Een samenvoegbewerking annuleren

U kunt een samenvoegbewerking annuleren als u de verbinding tussen een samenvoegpublicatie en de bijbehorende gegevensbron (gegevensbron: een bestand dat de gegevens bevat die kunnen worden samengevoegd met een publicatie. Voorbeeld: een lijst met namen en adressen, of paden naar afbeeldingen die u wilt gebruiken in een samenvoegbewerking voor e-mail of catalogus. Als u een samenvoegbewerking wilt uitvoeren, moet u een verbinding tot stand brengen met een gegevensbron.) wilt verbreken.

  1. Wijs Mailings en catalogussen aan in het menu Extra en klik op Samenvoegen annuleren.
  2. Klik op Ja als u het samenvoegen wilt annuleren.

De verbinding tussen de publicatie en de gegevensbron wordt verbroken.

 Opmerkingen 

 
 
Van toepassing op:
Publisher 2007