Tips voor het werken met afbeeldingen

Plaatjes doen het prima op de pagina: ze trekken de aandacht van de lezer en communiceren of verduidelijken uw boodschap. Afbeeldingen helpen de lezer de pagina te scannen en vormen een toegangspunt tot de tekst. Ze geven de lezer een snelle samenvatting van de tekst en ze helpen de lezer inschatten of hij voldoende geïnteresseerd is om zich erin te verdiepen. Ze kunnen een lezer ook helpen snel ingewikkelde ideeën te vatten.

Afbeeldingen kunnen de saaiheid van grijstinten in een publicatie opfleuren. Maar ze kunnen de aandacht ook van uw boodschap afleiden als ze niet sterk verbonden zijn met de boodschap. Zorg ervoor dat u uw bericht versterkt met de afbeeldingen die u in de publicatie gebruikt.

Wat wilt u doen?


Uw boodschap verduidelijken met afbeeldingen

Als u afbeeldingen voor een publicatie maakt of selecteert, zorg er dan voor dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Relevant    Gebruik afbeeldingen om belangrijke begrippen te verhelderen en vestig er de aandacht op. Aangezien lezers pagina's doornemen door de koppen en de bijschriften van afbeeldingen te lezen, kunt u ervoor zorgen dat lezers de belangrijkste boodschappen oppikken door deze te versterken met een afbeelding en een korte beschrijving.
 • Consistent    Geef uw publicatie samenhang door de keuze of hantering van afbeeldingen. U kunt uw afbeeldingen op verschillende manieren een consistent uiterlijk geven. U kunt bijvoorbeeld een beperkt kleurenpalet gebruiken of juist één accentkleur opnemen. U kunt een algemene grafische stijl toepassen of telkens dezelfde camerahoek gebruiken, of u kunt kiezen voor hetzelfde perspectief of een consistente belichting. U kunt ook identieke filtereffecten toepassen op elke afbeelding of dezelfde menselijke modellen gebruiken in een voortgaande verhaallijn.
 • Menselijk    De meeste mensen kijken graag naar andere mensen. Portretten van personen trekken de aandacht van de lezer, vooral als de afbeeldingen relevant zijn en een verhaal vertellen. Met afbeeldingen waarin iemand gebruikmaakt van uw product of service, helpt u lezers te zien hoe het werkt en zichzelf voor te stellen terwijl ze er gebruik van maken.
 • Bewegingsloos    Een animatie trekt de aandacht en laat deze niet los. Met willekeurige animaties loopt u de kans dat potentiële klanten afhaken: klanten kunnen zo afgeleid raken dat de essentie verloren gaat. Als u een geanimeerde afbeelding gebruikt in een onlinepublicatie, kunt u de afbeelding het beste een duidelijk doel geven (laat bijvoorbeeld een aantal producten in gebruik zien).

Terug naar boven Terug naar boven

De juiste afbeeldingsgrootte voor het medium gebruiken

U kunt de grootte en de resolutie wijzigen van de afbeeldingen die u toevoegt, meestal met goede resultaten. Maar soms kan een afbeelding niet voldoende worden verkleind of vergroot om aan uw wensen te voldoen. Daarom kunt u het beste weten wat u nodig hebt voordat u begint en de meest geschikte afbeelding zoeken.

Afbeeldingen die worden gemaakt door een tekenprogramma, een scanprogramma of een digitale camera, bestaan uit een raster van verschillend gekleurde vierkantjes die pixels worden genoemd. Een afbeelding bevat dezelfde hoeveelheid informatie, of hetzelfde aantal pixels, ongeacht of u deze groter of kleiner maakt in de publicatie.

De resolutie van een afbeelding wordt uitgedrukt in het aantal pixels per inch (ppi). De resolutie van een afbeelding wordt soms ook uitgedrukt in dots per inch (dpi) in plaats van ppi. Deze termen zijn onderling verwisselbaar.

Als u meer details wilt weergeven bij het vergroten van een afbeelding, moet u beginnen met een afbeelding die meer pixels of een hogere effectieve resolutie heeft. Het vergroten van een afbeelding verlaagt de resolutie (minder pixels per inch). Het verkleinen van de afmetingen van een afbeelding verhoogt de resolutie (meer pixels per inch).

Als de resolutie van uw afbeelding te laag is, krijgt de afbeelding een blokachtig uiterlijk. Als de resolutie van de afbeelding te hoog is, wordt het bestand van de publicatie onnodig groot, en duurt het langer om het bestand te openen, te bewerken en af te drukken. Afbeeldingen met een hogere resolutie dan duizend pixels per inch kunnen soms helemaal niet worden afgedrukt.

De effectieve resolutie achterhalen

Elke afbeelding in de publicatie heeft een effectieve resolutie waarbij rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke resolutie van de afbeelding en met het schaaleffect in Microsoft Office Publisher. Een afbeelding met een oorspronkelijke resolutie van 300 ppi die is geschaald naar 200 procent, heeft een effectieve resolutie van 150 ppi.

Ga als volgt te werk als u de effectieve resolutie van een afbeelding in de publicatie wilt achterhalen:

 1. Klik in het menu Extra op Afbeeldingenbeheer. Het taakvenster aan de linkerkant van het scherm krijgt de titel Afbeeldingenbeheer.
 2. Klik in het taakvenster Afbeeldingenbeheer onder Afbeelding selecteren op de pijl naast de afbeelding waarvan u de gegevens wilt weergeven en klik op Details.
 3. In het veld Effectieve resolutie wordt de resolutie in dpi (dots per inch) weergegeven.

Als u kleurenafbeeldingen wilt laten afdrukken door een commerciële afdrukservice, moet de resolutie van deze afbeeldingen tussen de 200 en 300 ppi liggen. Een hogere resolutie is mogelijk (tot maximaal 800 ppi), maar u kunt beter geen lagere resolutie gebruiken. Als u de afbeeldingen alleen online wilt gebruiken (bijvoorbeeld op het web of in Microsoft Office PowerPoint), hoeven de afbeeldingen slechts een resolutie van 96 ppi te hebben, wat de schermresolutie is van computerbeeldschermen.  

Ook de bestandsindeling kan invloed hebben op de bestandsgrootte. Controleer eerst of de bestandsindeling die u gebruikt, geschikt is voor de inhoud van de afbeelding voordat u de resolutie van uw afbeelding wijzigt. In de volgende tabel vindt u veelvoorkomende bestandsindelingen voor afbeeldingen, het gebruik en de voordelen ervan.

Bestandsindeling Online Desktopprinter Commerciële afdrukservice Primair gebruik Kenmerken
BMP x x Zeer fijne tekeningen (pictogrammen, knoppen, logo's) Kleine bestanden, weinig kleuren, geen transparantie, weinig compressie
EMF x x Zeer fijne tekeningen Verbetering op BMP met kleinere bestandsgrootte
EPS x x Zeer fijne tekeningen, met uitsneden, tweekleurig, steunkleuren CMYK-kleurgegevens
GIF x Lage resolutie, vlakke kleuren, zeer fijne tekeningen met scherpe randen (pictogrammen, knoppen, logo's), animaties Kleine bestanden, weinig kleuren, transparantie, enige compressie zonder detailverlies
JPEG x x Foto's Kleine bestanden, een miljoen kleuren, geen transparantie, flexibele compressie met detailverlies
PNG x x x Zeer fijne tekeningen, animatie Verbetering ten opzichte van GIF, kleinere bestanden, miljoenen kleuren, transparantie, en compressie zonder detailverlies
TIFF x x Foto's, zeer fijne tekeningen Grote bestanden, rijke RGB- en CMYK-kleurengegevens, transparantie, compressie zonder detailverlies
WMF x x Zeer fijne tekeningen Verbetering ten opzichte van BMP met kleinere bestandsgrootte

Afbeeldingen met een hoge resolutie reduceren

Als u slechts enkele afbeeldingen met een te hoge resolutie hebt, kunt u deze misschien nog zonder problemen afdrukken. Als u meerdere afbeeldingen met een hoge resolutie hebt, wordt uw publicatie efficiënter afgedrukt als u de resolutie verlaagt door de afbeeldingen te comprimeren.

Voordat u een afbeelding comprimeert moet u de grootte ervan op de pagina bepalen. Als u in Publisher een afbeelding comprimeert, raken details verloren. Een eventuele vergroting leidt waarschijnlijk tot een slechtere kwaliteit dan u had bedoeld. U kunt de afmetingen van een gecomprimeerde afbeelding verder reduceren zonder kwaliteitsverlies. Hiertoe comprimeert u de afbeelding opnieuw om extra overbodige afbeeldingsgegevens te verwijderen.

 Belangrijk   Voordat u de resolutie reduceert van een afbeelding die u wilt opnemen in een publicatie die wordt afgedrukt door een commerciële afdrukservice, kunt u het beste met de afdrukservice overleggen. Deze kan u precies vertellen welke resolutie u nodig hebt.

Afbeeldingen met een hoge resolutie reduceren

In Publisher kunt u de resolutie van één, meerdere of alle afbeeldingen verlagen door compressie.

 1. Selecteer in Publisher een of meer afbeeldingen waarvan u de resolutie wilt reduceren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde afbeeldingen, klik in het snelmenu op Afbeelding opmaken en klik op het tabblad Afbeelding.
 3. Klik op Comprimeren.
 4. Voer in het dialoogvenster Afbeeldingen comprimeren onder Doeluitvoer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Commerciële afdrukservice om de afbeeldingen te comprimeren tot 300 pixels per inch (ppi).
  • Klik op Afdrukken met desktopprinter om de afbeeldingen te comprimeren tot 220 ppi.
  • Klik op Web om de afbeeldingen te comprimeren tot 96 ppi.
 5. Kies onder Compressie-instellingen nu toepassen voor compressie van alle afbeeldingen in de publicatie of alleen de geselecteerde afbeeldingen en klik op OK.
 6. Wanneer u wordt gevraagd of u afbeeldingsoptimalisatie wilt toepassen, klikt u op Ja.

Een gecomprimeerde versie van dezelfde afbeelding(en) vervangt de oorspronkelijke afbeelding(en) met hoge resolutie.

Terug naar boven Terug naar boven

De grootte van uw publicatie reduceren door gekoppelde afbeeldingen te gebruiken

Telkens wanneer u een afbeelding in uw publicatie invoegt, wordt de publicatie groter. Door in plaats hiervan de afbeeldingen te koppelen vermijdt u dat het bestand te groot wordt door ingesloten afbeeldingen.

Als u koppelingen naar afbeeldingen maakt, worden latere wijzigingen in de afbeeldingsbestanden weergegeven in de afbeeldingen in uw publicatie.

 Opmerking   Als u uw publicatie naar een andere computer verplaatst, moet u wel kopieën van de gekoppelde afbeeldingen mee verplaatsen. Als u de wizard Inpakken en wegwezen gebruikt, wordt deze stap voor u uitgevoerd.

Een afbeelding als een koppeling invoegen

 1. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik op Uit bestand.
 2. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen naar de gewenste afbeelding en selecteer deze.
 3. Klik op de pijl naast Invoegen en kies Koppelen aan bestand.

Terug naar boven Terug naar boven

Afbeeldingen ophalen die u kunt gebruiken

Als u goede ideeën, een goed oog en een goede uitrusting hebt, kunt u zelf foto's maken of iemand huren om deze te maken.

Als u geen foto's of illustraties van professionele kwaliteit kunt maken, kunt u afbeeldingen zoeken in een groot aantal onlinebronnen, zoals:

 • Microsoft Office Clip Art and Media Library (onbeperkt gebruik)
 • Fotoleveranciers, zoals Corbis en Getty (tegen betaling)
 • Zoekprogramma's zoals MSN, Yahoo en Google (gebruiksrechten verschillen)
 • Bibliotheken en andere openbare instellingen, zoals de Library of Congress (gebruiksrechten verschillen)

Juridische kwesties

De uitgebreide onlinebeschikbaarheid van afbeeldingen maakt het verleidelijk om afbeeldingen van het web te kopiëren en opnieuw te gebruiken zonder expliciete toestemming of betaling.

Vermijd sancties wegens inbreuk op het auteursrecht door te controleren of u het recht hebt een afbeelding te gebruiken voordat u deze publiceert. U kunt bijvoorbeeld alle afbeeldingen in de Office Clip Art and Media Library onbeperkt gebruiken, behalve als de afbeelding voor de verkoop is bestemd.

Als u foto's van een leverancier koopt, koopt u het recht om deze te gebruiken voor diverse doeleinden. De meeste clips en foto's mogen niet worden gebruikt voor wederverkoop. Dat wil zeggen dat u ze wel mag gebruiken om reclame voor uw bedrijf te maken, maar dat u ze niet als product zelf mag gebruiken.

Als u twijfels hebt over het gebruik van een afbeelding, neemt u contact op met de eigenaar van de bron en vraagt u toestemming voordat u de afbeelding publiceert.

Terug naar boven Terug naar boven

De juiste afbeelding zoeken

Wanneer u weet welk type afbeeldingen u wilt, welke resolutie u nodig hebt, welke bestandsgrootte het beste werkt en hoe het zit met het auteurs- en gebruiksrecht, moet u de afbeeldingen zoeken die het meest geschikt zijn voor uw publicatie.

Hoe kunt u uw zoekactie verfijnen in het enorme aantal afbeeldingen in bibliotheken met illustraties en foto's? De verschillen tussen deze services vragen om verschillende zoekstrategieën, maar we gebruiken de Office Clip Art and Media Library, met meer dan 140.000 afbeeldingen, om een aantal strategieën te laten zien voor het vinden van de juiste afbeelding.

Zoeken naar de perfecte clip

Dit gedeelte is een uittreksel uit Illustraties in Publisher een originele uitstraling geven door Mary Sauer, MVP van Microsoft en maker van de Engelstalige website Clip Art & Media Help.

Als u weet wat u wilt, is het eenvoudig om de perfecte clip te vinden op de website Illustraties en media van Office Online. U kunt zoeken op de website vanuit Publisher met het taakvenster Illustraties of u kunt direct naar de introductiepagina van de website gaan.

 • Als u het taakvenster Illustraties wilt openen, opent u Publisher en wijst u in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan. Vervolgens klikt u op Illustratie.

Taakvenster Illustraties

Als u een zoekterm in het vak Zoeken naar hebt getypt en op Zoeken hebt geklikt, worden in het taakvenster clips weergegeven die met de zoekterm overeenkomen. U kunt op een clip in het taakvenster klikken om deze in uw publicatie in te voegen.

Op categorie zoeken

Als u meer zoekopties wilt hebben, klikt u op Illustraties op Office Online onder aan het taakvenster om naar de Office-website Illustraties en media te gaan. Op deze website kunt u op categorie of stijl zoeken en alle clips die u wilt gebruiken tegelijk downloaden naar de Microsoft Mediagalerie.

Een zoekactie op categorie is een van de beste methoden. Afbeeldingen van personen doen het bijvoorbeeld goed in zakelijke teksten. In dat geval gaat u naar de introductiepagina van de website Illustraties en media van Office Online en klikt u onder Bladeren door illustraties en mediacategorieën op de categorie Mensen.

Categorieën op de website Illustraties en media

Boven aan de introductiepagina kunt u termen typen zoals vrouw, bureau, computer of vergadering. Klik vervolgens op Start.

Zoekbalk op de website Illustraties en media

Als u niet weet in welke categorie u moet zoeken, kiest u trefwoorden uit uw publicatie en typt u deze in de lijst Zoeken. Als uw onderwerp bijvoorbeeld over catering gaat, typt u woorden zoals eten, keukenspullen of ober.

Op mediumtype zoeken

U kunt ook eerst zoeken op mediumtype (zoals illustraties, foto's of animaties) voordat u bepaalde trefwoorden invoert. Klik in de lijst Zoeken op Illustraties. Typ vervolgens de gewenste trefwoorden.

Zoekbalk op de website Illustraties en media

De clips die voor de voorbeelden verderop in dit artikel zijn gebruikt, kunt u bijvoorbeeld vinden door te klikken op Illustraties in de lijst Zoeken en het trefwoord theaters of maskers te typen.

Klik op een koppeling in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over de Office-website Illustraties en media.

Op stijl zoeken

De meeste clips op de Office-website Illustraties en media hebben een stijlnummer. U kunt de publicatie nog wat consistenter maken door alleen clips met hetzelfde stijlnummer te kiezen.

 Opmerking   Als u clips downloadt van de Office-website Illustraties en media, kunt u de stijlnummers in Eigenschappen niet meer zien.

 • Als u het stijlnummer van een clip wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de clip op de website en klikt u op Eigenschappen in het snelmenu. Er verschijnt een voorbeeldvenster dat er ongeveer zo uitziet:

Voorbeeldvenster Illustraties

Als u op een stijlnummer klikt (436 in de afbeelding), worden alle illustraties in alle categorieën met dezelfde stijl opgehaald.

Categorieën van de website Illustraties en media downloaden

Van de Office-website Illustraties en media kunt u een clip toevoegen aan uw publicatie of een of meer clips downloaden naar uw computer:

 • Als u snel één clip van de website aan uw publicatie wilt toevoegen, klikt u eerst met de rechtermuisknop op de miniatuur van de clip. Hierna klikt u op Kopiëren in het snelmenu en plakt u de clip in de publicatie.
 • Als u een of meer clips naar de computer wilt downloaden, selecteert u de gewenste clips door het selectievakje onder elke afbeelding in te schakelen. Klik in uw Selectiemandje achtereenvolgens op Items downloaden en op Nu downloaden.

 Tip   Vergeet niet uw interne cache regelmatig op te schonen. Zo voorkomt u problemen met het downloaden van clips. Een volle cache is te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Er worden algemene clips weergegeven met namen zoals Dglxasset.aspx als u illustraties zoekt met de Mediagalerie of als u het taakvenster Illustraties gebruikt in een Microsoft Office-programma.
 • Het bericht 'Kan het bestand niet vinden' wordt weergegeven in de Mediagalerie als u een clip van de website hebt gedownload.

U kunt de cache als volgt legen:

 1. Ga in Windows Internet Explorer naar het menu Extra en klik op Internetopties.
 2. Klik onder Tijdelijke internetbestanden op Bestanden verwijderen en klik op OK.

Deel van het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Internetopties

Terug naar boven Terug naar boven

De opgehaalde afbeeldingen verfijnen

U kunt uw afbeeldingen veranderen en verbeteren om uw publicaties het unieke uiterlijk en karakter te geven dat past bij uw klanten en uw bedrijf. U kunt een fotobewerkingsprogramma gebruiken, zoals Microsoft Digital Image 2006 of Adobe Photoshop, om een vrijwel onbeperkt aantal wijzigingen aan te brengen, maar u kunt ook de tekenhulpmiddelen in Publisher gebruiken om een groot aantal verfijningen in een afbeelding aan te brengen, zoals:

Denk aan het volgende: als u een effect gebruikt, kunt u de publicatie een consistent uiterlijk geven door het effect toe te passen op alle afbeeldingen in uw publicatie.

 Tip   Als u een clip hebt aangepast, wilt u deze mogelijk opslaan, zodat u de clip later opnieuw kunt gebruiken. Als u een aangepaste clip wilt opslaan, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op Opslaan als afbeelding in het snelmenu. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op een bestandsindeling. Als u de aangepaste clip in afdrukpublicaties wilt gebruiken, kunt u deze opslaan in WMF-indeling (Microsoft Windows Metafile). Als u de clip in webpublicaties wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Wijzigen en op Web (96 dpi). Sla de clip op in GIF-indeling (Graphics Interchange Format). Klik op een locatie in Opslaan in en klik op Opslaan.

Terug naar boven Terug naar boven

Bijsnijden

Als u een afbeelding bijsnijdt, verwijdert u gebieden die u niet wilt weergeven. In dit voorbeeld is van de grote afbeelding alles bijgesneden behalve het gedeelte rechtsonder om de nadruk te leggen op de maskers. U ziet het resultaat in de kleinste afbeelding.

Oorspronkelijke illustratie en twee bijgesneden versies

 1. Selecteer de clip in het document.
 2. Klik op de werkbalk Afbeelding op de knop Bijsnijden Knopafbeelding.
 3. Plaats de muisaanwijzer boven een van de zwarte bijsnijdgrepen langs de rand van de clip. Klik en sleep totdat u de clip hebt bijgesneden tot het gewenste gebied.

Terug naar boven Terug naar boven

Formaat wijzigen

Als u de perfecte clip voor uw document hebt gevonden, heeft deze misschien niet het juiste formaat. Aangezien bijsnijden niet altijd de juiste bewerking is, kunt u de clip zodanig vergroten of verkleinen dat deze binnen een bepaald gebied past. De eerste clip hieronder is bijvoorbeeld verkleind tot de tweede clip.

De oorspronkelijke en de proportioneel verkleinde afbeelding

 1. Selecteer de clip.
 2. Plaats de muisaanwijzer boven een van de open cirkels in een hoek van de afbeelding.
 3. Sleep totdat de afbeelding de gewenste grootte heeft.

 Opmerking   Door het slepen van een open cirkel in de hoek verandert de grootte van de afbeelding proportioneel. Als u een van de cirkels aan de zijkant sleept, wordt de afbeelding disproportioneel vergroot of verkleind, zoals hier aangegeven.

Disproportioneel gewijzigde afbeelding

Terug naar boven Terug naar boven

Draaien en spiegelen

Het draaien van een clip kan een paginaontwerp verbeteren door de toevoeging van een dynamische asymmetrie. Dit masker is in verticale richting bijvoorbeeld statisch en voorspelbaar. Door een kleine draaiing geeft het masker de indruk te bewegen, zonder dat animatie de aandacht afleidt.

Oorspronkelijke afbeelding van het masker Gedraaide afbeelding van het masker

Het spiegelen van een clip kan een symmetrische balans aan de pagina geven. Dit artiestenkoppel is gemaakt door de clip links te kopiëren en het geplakte duplicaat rechts te spiegelen. Ze kunnen dienen als 'boekensteunen' voor een belangrijke kop.

Oorspronkelijke afbeelding en gespiegelde kopie

Een clip draaien

 1. Selecteer de clip.
 2. Klik in het menu Schikken op Draaien of spiegelen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op 90° linksom draaien of 90° rechtsom draaien om de clip te draaien in stappen van 90 graden. Klik één keer om de clip 90 graden te draaien. Blijf klikken totdat de clip de gewenste positie heeft.
  • Klik op Vrij draaien en houd de muisaanwijzer boven de ronde groene greep boven aan het object. Als u een cirkel om de groene greep ziet, sleept u totdat het object de gewenste hoek heeft.

Een clip spiegelen

 1. Selecteer de clip.
 2. Klik in het menu Schikken op Draaien of spiegelen en klik op Horizontaal spiegelen of Verticaal spiegelen.

Terug naar boven Terug naar boven

Een slagschaduw toevoegen

Als u een slagschaduw toevoegt aan een clip krijgt uw publicatie meer dimensie en diepte. De publicatie oogt professioneel.

Slagschaduw toegepast

 1. Selecteer de clip.
 2. Klik op de werkbalk Opmaak op de knop SchaduwstijlKnopafbeelding en selecteer de gewenste stijl.

 Opmerking   Als u een slagschaduw wilt wijzigen, klikt u op Schaduwstijl en selecteert u Geen schaduw.

Terug naar boven Terug naar boven

Contrast en helderheid wijzigen

U kunt het uiterlijk van een clip wijzigen door het contrast en de helderheid van de afbeelding aan te passen.

 1. Selecteer de clip.
 2. Voer op de werkbalk Afbeelding een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Meer helderheidKnopvlak om de helderheid te vergroten.
  • Klik op Minder helderheidKnopvlak om de helderheid te verkleinen.
  • Klik op Meer contrastKnopvlak om het contrast te verhogen.
  • Klik op Minder contrastKnopvlak om het contrast te verlagen.

Pas de niveaus aan en vergelijk de verschillen. U maakt een clip bijvoorbeeld donkerder door de helderheid te verkleinen, of u kunt de clip verzachten door het contrast te verlagen.

Als u de clip achter tekst wilt plaatsen, kunt u de clip 'wassen' door op de werkbalk Afbeelding op KleurKnopvlak te klikken en de optie Wassen te selecteren.

Terug naar boven Terug naar boven

De groepering van clips opheffen en de kleuren wijzigen

Het masker dat eerder in dit artikel is gedraaid, is een goed voorbeeld van de waarde van het opheffen en verwijderen van onderdelen. De oorspronkelijke clip die is gedownload van de website Illustraties en media, bevat twee maskers en extra items. Het doel is elk masker afzonderlijk te gebruiken.

Oorspronkelijke theaterillustraties

Als u de clip in de publicatie hebt geplakt of ingevoegd, moet u deze objectgroep eerst opheffen. Hierdoor wordt de clip in verschillende stukken opgedeeld. U kunt de ongewenste delen dan verwijderen en de vereenvoudigde afbeelding weer groeperen.

 Opmerking   Na het opheffen van de groep en het opnieuw groeperen wordt de clip lichter weergegeven in de publicatie, maar de afdruk is normaal scherp en duidelijk.

 1. Klik op de clip om deze te selecteren.
 2. Klik in het menu Schikken op Groep opheffen.
 3. Klik op Ja in antwoord op het bericht over de conversie van een geïmporteerde afbeelding.
 4. Klik op de knop Objectgroep opheffenKnopvlak onder de knop waarvoor de groepering is opgeheven.

De clip waarvoor de groepering is opgeheven, is nu helemaal bezaaid met kleine, ronde selectiegrepen. Door de groep op te heffen worden namelijk alle afzonderlijke onderdelen van de clip geselecteerd.

Theaterillustratie waarvan groepering is opgeheven

 1. Begin buiten de afbeelding en sleep de aanwijzer diagonaal van linksboven langs de kin van het linkermasker om het hele masker te selecteren.

Als u het hele masker selecteert, kunt u in het linkermasker klikken en het wegslepen van de andere delen van de afbeelding om het gemakkelijker te kunnen aanpassen. Misschien wilt u de drie driehoeken verwijderen, de maskers een andere kleur geven en ze anders uitlijnen, zoals aangegeven.

Opnieuw gegroepeerde clip: elementen verwijderd, opnieuw uitgelijnd en gekleurd

Terug naar boven Terug naar boven

De groepering van een clip opheffen, de onderdelen verwijderen en de clip opnieuw kleuren

Oorspronkelijke theaterillustraties

Deze kleurige clip geeft een ingewikkelder voorbeeld van het vereenvoudigen van een clip. In de oorspronkelijke vorm zou de clip de aandacht kunnen afleiden van het bericht, maar u kunt de clip toch gebruiken. U kunt de grootte van de clip wijzigen, de groepering van de clip opheffen, ongewenste delen verwijderen en de clip opnieuw kleuren om de kleuren te verzachten, zodat de clip precies voldoet aan het gewenste doel.

De groepering van een clip opheffen
 1. Klik op de clip als u de ronde grepen om de clip niet ziet.
 2. Klik in het menu Schikken op Groep opheffen.
 3. Klik op Ja in antwoord op het bericht over de conversie van een geïmporteerde afbeelding.
 4. Klik op de knop Objectgroep opheffenKnopvlak onder de knop waarvoor de groepering is opgeheven.

Illustratie waarvan de groepering is opgeheven

De onderdelen van een clip verwijderen

U kunt de ongewenste delen nu verwijderen.

 1. Klik op de werkbalk Standaard in de lijst In- en uitzoomenLijst In- en uitzoomen op 200% om in te zoomen op de clip waarvan de groepering is opgeheven. Klik ergens anders op de pagina om de selectie op te heffen.
 2. Selecteer alleen het deel dat u wilt verwijderen en druk op de toets Delete.

In de theaterclip kunt u bijvoorbeeld de patronen verwijderen van de gebouwen, de grond, het kostuum van de artiest, de lichte delen van de maskers en het gezicht van de artiest, de zonnestralen in de licht en het kader dat zich om de hele clip bevindt (de meeste illustraties hebben een doorzichtig kader), zoals hier aangegeven.

Clip waarvan de groepering is opgeheven en de ongewenste elementen zijn verwijderd

 Tip   U kunt verschillende delen tegelijk selecteren door Shift ingedrukt te houden en op elk deel te klikken.

De clip opnieuw groeperen

Als u alle overbodige delen hebt verwijderd, kunt u de clip opnieuw groeperen. Als u nog meer wijzigingen in de clip wilt aanbrengen, laat u de groepering opgeheven.

 1. Sleep een selectierechthoek om de hele clip, zodat alle resterende delen worden geselecteerd.
 2. Klik op de knop Objecten groeperenKnopvlak.

 Tip   Als u alle delen op een na hebt verwijderd, wordt de knop Objecten groeperenKnopvlak niet weergegeven.

Terug naar boven Terug naar boven

De kleuren van de clip wijzigen

U zou nu kunnen stoppen, maar de levendige kleuren springen naar voren op een tekstpagina. De afbeelding werkt beter als de kleuren worden verzacht. Nu de clip eenvoudiger is, kunt u de kleuren wijzigen, zodat de aandacht minder wordt afgeleid.

Als u de kleuren van de clip wilt veranderen, moet u de clip eerst selecteren. Klik op de clip en klik nogmaals op het deel waarvan u de kleur wilt wijzigen (er verschijnen donkergrijze cirkels om het geselecteerde deel).

 Tip   Als de donkergrijze cirkels niet goed zijn te zien tegen de achtergrondkleur van de illustratie, kunt u de de groepering van de illustratie eventueel weer opheffen zodat u beter onderscheid kunt maken tussen de afzonderlijke delen. De witte grepen van de geselecteerde delen van een illustratie waarvan de groepering is opgeheven, zijn beter te zien. Als u de groepering van een illustratie opheft, moet u deze weer groeperen nadat u de kleur hebt gewijzigd.

Met de volgende bewerkingen kunt u de kleur van delen van een clip wijzigen. Alle knoppen zijn beschikbaar op de werkbalk Opmaak.

 Opmerking   Wanneer u de werkbalk Opmaak wilt weergeven, wijst u Werkbalken in het menu Beeld aan en klikt u op Opmaak.

 • Gebruik de knop OpvulkleurKnopvlak om de opvulkleur te wijzigen.

In deze clip veroorzaakt een opvulkleurovergang van oranje in de ene hoek naar indigo in de tegengestelde hoek de zonsondergang. De gebouwen hebben een horizontale opvulkleurovergang die onder aan de gebouwen donkerder wordt om de schemer na te bootsen.

Clip waarvan groepering is opgeheven, met nieuwe kleuren en opvuleffecten

 • Gebruik de knop LijnkleurKnopvlak om de lijnkleur te wijzigen.
 • Gebruik de knop Lijn-/randstijlKnopvlak om de randkleur te wijzigen.
Een uniforme kleur op alle clips toepassen

Het toepassen van een uniforme kleur op een reeks clips met verschillende kleuren is een eenvoudige manier om uw publicatie samenhang te geven. Het gebruik van één steunkleur als u de publicatie laat afdrukken bij een commerciële afdrukservice, verlaagt de afdrukkosten en geeft de publicatie de rijkdom van een toegevoegde accentkleur.

Verschillende theaterillustraties
Verschillende theaterillustraties waarbij dezelfde kleur is toegepast op elke clip

 1. Selecteer de clip.
 2. Klik in het menu Opmaak op Afbeelding en klik op het tabblad Afbeelding.
 3. Klik op Andere kleuren.

 Opmerking   Als de clip is geconverteerd naar een Microsoft-tekenobject, is de knop Kleuren wijzigen niet beschikbaar. Gebruik in plaats hiervan Opvulkleuren en Opvuleffecten. Zie het vorige gedeelte van dit artikel voor meer informatie over het veranderen van de kleuren van een tekenobject.

 1. Selecteer een kleur in het dialoogvenster Kleuren van afbeelding wijzigen (in dit voorbeeld is Pantone 562 C gebruikt) en klik op een van de volgende opties:
  • Klik op Kleuren van gehele afbeelding wijzigen om tinten van de geselecteerde kleur op de hele afbeelding toe te passen.
  • Klik op Zwarte vlakken zwart laten om tinten van de geselecteerde kleur alleen op die delen van de afbeelding toe te passen die niet zwart of wit zijn.
 2. Klik op OK en herhaal deze stappen voor alle afbeeldingen in uw publicatie.

Terug naar boven Terug naar boven

De tekst om een clip laten teruglopen

Voor een professioneel uiterlijk kunt u tekst toevoegen die terugloopt om een afbeelding. Met de functie Tekstterugloop kunt u een clip tussen blokken tekst plaatsen.

Tekstterugloop rondom

 1. Voeg de clip in een tekstblok in.
 2. Klik op de werkbalk Afbeelding op TekstterugloopKnopvlak terwijl de clip is geselecteerd en klik op de stijl van tekstterugloop die u wilt toevoegen.

U kunt tekst rondom, boven en onder, of door een afbeelding heen laten teruglopen. U kunt er ook voor kiezen de teruglooppunten te bewerken, wat handig kan zijn bij onregelmatige vormen.

 Tip   U kunt de afbeelding voor of na het toevoegen van de tekst in het document plaatsen, maar het is eenvoudiger om de afbeelding met een tekstterugloop te plaatsen nadat alle tekst in het document staat.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007