Het webonderdeel Afbeelding

U kunt het webonderdeel Afbeelding gebruiken om een foto of afbeelding aan een pagina met webonderdelen toe te voegen. Om de afbeelding beter af te stemmen op de andere webonderdelen op de pagina, kunt u de verticale uitlijning, horizontale uitlijning en de achtergrondkleur van de afbeelding in het webonderdeel opgeven door de aangepaste eigenschappen in een gedeelde weergave te wijzigen.Manieren om het webonderdeel Afbeelding te gebruiken

U kunt het webonderdeel Afbeelding gebruiken om:

 • Een bedrijfs- of projectlogo toe te voegen aan een pagina.
 • Foto's van medewerkers of producten weer te geven.
 • De pagina visueel aantrekkelijker te maken.

Terug naar boven Terug naar boven

Manieren waarop u een afbeelding kunt weergeven

U kunt op twee manieren een afbeelding weergeven:

 • Typ een bestandspad of hyperlink naar het afbeeldingsbestand in het tekstvak van de eigenschap Koppeling naar afbeelding. In dat geval is de afbeelding statisch en wijzigt deze niet (tenzij u de eigenschap wijzigt).
 • Maak verbinding tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel dat het bestandspad of de hyperlink levert. In dat geval kan de afbeelding dynamisch zijn en veranderen als gevolg van een actie in het andere webonderdeel, zoals het selecteren van een rij in een webonderdeel Lijstweergave.

U kunt bijvoorbeeld een webonderdeel Lijstweergave met contactpersonen verbinden met het webonderdeel Afbeelding. Telkens als u een rij selecteert in het webonderdeel Lijstweergave met contactpersonen, en als het webonderdeel een kolom bevat met een hyperlink naar een foto van die contactpersoon, kunt u de foto van deze contactpersoon weergeven in het webonderdeel Afbeelding.

Terug naar boven Terug naar boven

Verbinding maken tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties Menu Siteacties.
 2. Klik op het menu Webonderdeel Het menu Webonderdeel en wijs Verbindingen aan.
 3. Wijs Afbeelding ophalen uit aan en klik op de naam van het webonderdeel dat u wilt koppelen.

 Opmerking   Als de eigenschap Koppeling naar afbeelding al een waarde heeft en u verbinding maakt tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel, wordt de eigenschap Koppeling naar afbeelding genegeerd. Als het webonderdeel Afbeelding al is verbonden met een ander webonderdeel en u een waarde wilt instellen voor de eigenschap Koppeling naar afbeelding, moet u eerst de verbinding verwijderen.

Terug naar boven Terug naar boven

De aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Afbeelding

Hieronder ziet u de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Afbeelding.

 Opmerking   U kunt deze aangepaste eigenschappen niet bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap Beschrijving
Koppeling naar afbeelding

Hiermee geeft u een bestandspad of hyperlink op naar de afbeelding die u wilt weergeven in het webonderdeel Afbeelding.

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, worden de volgende bestandsindelingen voor afbeeldingen ondersteund:

Bestandsindelingen voor afbeeldingen Bestandstype
Windows-bitmap (BMP) .BMP
Enhanced Windows-metabestand (EMF) .EMF
GIF-indeling (Graphics Interchange Format) .GIF
JPEG-indeling (Joint Photographic Experts Group) .JPG, .JPEG
PNG-indeling (Portable Network Graphics) .PNG

De eigenschap Koppeling naar afbeelding is mogelijk niet beschikbaar omdat het webonderdeel Afbeelding is verbonden met een ander webonderdeel dat de afbeelding levert.

Alternatieve tekst Geeft de tekst op die moet worden weergegeven als de gebruiker de muisaanwijzer op de afbeelding plaatst. Deze tekst wordt ook weergegeven als de afbeelding niet beschikbaar is.
Verticale uitlijning van afbeelding Hiermee plaatst u de afbeelding verticaal in het webonderdeel Afbeelding. Selecteer een van de volgende waarden: Boven, Midden of Onder. De standaardwaarde is Midden.
Horizontale uitlijning van afbeelding Hiermee plaatst u de afbeelding horizontaal in het webonderdeel Afbeelding. Selecteer een van de volgende waarden: Links, Centreren of Rechts. De standaardwaarde is Centreren.
Achtergrondkleur van webonderdeel

Hiermee bepaalt u de kleur van het venster van het webonderdeel Afbeelding achter de afbeelding. De standaardkleur is de achtergrondkleur van het huidige thema.

U kunt een kleur opgeven door op Knopafbeelding rechts van het tekstvak te klikken en vervolgens een van de volgende acties uit te voeren:

 • Selecteer een kleur in het kleurenschema.
 • Typ de naam van een HTML-kleur.
 • Typ een RGB-kleurwaarde.

Als u dezelfde achtergrondkleur wilt gebruiken als het thema van de site, klikt u in het dialoogvenster Achtergrondkleur van webonderdeel op Doorzichtig.

Terug naar boven Terug naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen hebben een reeks gemeenschappelijke eigenschappen die hun vormgeving, opmaak en geavanceerde kenmerken bepalen.

 Opmerking   De gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen die worden weergegeven in het taakvenster kunnen om verschillende redenen afwijken van wat in deze sectie wordt vermeld:

 • Als u de sectie Geavanceerd in het taakvenster wilt bekijken, moet u over de juiste machtigingen beschikken.
 • Een ontwikkelaar van webonderdelen kan ervoor hebben gekozen om één of meer van deze gemeenschappelijke eigenschappen niet weer te geven voor een bepaald webonderdeel of kan hebben besloten extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet worden vermeld in de onderstaande secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.
 • Eigenschappen van webonderdelen kunnen worden uitgeschakeld of verborgen bij bepaalde machtigings- en eigenschapsinstellingen.

Vormgeving

Eigenschap Beschrijving
Titel Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.
Hoogte Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.
Breedte Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.
Status van basis Hiermee geeft u het volledige webonderdeel weer op de pagina wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Standaard is de status van de basis ingesteld op Normaal en wordt de volledige webpagina weergegeven. Wanneer de status is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.
Type basis Hiermee geeft u aan of de titelbalk en rand van het kader voor het webonderdeel worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap Beschrijving
Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en is het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u dit wilt gebruiken om gegevens door te geven aan een ander webonderdeel via een verbinding tussen webonderdelen maar het niet wilt weergeven.

Richting Hiermee geeft u de richting op voor de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Zo is Arabisch een voorbeeld van een taal die van rechts naar links wordt gelezen, terwijl Nederlands en de meeste andere Europese talen van links naar rechts worden gelezen. Het is mogelijk dat deze instelling niet voor alle typen webonderdelen beschikbaar is.
Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen op waarin het webonderdeel is opgenomen.

 Opmerking   De zones van pagina's met webonderdelen die u niet mag wijzigen, worden niet weergegeven in de keuzelijst.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie op van een webonderdeel in een zone die meerdere webonderdelen bevat.

U kunt de volgorde opgeven door een positief geheel getal in het tekstvak te typen.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden worden gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links van de zone wordt weergegeven.

Als u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone waarin van boven naar beneden wordt gerangschikt, is de zone-index 0. Als u een tweede webonderdeel toevoegt onder aan de zone, is de zone-index 1. U kunt het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone verplaatsen door 0 te typen voor dit onderdeel en vervolgens 1 te typen voor het eerste webonderdeel.

 Opmerking   Elk webonderdeel in de zone moet een unieke waarde voor de zone-index hebben. Daarom kan het wijzigen van de waarde voor de zone-index in het huidige webonderdeel ook gevolgen hebben voor de waarde voor de zone-index van andere webonderdelen in de zone.

Geavanceerd

Eigenschap Beschrijving
Minimaliseren toestaan Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden geminimaliseerd.
Sluiten toestaan Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verwijderd van de pagina met webonderdelen.
Verbergen toestaan Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verborgen.
Wijzigen van zone toestaan Hiermee geeft u op of het webonderdeel naar een andere zone mag worden verplaatst.
Verbindingen toestaan Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.
Bewerken in persoonlijke weergave toestaan Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel mogen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.
Exportmodus Hiermee geeft u op welk niveau gegevens mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.
Titel-URL Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat aanvullende informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de titel van het webonderdeel klikt.
Beschrijving Hiermee geeft u de knopinfo op die wordt weergegeven als u de muisaanwijzer op de titel of het pictogram van het webonderdeel plaatst. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u webonderdelen zoekt met behulp van de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het werkvenster in de volgende galerieën met webonderdelen worden doorzocht: site, virtuele Server en de pagina met webonderdelen.
Help-URL Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie bevat over het webonderdeel. Deze Help-tekst wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.
Help-modus

Hiermee geeft u op hoe Help-informatie voor een webonderdeel wordt weergegeven in een webbrowser.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers moeten het venster sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina.
 • Niet-modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers hoeven het venster niet te sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina.
 • Navigeren: hiermee opent u de webpagina in het huidige browservenster.

 Opmerking   Hoewel aangepaste ASP.NET-webonderdelen deze eigenschap ondersteunen, worden standaard Windows SharePoint Services 3.0 Help-onderwerpen alleen geopend in een apart browservenster.

URL pictogramafbeelding catalogus Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.
URL pictogramafbeelding titel Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken in de titelbalk van het webonderdeel. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.
Bericht bij importfout Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem is opgetreden bij het importeren van het webonderdeel.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0