Wat is er nieuw in Project Web App?

De versie van Project Web Access die wordt geleverd als onderdeel van Microsoft Project Server 2010 bevat een verbeterde gebruikersinterface en verschillende krachtige nieuwe functies. Samen bieden deze updates een intelligente bedrijfstoepassing die geïntegreerde projectmanagement- en portfolio (portfolio: een lijst met projecten binnen een organisatie die mogelijk hetzelfde beheer van doelstellingen, budget of resources hebben.)beheerfuncties combineert, een schaalbare samenwerking voor zowel kleine teams als volledige ondernemingen mogelijk maakt en een uitgebreid platform vormt dat kan worden geïntegreerd met gerelateerde Microsoft-technologieën.

In dit artikel


Verbeterde gebruikersinterface

Project Web Access biedt een aanzienlijk verbeterde gebruikersinterface, inclusief het lint en een gestroomlijnd raster waarin u projecten kunt bewerken.

Kennismaking met het lint

Project Web Access maakt nu ook gebruik van het lint, waarmee u snel de opdrachten kunt vinden die u nodig hebt om een taak uit te voeren. De opdrachten zijn geordend in logische groepen die onder tabbladen zijn samengebracht. De nieuwe versies van Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 en de clientversie van Microsoft Project maken ook gebruik van het lint, waardoor u over een naadloze interface voor alle programma's beschikt.

Verbeterde interface voor het bewerken van projecten

Dankzij een nieuwe interface voor het bewerken van gegevens die is gebaseerd op een raster, kunt u nu uw projectgegevens bijwerken in dezelfde raster- en Gantt-diagramweergave (Gantt-diagram (weergave): een vooraf gedefinieerde weergave waarin links projecttaken worden weergegeven en rechts grafische balken die overeenkomen met de duur van de projecttaken links in de weergave.) die u gebruikt om uw projectgegevens te bekijken. De gegevens die u invoert in het raster, worden direct gevalideerd en de hele ervaring is veel beter gestroomlijnd. Dit vernieuwde raster wordt overal in Project Web Access gebruikt, ook in de weergaven Projecten en Resources, de weergave van taakupdates, voorbeeldpagina's en toewijzing (toewijzing: een bepaalde resource die aan een bepaalde taak is toegewezen.) van resources.

Terug naar boven Terug naar boven

Geïntegreerd projectmanagement en portfoliobeheer

De wijzigingen in het geïntegreerde projectmanagement en portfoliobeheer omvatten het complete beheer van aanvragen, de oplossingen voor portfolioanalyse en de mogelijkheid om handmatig taken te plannen of effectief een planning te maken op basis van een top-down (top-down schatting: een schattingsmethode waarbij de werkelijke kosten worden gebruikt van een voorgaand, gelijksoortig project als basis voor het schatten van de totale kosten van een huidig project. Deze methode wordt vaak gebruikt wanneer slechts beperkte informatie aanwezig is over het project .)aanpak.

Projectvoorstellen beheren

Dankzij de nieuwe functionaliteit voor aanvragenbeheer in Project Web Access kunt u een compleet proces voor het indienen en goedkeuren van voorstellen (voorstel: een voorgesteld projectplan, dat wordt gestart in Project Web Access. Met voorstellen beschikt u over een betere overzichtsanalyse en kunt u de bedrijfsprocessen aanwenden om potentiële projecten bij te houden.) implementeren dat gebruikmaakt van sjablonen, een onlineformulier om voorstellen in te dienen, projectcycli en bedrijfsstrategieën. Nadat een voorstel is goedgekeurd, kunt u voor het project eenvoudig een planning maken die op het voorstel is gebaseerd, en resources (resources: de personen, apparatuur en materialen die worden gebruikt om de taken in een project te voltooien.) aan het project toewijzen.

Voorstellen analyseren voor uw projectportfolio

Project Web Access biedt nieuwe functionaliteit voor het analyseren van portfolio's. U kunt nu, voordat u het voorstel goed- of afkeurt, projectvoorstellen analyseren met behulp van bedrijfseconomische factoren, kostenbeperkingen (beperking: een restrictie die is ingesteld op de begin- of einddatum van een taak. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat een taak niet na een bepaalde datum moet beginnen of voltooid moet zijn. Beperkingen kunnen flexibel zijn [niet op een bepaalde datum ingesteld] of vaststaand [ingesteld op een bepaalde datum].) op hoog niveau en resourcebeperkingen op hoog niveau.

Planning door de gebruiker

In Project Web Access kunnen projectmanagers hun projectplanning (planning: een schema met begin- en einddatums van taken, en gegevens betreffende resources en kosten. Een planning volgens basislijn is de oorspronkelijke planning die u opslaat en gebruikt om de voortgang te meten. Een tussentijdse planning is een reeks datums die u opslaat tijdens het project ter vergelijking met andere tussentijdse planningen.) in de hand houden en de hoeveelheid onverwachte wijzigingen minimaliseren door handmatig taken in te plannen. Als planning door de gebruiker is ingeschakeld, zullen de datums voor taken niet meer automatisch worden aangepast door factoren als taakafhankelijkheden (taakafhankelijkheid: een relatie tussen twee gekoppelde taken; de taken zijn gekoppeld via een afhankelijkheid tussen hun eind- en begindatums. Er zijn vier verschillende taakafhankelijkheden: Begin na einde [FS], Gelijk begin [SS], Gelijk einde [FF] en Einde na begin [SF].) en agenda (kalender: het planningsmechanisme waarmee de werktijd wordt vastgesteld voor resources en taken. Project gebruikt vier kalendertypen: de basiskalender, de projectkalender, de resourcekalender en de taakkalender.)wijzigingen.

Top-downsamenvatting van taken

Aan het begin van de planningfase hebben projectmanagers vaak alleen globale informatie tot hun beschikking over de essentiële producten (deliverable: een tastbaar en meetbaar resultaat of item dat moet worden geproduceerd om een project of een deel van een project te voltooien. Meestal komen het projectteam en de belanghebbenden van het project overeen wat de deliverables van het project zijn voordat het project begint.) en de belangrijke mijlpalen (mijlpaal: een referentiepunt waarmee een belangrijke gebeurtenis wordt aangegeven in een project en waarmee de voortgang van het project kan worden bijgehouden. Elke taak met de tijdsduur 0 wordt automatisch weergegeven als een mijlpaal; daarnaast kunt u elke andere taak met elke willekeurige tijdsduur markeren als mijlpaal.) van hun projecten. Met Project Web Access kunnen projecten worden opgedeeld in fasen (fase: een groep gerelateerde taken waarmee een belangrijke stap in het project wordt voltooid.) op hoog niveau, die zijn gebaseerd op de totale doorlooptijd en het budget (budget: de geschatte kosten van een project dat u in Project opzet met uw basislijnplanning.). Dit betekent dat de datums voor afzonderlijke werkitems niet noodzakelijk overeen hoeven te stemmen met de datums van de fasen op hoog niveau.

Terug naar boven Terug naar boven

Schaalbare samenwerking

Een belangrijk doel in de ontwikkeling van deze versie van Project Web Access was om teams hulpprogramma's te kunnen aanbieden die zijn toegesneden op hun omvang en ervaring. Voor dit doel is de manier vereenvoudigd waarop roosters (rooster: in Project Web Access is het rooster een pagina waarop resources de voortgang van taken kunnen vastleggen en waarmee zij bijgewerkte gegevens naar de projectmanager kunnen verzenden.) en taakstatus worden ingediend en goedgekeurd. Daarnaast is de optie voor taakoverdracht aan andere gebruikers toegevoegd om een ononderbroken samenwerking mogelijk te maken.

Enkelvoudige invoermodus voor roosters en taakstatus

Project Web Access biedt een nieuwe, enkelvoudige invoermodus voor het invullen van de tijd en de voortgang van taken. Als uw organisatie ervoor kiest gebruik te maken van de enkelvoudige invoermodus, kunt u in één weergave uw rooster invullen en uw manager op de hoogte stellen van de status van uw taken.

Goedkeuringen voor roosters en taakstatus

Behalve dat u nu de tijd en de voortgang van taken op een locatie kunt invullen, kunnen degenen met de juiste machtigingen ook roosters en taakupdates in één weergave goedkeuren.

Overdracht aan andere gebruiker

Met de nieuwe functionaliteit voor taakoverdracht aan een andere gebruiker in Project Web Access kan een gebruiker doen alsof hij een andere gebruiker is, ongeacht verschillen in machtigingen. Als bijvoorbeeld een secretaresse van plan is op vakantie te gaan en iemand nodig heeft om haar taken over te nemen tijdens haar afwezigheid, kan ze een teamlid als gemachtigde aanwijzen; dit teamlid heeft dan dezelfde bevoegdheden als de secretaresse.

Terug naar boven Terug naar boven

Uitgebreid platform

Project Web Access biedt een uitgebreid platform, inclusief aangepaste velden voor afdelingen, de mogelijkheid om meerdere OLAP-kubussen te maken die ondersteuning bieden voor afdelingen, en rapportagemogelijkheden voor de eindgebruiker die gebruikmaken van Excel Services.

Aangepaste velden voor afdelingen

Met aangepaste velden voor afdelingen, of afdelingen, kunt u op het niveau van resource, taak of project definiëren welke velden wel of niet verplicht zijn. Hiermee kunt u de informatie in Project Web Access filteren, zodat alleen de informatie zichtbaar is die van toepassing is op elke afdeling. Hoewel dit geen beveiligingsfunctie is, kan het de interface overzichtelijker maken voor gebruikers van Project Web Access.

Meerdere OLAP-kubussen met ondersteuning voor afdelingen

Met Project Web Access kunt u meerdere OLAP-kubussen samenstellen. Daarnaast kunt u nu de gegevens in de kubus filteren per afdeling.

Bedrijfsinformatie met Excel Services

In deze versie is Excel Services geïntegreerd met Project Web Access, zodat u eenvoudig weergaven voor bedrijfsinformatie kunt maken. Als onderdeel van deze integratie hebt u de beschikking over lege spreadsheets met gegevenskoppelingen en kant-en-klare weergaven. Tot de gegevens die in rapporten kunnen worden weergegeven, behoren nu ook aangepaste velden in roosters, projecteigenschappen en gegevens van de portfolioplanning en -optimalisering.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Project Server 2010