Uw gegevens beheren

Als u uw werk wilt afkrijgen, kan het essentieel zijn dat u altijd toegang hebt tot inhoud en informatie, waar u zich ook bevindt. Met de koppelingen Nieuwsfeed, OneDrive voor Bedrijven en Sites boven aan SharePoint Server 2013- of Office 365-pagina's kunt u inhoud en gegevens verzamelen en opslaan, en deze op elk gewenst moment snel weer opzoeken vanaf uw mobiele of desktopapparaten.

Dit artikel bevat algemene instructies voor het beheren van inhoud in OneDrive voor Bedrijven en op uw pagina Sites. Gegevens komen echter ook voort uit gesprekken die u met anderen hebt gehad. Zie Personen volgen om hun activiteiten bij te houden en Welke items worden weergegeven in uw nieuwsfeed? voor het beheren van gegevens over anderen en uit sociale gesprekken.

 Opmerking    Functies van en toegang tot pagina's Nieuwsfeed, OneDrive voor Bedrijven en Sites kunnen verschillen van de beschrijving in dit artikel, afhankelijk van hoe uw organisatie persoonlijke sites en profielen heeft ingesteld en aangepast. Met name Office 365-gebruikers zien mogelijk Yammer in plaats van de Nieuwsfeed-optie.

In dit artikel


Documenten opslaan en delen in OneDrive voor Bedrijven

OneDrive voor Bedrijven is uw OneDrive-bibliotheek van het bedrijf; een locatie waar u persoonlijke documenten op de werkplek kunt opslaan en delen.

OneDrive voor Bedrijven verschilt van OneDrive, dat is bedoeld voor persoonlijke opslag, afgescheiden van uw werkplek. OneDrive voor Bedrijven verschilt ook van uw teamsite, die is bedoeld voor het opslaan van team- of projectgerelateerde documenten.

Met OneDrive voor Bedrijven kunt u uw bibliotheek en bestanden naar behoefte organiseren. Alle bestanden zijn standaard privé, maar u kunt zo nodig documenten delen.

SharePoint Online en Office 365 verstrekken een afzonderlijke opslagtoewijzing van 25 GB voor persoonlijke site-inhoud; deze omvat uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek evenals uw persoonlijke nieuwsfeed en prullenbak. Lokale servers hebben mogelijk andere opslaglimieten, afhankelijk van de vereisten van uw organisatie. Zie SharePoint Online: softwaregrenzen en -limieten voor meer informatie over onlineruimtetoewijzing.

Het is verstandig om uw zakelijke bestanden in OneDrive voor Bedrijven op te slaan, omdat dit een centrale locatie vormt om inhoud op te slaan, te zoeken wat u nodig hebt en geselecteerde items te delen waaraan u en anderen kunnen samenwerken.

 Opmerking    OneDrive voor Bedrijven functies en toegang zijn afhankelijk van de aanpassingen van uw organisatie en kunnen afwijken van de beschrijvingen in dit artikel.

Uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek is een goede locatie om het volgende te organiseren:

 • Documenten en andere bestanden die u maakt.
 • Documenten die u met anderen wilt maken.
 • Media-activa, zoals afbeeldingen, PowerPoint-presentaties, muziek en videobestanden.

Uw persoonlijke bibliotheek openen:

 1. Meld u aan bij Office 365 of SharePoint Server.
 2. Selecteer OneDrive boven in de SharePoint- of Office 365-sites van uw organisatie.

Selecteer uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek

Als u wilt beginnen met activiteiten, zoals het maken of uploaden van bestanden, gebruikt u de opties in de balk met snelle opdrachten.

Balk met snelle opdrachten in OneDrive voor Bedrijven

Als u bestanden in de bibliotheek wilt verplaatsen, selecteert u het item dat u wilt verplaatsen en gebruikt u de optie Openen met Verkenner op het tabblad Bibliotheek, zoals is beschreven in Bestanden verplaatsen in SharePoint-bibliotheken.

Als u andere bestandsbeheeractiviteiten wilt uitvoeren, selecteert u de optie Beheren in de balk met snelle opdrachten.

Terug naar boven Terug naar boven

Documenten volgen die belangrijk voor u zijn

U kunt wijzigingen in documenten bijhouden en eenvoudiger documenten terugvinden door deze te volgen. Het volgen van een document is met name handig voor documenten waaraan u en anderen samenwerken - documenten die u deelt met anderen of documenten die anderen met u hebben gedeeld.

Documenten die u volgt, worden op uw nieuwsfeedpagina weergegeven onder Ik volg en op uw OneDrive voor Bedrijven-pagina wanneer u klikt op Gevolgde documenten in de balk met snelle opdrachten. Ga als volgt te werk om een document te volgen in OneDrive voor Bedrijven:

 1. Selecteer het document.
 2. Selecteer op het tabblad Bestand, in de groep Delen en bijhouden, de optie Volgen.

Documenten markeren zodat anderen deze kunnen terugvinden

Door te taggen kunt u een document met specifieke onderwerpen koppelen, op voorwaarde dat uw bedrijf taggen ondersteunt. Zo kunt u een document met een beschrijving van het vakantiebeleid van uw bedrijf taggen met #vakantie. U kunt een geselecteerd document taggen of een persoonlijke notitie of opmerking toevoegen door op het lint op de functie Labels en notities te klikken en in het tekstvak een trefwoord te typen. Deze worden dan weergegeven als #trefwoord (als uw bedrijf de tagfunctie ondersteunt) en aan het document gekoppeld.

Zie Uw profiel weergeven en bewerken voor meer informatie over trefwoorden.

Terug naar boven Terug naar boven

Documenten en sites zoeken die belangrijk voor u zijn

Wanneer u een document of site bekijkt die u nuttig vindt, kunt u het document volgen of de site volgen zodat u het item eenvoudig kunt terugvinden.

Ga boven aan een SharePoint-site of Office 365-pagina als volgt te werk als u een gevolgd document wilt zoeken:

 • Klik op Nieuwsfeed en klik onder Ik volg op het omcirkelde nummer boven documenten.
 • Klik op OneDrive en klik op de balk Snelle toegang op Gevolgde documenten.

Ga boven aan een SharePoint-site of Office 365-pagina als volgt te werk als u een gevolgde site wilt zoeken:

 • Klik op Nieuwsfeed en klik onder Ik volg op het omcirkelde nummer boven sites.
 • Klik op Sites.

Terug naar boven Terug naar boven

Documentprivacy beheren

Documenten in uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek zijn standaard privé. Als u deze status wilt wijzigen zodat geselecteerde personen specifieke documenten kunnen delen, moet u uw documenten expliciet delen. U kunt ook de lees- en bewerkmachtigingen opgeven voor personen die u uitnodigt voor toegang tot uw documenten. Als u een document wilt instellen voor delen, klikt u op Menu Openen (…) naast het document dat u wilt delen, zoals is beschreven in Documentprivacy beheren.

Terug naar boven Terug naar boven

Tags voor interessante onderwerpen volgen

Als u gesprekken over een getagd onderwerp wilt bekijken waarover u wilt meten, kunt u op een van de volgende manieren te werk gaan:

Documentwijzigingen bijhouden door meldingen toe te voegen

Wanneer u een waarschuwing toevoegt aan een document, ontvangt u een melding wanneer het document is gewijzigd, als deze bijvoorbeeld wordt bijgewerkt of verwijderd. Via de waarschuwingsinstellingen kunt u opgeven hoe vaak en waar u waarschuwingen wilt ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail of tekstberichten. U kunt een melding voor een document toevoegen door vanuit uw bibliotheek op het tabblad Bestanden te klikken en daarna op Waarschuw mij te klikken, zoals is beschreven in Een melding maken of een abonnement nemen op een RSS-feed.

Terug naar boven Terug naar boven

Classificaties toevoegen aan documenten en lijsten

Documentclassificaties  kunnen erg nuttig zijn wanneer u een bibliotheek met gedeelde documenten hebt en wilt nagaan welke inhoudsgebieden veel worden bekeken door bezoekers van de site. Classificaties helpen bezoekers ook te bepalen welke documenten of items ze willen zien. Uw volgers ontvangen een melding in hun newsfeed wanneer u een item hebt geclassificeerd op een SharePoint-site, tenminste als de volgens minimaal over weergavemachtigingen voor het document beschikken en als deze toegang is toegestaan volgens uw newsfeedinstellingen. Als u wilt toestaan dat bezoekers en inzenders van de site bibliotheek- en lijstitems op uw site classificeren, moet u deze mogelijkheid toevoegen aan de site.

Zie Een classificatiefunctie toevoegen aan uw bibliotheek voor meer informatie over het toevoegen van classificaties aan uw documenten en lijsten.

Terug naar boven Terug naar boven

Uw documenten delen

U kunt elk document in OneDrive voor Bedrijven gebruiken voor samenwerking door het document met geselecteerde personen in uw organisatie te delen. Selecteer () naast het document dat u wilt delen. Selecteer daarna op de optie Delen in de bijschriftkaart van het document, zoals is beschreven in Samenwerken aan documenten.

Interessante sites volgen

U kunt SharePoint-sites volgen om hun web-URL weer te geven op uw pagina Sites. Zodra u een site volgt, worden berichten in de newsfeed van die site samengevoegd in uw feed Ik volg. Afhankelijk van uw newsfeed geven uw volgers bovendien items weer die u volgt, dus het is een goede manier om uw invloed te verspreiden. En wanneer personen die u volgt, dezelfde sites gaan volgen, ziet u hiervan een melding in uw newsfeed. Deze informatie kan interessant en waardevol voor u zijn omdat u met deze personen in de toekomst mogelijk samenwerkt.

Sites die u volgt, worden op uw newsfeedpagina weergegeven onder Ik volg en door boven aan een SharePoint- of Office 365-pagina op Sites te klikken. Zie Interessante sites volgen voor meer informatie.

Sites markeren zodat anderen deze kunnen terugvinden

Door sites te taggen kunt u sites organiseren die belangrijk voor u zijn. Ook wordt hiermee samenwerking verbeterd, waarbij informatie wordt gedeeld omdat personen die u volgen, zien dat u de website hebt getagd en deze mogelijk ook waardevol vinden.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard