervolgens een keuze in het menu dat verschijnt.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Bewerking... Beweging…
Het schermtoetsenbord weergeven Tik op de knop Schermtoetsenbord op de taakbalk.
Het schermtoetsenbord verbergen Tik op de knop X op het schermtoetsenbord.
Het schermtoetsenbord vastzetten Tik op Vastzetten op het schermtoetsenbord, zodat het toetsenbord geopend blijft.
Het schermtoetsenbord loskoppelen Tik op Loskoppelen op het schermtoetsenbord.

Navigeren door een bestand

Bewerking... Beweging…
Door het document schuiven Plaats uw vinger in het document en schuif omhoog of omlaag.
Inzoomen Spreid twee vingers.
Uitzoomen Plaats uw duim en wijsvinger op enige afstand van elkaar op het scherm en maak een knijpbeweging (beweeg ze naar elkaar toe).

Iets selecteren

Bewerking... Beweging…
De cursor plaatsen Tik in het bestand.
Tekst selecteren Tik in de tekst en sleep de selectiegreep.
Tekst opmaken Tik op de geselecteerde tekst en tik vervolgens op een opmaakoptie op de miniwerkbalk.

Werken met vormen en objecten

Bewerking... Beweging…
Verplaatsen Plaats uw vinger op het object en verschuif het object.
Formaat wijzigen Tik op het object en sleep vervolgens de formaatgrepen van het object.
Draaien Tik op het object en sleep vervolgens de draaigreep van het object.

In Excel

Bewerking... Beweging…
Gegevens in een cel bewerken Dubbeltik op de cel.
Een gegevensbereik selecteren Tik op een cel en sleep de selectiegreep.
De inhoud van een cel wissen Tik op een cel om deze te selecteren en tik normaals erop om de miniwerkbalk weer te geven. Tik daarna op Wissen.

In PowerPoint

Bewerking... Beweging…
Inzoomen op een dia in de diavoorstellingsweergave Spreid twee vingers.
Uitzoomen op een dia in de diavoorstellingsweergave Plaats uw duim en wijsvinger op enige afstand van elkaar op het scherm en maak een knijpbeweging (beweeg ze naar elkaar toe).
Besturingselementen weergeven in de diavoorstellingsweergave Tik op een dia.
Naar de volgende of vorige dia in de normale weergave Veeg snel verticaal over de dia of tik op de miniatuur van de dia in het deelvenster Miniaturen.
Meerdere dia's selecteren Veeg in het deelvenster Miniaturen of in de diasorteerderweergave horizontaal over elke dia totdat de kleur van de miniatuurrand verandert.
De volgorde van dia's wijzigen Sleep een dia horizontaal uit het deelvenster Miniaturen en zet deze neer op de nieuwe locatie.
Meerdere objecten selecteren Tik op een object om dit te selecteren, houd vast en tik ondertussen op de andere objecten.
De tekst in een object bewerken Dubbeltik op de tekst.

De weergave-instelling wijzigen

Gewenste bewerking Handeling
Tekst en objecten groter maken Veeg, tik op Start, veeg omhoog, tik op Alle apps, tik op Configuratiescherm (onder Windows System), tik op Vormgeving en persoonlijke instellingen, tik op Weergave en tik op Normaal - 125%.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013