Typen taakkoppelingen

Wanneer u twee taken koppelt, maakt u een relatie tussen deze twee die een taakafhankelijkheid (taakafhankelijkheid: een relatie tussen twee gekoppelde taken; de taken zijn gekoppeld via een afhankelijkheid tussen hun eind- en begindatums. Er zijn vier verschillende taakafhankelijkheden: Begin na einde [FS], Gelijk begin [SS], Gelijk einde [FF] en Einde na begin [SF].) wordt genoemd. Deze afhankelijkheden sturen de projectplanning. Elke wijziging die u aanbrengt in de planning van een voorafgaande taak heeft invloed op de gekoppelde taak, die invloed heeft op de volgende taak in de lijn, enzovoort.

Standaard maakt Project einde-na begin-koppelingen, maar deze werken niet in iedere situatie. Project ondersteunt vier typen taakafhankelijkheden.

Zie Een taakkoppeling maken als u wilt overschakelen naar een ander type koppeling.

Begin-na-einde-koppeling (BE)

   

NNB

Taak B kan pas beginnen als taak A is voltooid. Dit is het standaardkoppelingstype in Project en dit type wordt ook het meest gebruikt.

Voorbeeld: Fundering graven (taak A) moet klaar zijn voordat kan worden begonnen met Beton storten(taak B).

Gelijk-begin-koppeling (GB)

   

NNB

Taak B kan pas beginnen als taak A is gestart. De taken hoeven niet tegelijkertijd te beginnen: taak B kan op elk moment beginnen nadat taak A is begonnen.

Voorbeeld: U wilt tijd besparen door het beton aan de ene kant van de fundering al te egaliseren terwijl het aan de andere kant nog wordt gestort. Beton egaliseren (taak B) kan echter pas worden gestart nadat Beton storten (taak A) ook is gestart.

Gelijk-einde-koppeling (GE)

   

NNB

Taak B kan pas worden voltooid als taak A is voltooid. De taken hoeven niet tegelijkertijd te eindigen: taak B kan op elk moment worden voltooid nadat taak A is voltooid.

Voorbeeld: Uw mensen zijn bezig met het aanbrengen van de bedrading in het gebouw terwijl tegelijkertijd de elektriciteit wordt geïnspecteerd. Bedrading aanbrengen (taak A) moet dan zijn voltooid voordat Elektriciteit inspecteren(taak B) kan worden voltooid.

Einde-na-begin-koppeling

   

NNB

Taak B kan pas worden voltooid als taak A is gestart. Taak B kan op elk moment worden voltooid nadat taak A is gestart. Dit type koppeling wordt zelden gebruikt.

Voorbeeld: Het dakgebinte voor het gebouw wordt offsite gebouwd. U kunt Dak opbouwen (taak B) dan pas voltooien nadat Levering dakgebinte (taak A) is gestart.

 
 
Van toepassing op:
Project Professional 2013, Project Standard 2013