Samenwerken aan documenten in OneDrive voor Bedrijven

U kunt uw documenten delen met anderen en hen bewerkingsmachtigingen geven. Anderen kunnen u eveneens uitnodigen om met hen samen te werken aan documenten.

Uw OneDrive voor Bedrijven-documenten en -mappen delen

U kunt documenten delenin OneDrive voor Bedrijven door personen in uw organisatie uit te nodigen om een document of alle items in een map te bekijken of te bewerken. Als u Office 365 gebruikt, kunt u mogelijk documenten en mappen delen met personen van buiten uw organisatie.

Documenten bewerken die met u worden gedeeld

Wanneer iemand een document deelt met u, ontvangt u meestal een e-mail met een koppeling naar het document.

Een e-mail met een koppeling naar een gedeeld document

Selecteer de koppeling om naar het document te gaan.

  • Als u bewerkingsmachtigingen hebt gekregen, kunt u het document bewerken. U kunt het document zelfs tegelijk met iemand anders bewerken als het een Word-, Excel- of PowerPoint-document is.
  • Als u geen bewerkingsmachtiging hebt, kunt u het document wel bekijken en het opslaan als een afzonderlijk bestand.

Als u geen koppeling hebt, kunt u zoeken naar bestanden die met u zijn gedeeld.

Teruggaan naar eerdere versies van een document

Als documentversiebeheer is ingeschakeld in OneDrive voor Bedrijven, kunt u eerdere versies van uw documenten bekijken en herstellen. Als documentversiebeheer is uitgeschakeld, kunt u een document toch terugzetten naar de meest recente versie. Zie Documentversies beheren in OneDrive voor Bedrijven.

Zie Hoe werkt versiebeheer in een lijst of bibliotheek? voor meer informatie over versiebeheer.

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard