Een site maken

U kunt snel een site maken waarop u met anderen kunt samenwerken, mits u gemachtigd bent om sites te maken.

 1. Klik boven in de site op Sites.
 2. Klik op de pagina Sites op Nieuwe site.
  Nieuwe site
 3. Geef uw site een naam in het dialoogvenster Een nieuwe site starten en klik op Maken.


 Opmerkingen 

 • De eerste keer dat u op Sites klikt, krijgt u enkele configuratievensters en instructies te zien terwijl uw persoonlijke site wordt geconfigureerd. U moet mogelijk even wachten en vervolgens opnieuw op Sites klikken voordat u verder kunt gaan met stap 2.
 • Afhankelijk van de manier waarop uw site is ingesteld, kan met de koppeling Nieuwe site een siteverzameling of subsite worden gemaakt en kunt u mogelijk een gedeelte van het adres kiezen waarop de site wordt gemaakt.

Uw site wordt gemaakt op de locatie die vooraf door uw beheerder is gedefinieerd en de site wordt samen weergegeven met de sites die u volgt. Door uw site worden geen machtigingsinstellingen of navigatie-elementen overgenomen van andere sites. Nu uw site is gemaakt, kunt u documenten toevoegen en de Aan de slag-tegels gebruiken om de site met anderen te delen, het uiterlijk te wijzigen, apps toe te voegen aan de site en meer.

Meer informatie in dit artikel:


Een subsite maken

Als u een site wilt maken die is gerelateerd aan een bestaand team of project, kunt u een subsite maken op basis van deze team- of projectsite. U kunt bijvoorbeeld een teamblog maken als subsite van de teamsite.

Voordat u een subsite maakt, moet u ervoor zorgen dat u zich op de locatie op uw site bevindt waarop u een nieuwe subsite kunt maken. Voor het maken van een subsite is een machtiging vereist die minimaal gelijkwaardig is aan het lidmaatschap van de groep Ontwerpers voor de site. Als u een subsite maakt, kunt u kiezen uit verschillende sitesjablonen, zoals voor een blog, een community- of een projectsite.

 1. Klik op Instellingen De knop Opties > Inhoud van site.
 2. Klik op de pagina Inhoud van site op Nieuwe subsite.

   Opmerking    Als de koppeling Nieuwe subsite niet wordt weergegeven op de pagina Inhoud van site, beschikt u niet over de machtiging om een subsite te maken.

 3. Geef de Titel en URL-naam op voor de site en selecteer een sjabloon. Als u wilt, kunt u ook de machtigingen en navigatie-instellingen voor de site op deze pagina wijzigen.
 4. Klik op Maken als u tevreden bent met de eerste instellingen.

Terug naar boven Terug naar boven

Inleiding tot sites, pagina's en siteverzamelingen

Een site is een groep verwante webpagina's en apps waarmee een team aan projecten kan werken en informatie kan delen. Meerdere subsites en pagina's in verband met bepaalde projecten, teams, groepen of locaties kunnen worden gerangschikt onder één site. Als u een subsite (of een siteverzameling) maakt, kunt u uit verschillende sitesjablonen kiezen om snel een site te bouwen.

In het algemeen worden termen als site, website, pagina en webpagina vrijwel door elkaar gebruikt. In SharePoint hebben de woorden site en pagina een meer specifieke betekenis. Sites worden meestal gebruikt als locatie waarop groepen kunnen samenwerken of informatie kunnen delen. Veelgebruikte sitesjablonen zijn onder andere sjablonen voor een teamsite, blog en documentcentrum. Pagina's op een site zijn ontworpen met een aantal webonderdelen en hebben geen eigen navigatie-elementen.

Elke groepering van sites, pagina's en een site op het hoogste niveau wordt een siteverzameling genoemd. Siteverzamelingen worden hiërarchisch gerangschikt. Boven in de hiërarchie bevindt zich de site op het hoogste niveau. Voor het beheer van deze site zijn beheerdersmachtigingen voor siteverzamelingen vereist. Wanneer u zich in de sitehiërarchie bevindt, wordt een site op een hoger niveau een bovenliggende site genoemd, terwijl een site op een lager niveau een subsite of onderliggende site wordt genoemd. Onder de site op het hoogste niveau kunt u inhoud groeperen in subsites en vervolgens verder indelen in lagere niveaus van subsites.

Bijvoorbeeld:

Hiërarchie van siteverzameling

Het hangt af van de machtigingen die uw organisatie voor de site heeft geconfigureerd of u sites en pagina's mag maken. Sommige organisaties moeten nauwgezet controleren wie sites kan maken of wanneer en waar sites worden gemaakt. In andere organisaties hebben gebruikers meer vrijheid om zo nodig sites te maken.

U moet in ieder geval over machtigingen beschikken die gelijkwaardig zijn aan de machtigingen van de groep Leden voor de site om subsites of pagina's op de site te maken. De site kan zo zijn geconfigureerd dat verschillende machtigingen vereist zijn. Als u niet beschikt over de benodigde machtigingen, neemt u contact op met de sitebeheerder.

Hoewel door een nieuwe site die is gemaakt via de pagina Sites niet het uiterlijk, de machtigingen en de navigatie van de bovenliggende site worden overgenomen, worden deze instellingen standaard van de bovenliggende site overgenomen door een nieuwe subsite. U kunt deze instellingen echter altijd wijzigen. De bovenste koppelingsbalk bevat bijvoorbeeld bovenin een aantal sitenamen in de vorm van hyperlinks die onderdeel vormen van de sitenavigatie. U kunt instellen dat de nieuwe subsite het gedrag van de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site overneemt, u kunt een andere verzameling koppelingen opgeven of de koppelingsbalk boven in de subsite verwijderen. U kunt ook bepalen of koppelingen naar uw nieuwe subsite worden weergegeven in de navigatie-elementen van de bovenliggende site.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard