Lijstitems toevoegen, bewerken of verwijderen

Een site kan een verscheidenheid aan lijsten bevatten, variërend van contactpersonen en agenda's tot aankondigingen en actie-items. U kunt altijd dezelfde procedure gebruiken voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van lijstitems, ongeacht het lijsttype. U kunt een lijst maken met een verscheidenheid aan kolommen, zoals Tekst, Getal, Valuta, Datum en tijd, Opzoeken, Ja/Nee en Berekend. U kunt ook een of meer bestanden toevoegen aan een lijstitem om extra informatie op te geven, zoals een spreadsheet met aantallen of een document met achtergrondinformatie.


 Opmerkingen 

 • Als u items in een lijst wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, moet u het machtigingsniveau Bijdragen voor de lijst hebben.
 • Het proces voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van lijstitems in de gegevensbladweergave wordt uitgelegd in de SharePoint Help.
Wat wilt u doen?


Een item aan een lijst toevoegen

Er zijn twee manieren om een item aan een lijst toe te voegen. U kunt een item toevoegen met een formulier (de standaardmethode) of u kunt een item inline toevoegen, wat inhoudt dat u het item rechtstreeks aan de lijstpagina toevoegt.

 Opmerking    Sommige lijsten worden weergegeven in webonderdelen. Dat zijn de basisbouwstenen van pagina's op een site. Zo worden bijvoorbeeld de lijsten Aankondigingen, Agenda en Koppelingen weergegeven in webonderdelen op de standaardintroductiepagina. Wanneer een lijst in een webonderdeel wordt weergegeven, kunt u mogelijk items aan de lijst toevoegen zonder de lijst rechtstreeks te openen. Als de koppeling om een nieuw item aan een lijst toe te voegen echter niet zichtbaar is, moet u de lijst rechtstreeks openen.

Een item met een formulier toevoegen

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.
 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten (het linkernavigatiedeelvenster) of klik op Instellingen Knop Instellingen van de openbare website van SharePoint Online, klik op Site-inhoud en klik in de gewenste lijstsectie op de naam van de lijst.

 Opmerking    Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 1. Klik op het lint op de tab Items en klik in de groep Nieuw op Nieuw item.

Als er extra inhoudstypen aan de lijst zijn toegevoegd, klikt u op de pijl naast Nieuw om andere keuzes weer te geven, zoals Nieuw ondersteuningsprobleem of Nieuwe leverancier.

 1. Geef de gegevens voor het lijstitem op. Let op de volgende punten:
 • U moet gegevens opgeven als er naast het kolomlabel een rode asterisk staat.
 • Als u een bestand aan een lijstitem wilt toevoegen, klikt u op het lint op het tabblad Bewerken in de groep Acties op Bestand toevoegen, klikt u op Bladeren om het bestand te zoeken en klikt u op OK. U kunt voor elk lijstitem meer dan een bestand toevoegen. Als de opdracht Bestand toevoegen niet beschikbaar is, bevat uw lijst mogelijk niet-ondersteunde bijlagen.
 • Afhankelijk van de lijst zijn er mogelijk extra opdrachten beschikbaar op het tabblad Aangepaste opdrachten op het lint.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Nadat u de gegevens hebt opgegeven, klikt u onder aan het formulier op Opslaan.
 • Als u de opgegeven gegevens wilt negeren, klikt u onder aan het formulier op Annuleren.

Terug naar boven Terug naar boven

Een item inline toevoegen of bewerken

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.
 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten of klik op InstellingenKnop Instellingen van de openbare website van SharePoint Online, klik op Site-inhoud en klik in de gewenste lijstsectie op de naam van de lijst.

 Opmerking    Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 1. Klik boven aan de pagina op bewerken.

Een item inline aan een lijst toevoegen

 1. Geef de gegevens voor het lijstitem op. Let op de volgende punten:
 • Voor kolommen waarvoor gegevens moeten worden ingevuld, wordt een foutbericht naast de kolom weergegeven als u niets invult.
 • U kunt geen bestand toevoegen aan een lijstitem tijdens inline bewerken. U kunt echter een lijstitem toevoegen door het item het een formulier toe te voegen.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Nadat u de gegevens hebt opgegeven, klikt u op Stoppen om de lijst niet verder te bewerken.
 • Als u de opgegeven gegevens wilt verwijderen, klikt u op de drie puntjes (...) naast het item en klikt u in de vervolgkeuzelijst op Item verwijderen.

Terug naar boven Terug naar boven

Items aan een lijst toevoegen door een e-mail te verzenden

U kunt discussieborden, aankondigingen en agenda's zo instellen dat gebruikers hieraan items kunnen toevoegen door een e-mail te verzenden. Dit is alleen mogelijk als het ontvangen van inhoud via e-mail is toegestaan op de site. Blogberichten kunnen per e-mail worden ingediend, maar niet de blogopmerkingen. U kunt ook andere lijsten instellen om e-mail te ontvangen. Hiervoor kunt u de speciaal daarvoor bestemde e-mailhandlers gebruiken.

Haal het e-mailadres van de lijst op door een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Kijk in het adresboek van uw e-mailprogramma. Als u het e-mailadres daar niet kunt vinden, moet u het opvragen bij degene die de lijst heeft opgesteld. Vervolgens kunt u het adres toevoegen aan de lijst met contactpersonen van het e-mailprogramma, zodat u het later gemakkelijk kunt terugvinden.
 • Controleer de beschrijving van de lijst zoals weergegeven onder de titel van de lijst. Mogelijk heeft de site-eigenaar het e-mailadres van de lijst toegevoegd aan de beschrijving van de lijst.
 • Controleer de e-mailinstellingen voor de lijst (als het e-mailadres niet in de beschrijving van de lijst wordt weergegeven en als u gemachtigd bent om de lijstinstellingen te bekijken):
 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waarvoor u bestanden per e-mail wilt verzenden.
 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten of klik op Instellingen Knop Instellingen van de openbare website van SharePoint Online, klik op Site-inhoud weergeven en klik in de gewenste lijstsectie op de naam van de lijst.

 Opmerking    Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 1. Klik op het tabblad Lijst op het lint in de groep Instellingen op Lijstinstellingen.

Opdracht Lijstinstellingen

 1. Als de lijst is ingesteld voor het ontvangen van e-mail, wordt het adres weergegeven op de pagina Lijstinstellingen onder Communicatie naast E-mailadres.

 Opmerking    Uw site moet zijn ingeschakeld voor e-mail. Als E-mailadres niet wordt weergegeven op de pagina Lijstinstellingen, is uw site niet ingeschakeld voor e-mail.

Bestanden toevoegen door e-mail te verzenden

 • Gebruik het e-mailadres van uw SharePoint-groep om het lijstitem als e-mailbericht te verzenden. Uw organisatie heeft mogelijk een eigen e-maillijst (een zogenaamde SharePoint-groep) waarmee leden van de groep e-mailberichten naar elkaar kunnen verzenden. Het adres van de SharePoint-groep kan de adressen bevatten van lijsten, zodat bijlagen bij de berichten automatisch worden toegevoegd aan de SharePoint-site wanneer u berichten verzendt naar leden van de groep.

E-mail verzenden naar een lijst

 1. Bereid in uw e-mailtoepassing het item dat u wilt verzenden op een van de volgende manieren voor:
 • Als u een gespreksitem wilt verzenden of een item naar een teamblog wilt posten, neemt u de inhoud op in de hoofdtekst van het bericht.
 • Als u een agenda-item wilt verzenden, moet u een vergaderverzoek of een afspraak verzenden vanuit uw e-mail- of agendatoepassing.
 • Als u een afbeelding, formulier of document wilt verzenden, voegt u dat item als bijlage aan uw bericht toe.
 • Als u een standaard-e-mailbericht of antwoord wilt verzenden, neemt u de inhoud op in de hoofdtekst van het bericht, net als u voor andere e-mailberichten gewend bent.
 1. Geef het adres van de lijst op in het vak Aan of CC. Als de lijst al is opgenomen in de SharePoint-groep, geeft u het e-mailadres van de SharePoint-groep op in plaats van het adres van de lijst.
 2. Verzend het bericht. In de meeste e-mailtoepassingen klikt u hiervoor op Verzenden.
 3. Het item wordt aan de lijst toegevoegd en moet in de lijst staan. Als het item niet direct zichtbaar zijn in de lijst, moet u de browser vernieuwen.

Het kan even duren voordat de lijstitems worden weergegeven, afhankelijk van de instellingen van de e-mailserver.

 Opmerking   Als u per e-mail een agenda-item naar een site verzendt, moet u het de deelnemers aan de vergadering laten weten wanneer er wijzigingen zijn voor de vergadering. Als u de details van de vergadering op de site wijzigt, worden er niet automatisch updates of annuleringen van de vergadering verzonden vanaf de SharePoint-site.

Terug naar boven Terug naar boven

Een item in een lijst bewerken

Er zijn twee manieren om een item in een lijst te bewerken. U kunt een item bewerken met een formulier (de standaardmethode) of u kunt een item inline bewerken, wat inhoudt dat u het item rechtstreeks op de lijstpagina bewerkt.

 Opmerking    Als de lijst is ingesteld voor het bijhouden van versies, wordt er telkens wanneer u een lijstitem bewerkt, een nieuwe versie van dat lijstitem gemaakt. U kunt de geschiedenis van de wijzigingen in een lijstitem bekijken en een eerdere versie herstellen als u een fout hebt gemaakt in een nieuwere versie.

Terug naar boven Terug naar boven

Een item met een formulier bewerken

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waarvan u een item wilt bewerken.
 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten of klik op Instellingen Knop Instellingen van de openbare website van SharePoint Online, klik op Site-inhoud en klik in de gewenste lijstsectie op de naam van de lijst.

 Opmerking    Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 1. Klik op het vinkje naast het item dat u wilt bewerken.
 2. Klik op het lint op het tabblad Items in de groep Beheren op Item bewerken.

 Opmerking    U kunt ook klikken op de drie puntjes naast het item en Item bewerken selecteren in het menu.

Item bewerken

 • Bewerk de gegevens van het lijstitem. Let op de volgende punten:
 • U moet gegevens opgeven als er naast het kolomlabel een rode asterisk staat.
 • Als u een bestand aan een lijstitem wilt toevoegen, klikt u op het lint op het tabblad Items in de groep Acties op Bestand toevoegen. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken en klik op OK. U kunt voor elk lijstitem meer dan één bestand toevoegen. Als de opdracht OK niet beschikbaar is, bevat uw lijst mogelijk niet-ondersteunde bijlagen.
 • Als u een bijlage uit een lijstitem wilt verwijderen, selecteert u Item bewerken en klikt u in de sectie Bijlagen op het formulier, naast de bijlage die u wilt verwijderen, op Verwijderen.

Bijlage verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Nadat u de gegevens hebt opgegeven, klikt u op het lint op het tabblad Bewerken in de groep Doorvoeren op Opslaan, of onder aan het formulier op Opslaan.
 • Als u de opgegeven gegevens wilt negeren, klikt u op het lint op het tabblad Bewerken in de groep Doorvoeren op Annuleren.

Terug naar boven Terug naar boven

Een of meer items van een lijst verwijderen

 Belangrijk    Wees voorzichtig bij het verwijderen van items. Het verwijderen van items kan permanent zijn en het is mogelijk dat u de items niet kunt terughalen. Overweeg items te verplaatsen of archiveren in plaats van verwijderen. Afhankelijk van de configuratie van uw site is het mogelijk dat u de items en de inhoud ervan kunt terughalen vanuit de Prullenbak.

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waaruit u de items wilt verwijderen.
 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten of klik op Instellingen Knop Instellingen van de openbare website van SharePoint Online, klik op Site-inhoud en klik in de gewenste lijstsectie op de naam van de lijst.

 Opmerking    Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

Klik in de kolom met vinkjes op het vinkje voor de items die u wilt bewerken en klik op Item verwijderen.

Item verwijderen

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard