Illustraties in Publisher een originele uitstraling geven

Door Mary Sauer, MVP van Microsoft en maker van de website Clip Art & Media Help (Engelstalig)

Van toepassing op
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Office Small Business Edition 2003

Op de website Illustraties en media van Microsoft Office Online bevinden zich duizenden afbeeldingen. Een hoop keuze dus. Iemand die met weinig artistiek talent gezegend is, vindt hier wellicht de juiste illustraties voor zijn folders, brochures, nieuwsbrieven en andere geïllustreerde publicaties. Maar de meeste mensen willen toch voorkomen dat een publicatie een voorgekookte indruk wekt en proberen er daarom een persoonlijk tintje aan te geven. In dit artikel wordt de volgende leerstof behandeld:

 • Waar u rekening mee moet houden bij het zoeken naar illustraties en hoe u de juiste illustratie voor een publicatie kunt vinden.
 • Hoe u illustraties kunt bewerken met de tekenhulpmiddelen van Publisher zodat ze een originele aanblik krijgen die meer is toegespitst op de bedoeling van de publicatie. Daarbij wordt gedemonstreerd hoe u de tekenhulpmiddelen gebruikt om:
  • De groepering van illustraties op te heffen en ongewenste lijnen en onderdelen te verwijderen.
  • Het formaat van een illustratie te wijzigen.
  • De kleuren van een illustratie te wijzigen.
  • Een schaduw toe te voegen.
  • Een illustratie te draaien.
  • Illustraties op lagen te plaatsen.
  • 3D-effecten toe te voegen.

De juiste illustratie gebruiken

Woord en beeld gaan altijd hand in hand. Woorden delen de inhoud mee aan de lezer, terwijl afbeeldingen daar het juiste gevoel bij leveren.

U kiest een bepaald lettertype voor een publicatie om een specifiek gevoel over te dragen. Bij de keuze voor de juiste illustratie moet u even zorgvuldig te werk gaan. Door een verkeerde illustratie kan de boodschap verkeerd worden begrepen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de onderstaande folder van een inzamelingsactie voor een schouwburg.

De theatermaskers in de eerste folder zijn simpele maar effectieve theatersymbolen. Het zijn duidelijke illustraties zonder enige bijbedoeling.

Schouwburgfolder met theatermaskers

De zakken met geld op de tweede folder zijn beduidend minder geslaagd. Een inzamelingsactie heeft natuurlijk met geld te maken, maar waarschijnlijk zal niemand zich aangesproken voelen door deze flagrante wijze van presenteren.

Schouwburgfolder met geldzakken

De perfecte illustratie zoeken

Als u precies weet wat u wilt, is de perfecte illustratie zo gevonden op de website Illustraties en media. U kunt deze website vanuit Publisher doorzoeken met het taakvenster Illustraties, maar u kunt ook direct naar de introductiepagina van de website gaan.

 • U kunt het deelvenster Illustratie in Publisher weergeven door Figuur aan te wijzen in het menu Invoegen en vervolgens op Illustratie te klikken.

Taakvenster Illustraties

Als u een zoekterm typt in het vak Zoeken naar en op Starten klikt, worden de illustraties die met de zoekterm overeenkomen in het taakvenster weergegeven. Vervolgens klikt u op de illustratie die u in de publicatie wilt invoegen.

 Tip   U kunt het zoekresultaat beperken tot bijvoorbeeld alleen illustraties zonder foto's en andere mediatypen. Schakel onder Resultaten moeten zijn het selectievakje Illustraties in en schakel de andere uit.

Als u meer zoekopties wilt hebben, klikt u op Illustraties op Office Online onderaan in het taakvenster om naar de website Illustraties en media te gaan. Op deze website kunt u op categorie of stijl zoeken en alle illustraties die u wilt gebruiken tegelijk downloaden naar de Microsoft Mediagalerie.

 Tip   Als u maar één illustratie nodig hebt, klikt u met de rechtermuisknop op de miniatuur van de illustratie en kiest u Kopiëren. Vervolgens plakt u de illustratie in de publicatie.

Op categorie zoeken

Een zoekactie op categorie is een van de beste methoden. Illustraties van mensen doen het bijvoorbeeld goed in zakelijke teksten. In dat geval klikt u onder Bladeren door illustraties en media op de website Illustraties en media op de categorie Personen.

Categorieën op de website Illustraties en media

Boven aan de introductiepagina kunt u termen typen zoals vrouw, bureau, computer of vergadering. Klik vervolgen sop Starten.

Zoekbalk op de website Illustraties en media

Als u niet weet in welke categorie u moet zoeken, typt u bepaalde trefwoorden uit uw publicatie in het zoekvak. Voor een artikel over een catering kiest u bijvoorbeeld termen zoals eten, keukenspullen of ober. Dit zal ongetwijfeld de juiste illustratie opleveren.

Op mediasoort zoeken

U kunt ook eerst zoeken op mediasoort (zoals illustraties, foto's of animaties) voordat u bepaalde trefwoorden invoert. Klik op de pijl rechts van het vak Zoeken en kies Illustraties. Typ vervolgens de gewenste trefwoorden.

Zoekbalk op de website Illustraties en media

De illustraties die voor de folder van de schouwburg zijn gebruikt, kunt u bijvoorbeeld vinden door Illustraties te kiezen in het vak Zoeken en het trefwoord theaters of geld te typen.

Klik op een koppeling in het vak Zie ook voor meer informatie over de website Illustraties en media.

Op stijl zoeken

De meeste illustraties hebben een stijlnummer. U kunt de publicatie nog wat consistenter maken door alleen illustraties met hetzelfde stijlnummer te kiezen.

 • Als u het stijlnummer van een illustratie wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de illustratie op de website en klikt u op Eigenschappen. Er verschijnt een voorbeeldvenster dat er ongeveer zo uitziet:

Voorbeeldvenster Illustraties

Als u op een stijlnummer klikt (436 in de bovenstaande afbeelding), worden alle illustraties in alle categorieën met dezelfde stijl opgehaald.

 Tip   Vergeet niet uw interne cache regelmatig op te schonen. Zo voorkomt u problemen met het downloaden van illustraties. Een volle cache is te herkennen aan de volgende symptomen:

 • De weergave van algemene illustraties met namen zoals Dglxasset.aspx wanneer u illustraties opzoekt met de Mediagalerie of het taakvenster Illustraties van een Office-programma.
 • De weergave van het bericht 'Kan het bestand niet vinden' in de Mediagalerie als u een bestand van de website hebt gedownload.

U kunt het cachegeheugen als volgt opschonen:

 1. Klik in Microsoft Internet Explorer in het menu Extra op Internetopties.
 2. Klik onder Tijdelijke internetbestanden op Bestanden verwijderen.

Deel van het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Internetopties

Illustraties bewerken

De tekenhulpmiddelen van Publisher bieden u de mogelijkheid om illustraties te bewerken en om te toveren tot persoonlijke, in het oog springende afbeeldingen. Laat uw fantasie dus de vrije loop.

 Tip   Als u een illustratie hebt bewerkt, wilt u deze waarschijnlijk opslaan. Klik dan met de rechtermuisknop op de gewijzigde illustratie en kies Opslaan als afbeelding. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsindeling bij Opslaan als. Als u de gewijzigde illustratie in een afdrukpublicatie gebruikt, slaat u deze op in de indeling Microsoft Windows®-metabestand (.wmf). Als de illustratie voor een webpublicatie is bestemd, klikt u rechts van Resolutie op de knop Wijzigen en kiest u Web (96 dpi). Sla de illustratie vervolgens op in de indeling Graphics Interchange Format (.gif). Kies een locatie bij Opslaan in en klik op Opslaan.

Theaterillustraties degroeperen, verkleinen, anders inkleuren en spiegelen

De folder voor de schouwburg bevat een routebeschrijving die u wilt opsieren met een illustratie van een theater. U kunt een hele mooie afbeelding van een theater vinden op de website. Deze illustratie is alleen wat te kleurrijk en te groot voor uw folder.

Theaterillustraties

In zijn huidige vorm zou de illustratie te veel afleiden waardoor de boodschap niet meer overkomt. Toch kunt u de illustratie gebruiken. Dit kan door de illustratie te verkleinen, de groepering ervan op te heffen en de ongewenste delen te verwijderen, alsmede de kleur te wijzigen en de illustratie horizontaal te spiegelen. Daarna is de illustratie prima geschikt voor uw folder.

Groep opheffen

Als u de illustratie in de publicatie hebt geplakt of ingevoegd, moet u deze objectgroep allereerst opheffen. Hierdoor wordt de illustratie in verschillende stukken opgedeeld. U kunt de ongewenste delen dan verwijderen en de vereenvoudigde illustratie weer groeperen.

 Opmerking   Na het opheffen van de groep en het opnieuw groeperen wordt de illustratie lichter weergegeven in de publicatie. Dit zegt niets over het afdrukresultaat; de illustratie wordt normaal afgedrukt.

Zo kunt u illustratie degroeperen, de ongewenste delen verwijderen en de illustratie opnieuw groeperen:

 1. Klik op de illustratie als u de ronde grepen aan de illustratie niet ziet.
 2. Klik in het menu Schikken op Groep opheffen.
 3. Klik op Ja in antwoord op het bericht over de conversie van een geïmporteerde afbeelding.
 4. Onder de gedegroepeerde illustratie ziet u nu het pictogram Objetgroep opheffenPictogram Objectgroep opheffen. Klik hierop.

Een gedegroepeerde illustratie

De gedegroepeerde illustratie is nu helemaal bezaaid met kleine, ronde selectiegrepen. Door de groep op te heffen worden namelijk alle afzonderlijke onderdelen van de illustratie geselecteerd.

 1. U kunt de ongewenste delen nu verwijderen. Klik op de werkbalk Standaard in het vak In-/uitzoomenVak In-/uitzoomen op 200% om in te zoomen op de gedegroepeerde illustratie. Klik ergens anders op de pagina om de selectie op te heffen.
 2. Selecteer alleen het deel dat u wilt verwijderen en druk op DELETE.

Verwijder in deze theaterillustratie bijvoorbeeld de sterren op het aankondigingsbord, de gekleurde panelen aan de ramen en het kader rondom de illustratie (de meeste clips hebben een transparant kader).

Illustratie met verwijderde delen

Tip     U kunt verschillende delen tegelijk selecteren door SHIFT ingedrukt te houden en op elk deel te klikken.

 1. Als u alle overbodige delen hebt verwijderd, sleept u een selectiekader om de hele illustratie zodat alle resterende delen worden geselecteerd.
 2. Klik op het pictogram Objecten groeperenPictogram Objecten groeperen.

Tip     Als u alle delen op een na hebt verwijderd, wordt het pictogram Objecten groeperenPictogram Objecten groeperen niet weergegeven.

Nog een voorbeeld van degroeperen

Ook bij de maskers die u in de schouwburgfolder gebruikt, komt het degroeperen en verwijderen van onderdelen goed van pas. Op de oorspronkelijke illustratie van de website Illustraties en media staan beide maskers afgebeeld. U wilt echter elk masker afzonderlijk in de folder opnemen.

Maak eerst een kopie van de illustratie.

 • Als u een illustratie wilt dupliceren, selecteert u de illustratie en houdt u CTRL ingedrukt. Het plusteken + verschijnt naast de aanwijzer. Houd CTRL ingedrukt en sleep tot u een kopie van de illustratie ziet.

Een illustratie dupliceren

Er zijn nu twee kopieën van de illustratie. Degroepeer ze allebei en verwijder een van de maskers uit elke kopie. Zo krijgt u twee losse maskers (de lichtere, gearceerde maskers in de illustraties aan de rechterzijde) voor de folder.

Twee kopieën waarbij op elke kopie een masker is verwijderd

Formaat wijzigen

U kunt ook het formaat van een illustratie wijzigen.

Het formaat van de illustratie wijzigen

Ga als volgt te werk:

 1. Houd SHIFT ingedrukt.
 2. Plaats de muisaanwijzer op een van de hoekgrepen (tot de aanwijzer in een dubbele pijl verandert) en sleep de muis.
 3. Laat de muisknop los voordat u SHIFT loslaat.
Kleuren wijzigen

U hebt de illustratie nu minder complex gemaakt en een ander formaat gegeven. In de volgende stap gaat u de illustratie een andere, minder opvallende kleur geven.

Illustratie een andere kleur geven

Als u de kleuren van de illustratie wilt veranderen, moet u de illustratie eerst selecteren. Klik op de illustratie en klik nogmaals op het deel waarvan u de kleur wilt wijzigen (er verschijnen donkergrijze cirkels om het geselecteerde deel).

 Tip   Als de donkergrijze cirkels niet goed zijn te zien tegen de achtergrondkleur van de illustratie, kunt u de illustratie eventueel weer degroeperen zodat u beter onderscheid kunt maken tussen de afzonderlijke delen. De witte grepen van de geselecteerde delen van een gedegroepeerde illustratie zijn beter te zien. Als u een illustratie degroepeert, moet u deze weer groeperen nadat u de kleur hebt gewijzigd.

Met de volgende bewerkingen kunt u de kleur van delen van een illustratie wijzigen. Alle genoemde knoppen zijn beschikbaar op de werkbalk Opmaak. Wanneer u de werkbalk Opmaak wilt weergeven, wijst u Werkbalken in het menu Beeld aan en klikt u vervolgens op Opmaak.

 • Gebruik de knop OpvulkleurKnop Opvulkleur om de opvulkleur te wijzigen.
 • Gebruik de knop LijnkleurKnop Lijnkleur om de lijnkleur te wijzigen.
 • Gebruik de knop Lijn-/randstijlKnop Lijn-/randstijl om de lijndikte of -stijl te wijzigen.
Spiegelen

U kunt de illustratie nu horizontaal gaan spiegelen om de beschikbare ruimte beter te vullen.

Horizontaal gespiegelde illustratie

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op de illustratie om deze te selecteren.
 2. Wijs in het menu Schikken de optie Draaien of spiegelen aan en klik vervolgens op Horizontaal spiegelen (of op Verticaal spiegelen, afhankelijk van de illustratie).

Letterillustraties een andere kleur geven, draaien en schaduw- en 3D-effecten geven

Als u illustraties van letters zoekt om een woord samen te stellen, kunt u de website Illustraties en media het beste doorzoeken op het trefwoord alfabet of letters.

Letterillustraties

In de meeste gevallen wilt u de gevonden letters waarschijnlijk aanpassen. Als u bijvoorbeeld de vakken om de letters wilt weghalen, kunt u de afzonderlijke letters degroeperen en het vak verwijderen.

Letterillustraties nadat de overbodige delen zijn verwijderd

Zie de vorige sectie van dit artikel voor meer informatie over het degroeperen van een illustratie en het verwijderen van ongewenste delen.

De kleur wijzigen en een schaduw toevoegen

De letters bieden nu de gewenste afgeslankte aanblik en kunnen vervolgens van een nieuwe kleur, lijndikte en schaduw worden voorzien. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op een letter om deze te selecteren.
 2. Klik op de werkbalk Opmaak op de knop OpvulkleurKnop Opvulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

 Opmerking   Als de werkbalk Opmaak niet wordt weergegeven, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Opmaak.

 1. Klik op de knop Lijn-/randstijlKnop Lijn-/randstijl en klik op 1/4 punt.
 2. Klik op de knop LijnkleurKnop Lijnkleur en kies dezelfde kleur als de opvulkleur.
 3. Klik op de knop SchaduwstijlKnop Schaduwstijl en klik op Schaduwinstellingen om de werkbalk Schaduwinstellingen weer te geven. Klik op de linkerknop op de werkbalk om een schaduw aan een letter toe te voegen. Klik op de overige knoppen om de positie van de schaduw in te stellen.
 4. Herhaal de vorige stappen voor elke letter.

De letters zien er nu ongeveer zo uit:

Letterillustraties met schaduw

 Tip   Als u de letters aan de boven- of onderzijde wilt uitlijnen, sleept u een selectierechthoek om alle letters heen. Klik op Uitlijnen of verdelen in het menu Schikken en klik op de gewenste uitlijning.

Draaien

U kunt de letters (en andere illustraties en afbeeldingen) draaien om een bepaalde ruimte te vullen of een bepaald effect te creëren.

Rotated letter clips

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op de illustratie om deze te selecteren.
 2. Plaats de aanwijzer op de ronde, groene greep boven aan het object. Als u een cirkel om de groene greep ziet, sleept u het object tot het de gewenste hoek heeft.

Gedraaide klokillustratie

Tip     Als u alleen de wijzers van de klok wilt draaien, moet u de klokillustratie eerst degroeperen en het deel van de wijzers selecteren en draaien.

In lagen plaatsen

U kunt letters (en andere clips) in lagen indelen en bepaalde lagen naar achteren plaatsen en andere naar voren halen.

Letterillustraties in lagen

Ga als volgt te werk:

 1. Plaats de illustraties die u in lagen wilt indelen op de pagina zodat ze elkaar overlappen.
 2. Klik op de illustratie die u naar voren wilt halen.
 3. Wijs Volgorde aan in het menu Schikken en klik op Naar voren.
 4. Klik op de illustratie die u naar achteren wilt plaatsen.
 5. Wijs Volgorde aan in het menu Schikken en klik op Naar achteren.
3D-effecten

U kunt experimenteren met 3D-effecten om de richting van de belichting, het perspectief, de kleur en de structuur van het oppervlak te wijzigen.

Letterillustraties met 3D-effecten

Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer de letter of andere illustratie waarop u het 3D-effect wilt toepassen.
 2. Klik op de werkbalk Opmaak op de knop 3D-stijlKnop 3D-stijl en klik vervolgens op 3D-instellingen.
 3. Kies op de werkbalk 3D-instellingen de gewenste kanteling, richting, belichting, oppervlaktestructuur en kleur.

 Opmerking   Microsoft kan contactgegevens van andere leveranciers geven zodat u eenvoudig technische ondersteuning kunt krijgen. Deze contactgegevens kunnen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet dat de contactgegevens van andere leveranciers kloppen.

Over de auteur

Mary Sauer is een MVP van Microsoft Publisher die veel tijd besteedt aan het oplossen van problemen met illustraties die worden aangedragen in de Publisher-discussiegroepen. Ze heeft een uitgebreide ervaring met Publisher door de ontwikkeling van folders en brochures voor overheidsinstellingen. Ga voor meer informatie naar de website Clip Art & Media Help (Engelstalig).

 
 
Van toepassing op:
Publisher 2003