Overzicht: wijzigen wat u in uw weergave ziet

Wijzigen wat u ziet

Eén ding weet u zeker over projectweergaven: u wilt ze ongetwijfeld wijzigen zodra u meer weet over uw project en uw team.

Geen twee organisaties geven informatie (laat staan projectinformatie) weer op dezelfde manier. Een eenvoudige lijst met taken en een paar Gantt-balken is lang niet altijd de beste manier om zichtbaar te maken hoe een project verloopt.

In dit overzicht worden de verschillende manieren uitgelegd waarop u Project-weergaven aan de unieke eisen van uw organisatie kunt aanpassen.

Hier volgen een aantal punten waar u rekening mee moet houden wanneer u de weergave wilt verfijnen om uw project optimaal te kunnen weergeven.

Een weergave weergeven Om te beginnen herhalen we nog een keer hoe u een weergave kunt zoeken om weer te geven en te wijzigen: laat het Lint het werk voor u doen...
Het staafdiagram van een Gantt-diagramweergave opmaken Aangezien de Gantt-diagramweergave de meest toegepaste weergave is, is dit een goed startpunt. Leer hoe u snel u de vorm, kleur en tekst van balken in Gantt-diagrammen kunt wijzigen met behulp van het Lint.
Een kolom toevoegen Door kolommen toe te voegen kunt u de informatie die u ziet, gemakkelijker beheren.
De weergave beheren met de schuifregelaar (koppeling volgt nog) De schuifregelaar is de snelste manier om een weergave aan te passen. Het is een nieuwe functie waarmee u nauwkeurig kunt bepalen hoeveel van de tijdschaal van uw project op het scherm zichtbaar is. U vindt de functie in de rechterbenedenhoek van het programmavenster van Project.
De tijdschaal in een weergave aanpassen Het tijdschaal (tijdschaal: de indicator van de tijdsperiode bovenaan in de Gantt-weergaven, de weergave Resourcegrafiek, de weergave Taakgebruik en de weergave Resourcegebruik. U kunt de schaal aanpassen zodat maximaal drie lagen worden weergegeven waarin verschillende tijdseenheden kunnen staan: bovenaan, middenin en onderin.)gedeelte van de meeste weergaven (inclusief Gantt-diagram, teamplanner, tijdlijn en kalender) kan worden aangepast, zodat deze verschillende tijdbereiken of perioden weergeeft.
Bij projecten draait alles om de relaties tussen taken. U kunt de hiërarchie van taakrelaties zichtbaar maken door een overzichtsstructuur te creëren met overzichtstaken en subtaken. Leer hoe u een taakoverzicht maakt om de relaties weer te geven die bepalend zijn voor het projectwerk.
Terugloop toepassen in een cel Zoiets eenvoudigs als tekstterugloop binnen een cel (een nieuwe functie in Project) kan de rommelige indruk die projectweergaven vaak maken, voor een groot deel wegnemen.
Weergave filteren (koppeling volgt nog) Door een weergave te filteren, verwijdert u alles wat niet essentieel is in een planning, zodat u zich kunt concentreren op specifieke taken of resources.
Projectinformatie sorteren (koppeling volgt nog) U kunt taken of resources sorteren in numerieke of alfabetische volgorde. Zo komt u trends in uw project gemakkelijker op het spoor.
Projectinformatie groeperen (koppeling volgt nog) Door groepering kunt u taken en resources categoriseren, zodat alle gerelateerde informatie op één plaats bij elkaar staat.
Projectinformatie weergeven zonder Project 2010 Als u nog steeds niet tevreden bent over de weergave, kunt u projectinformatie exporteren naar een ander programma en de weergave in dat programma aanpassen. Door de weergave van projectinformatie in programma's als Excel of Visio aan te passen ontdekt u soms trends die u nog niet eerder had opgemerkt.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Project 2010