Een burndown-rapport maken

In Project 2013 vergelijken burndown-rapporten gepland, voltooid en resterend werk in een grafiek die automatisch wordt bijgewerkt wanneer u de projectgegevens wijzigt. Deze rapporten geven u en belanghebbenden een snel overzicht van de projectstatus en u kunt ze in enkele stappen maken.

Tip voor projectmanagement    Burndown-rapporten vormen een belangrijk onderdeel van agile projectmanagement (agile projectmanagement: een projectmanagementmethode die wordt gekenmerkt door korte iteraties van maximaal vier weken, adaptieve strategieën en samenwerking tussen teamleden. Soorten agile projectmanagement zijn Scrum, Critical Chain en Extreme Programming.), met name Scrum. Maar ze zijn nuttige hulpmiddelen voor elk type projectmanagement.

Als u een burndown-rapport wilt maken, klikt u op Rapport > Dashboards > Burndown.

Menu Dashboard op het tabblad Rapport

Mogelijk moet u velden toevoegen aan uw project om de gewenste informatie weer te geven in het burndown-rapport. Hieronder vindt u enkele tips voor het instellen van uw project voor een optimaal burndown-rapport.

Een burndown-rapport instellen


Burndown-grafieken voor werk tegenover burndown-grafieken voor taken

Het burndown-standaardrapport bevat twee grafieken: burndown voor werk en burndown voor taken.

In de burndown-grafiek voor werk wordt aangegeven hoeveel werk is voltooid en hoeveel werk is gepland voor voltooiing voor de einddatum van het project. Daarnaast bevat de grafiek de geschatte basislijn voor de hoeveelheid werk die op dit punt in het project kan zijn voltooid.

Burndown-rapport voor werk

De burndown-grafiek voor taken bevat het aantal voltooide taken, het resterende aantal taken en de geschatte basislijn voor de hoeveelheid werk die op dit punt in het project kan zijn voltooid.

Burndown-rapport voor taken

Terug naar boven Terug naar boven

Een burndown-grafiek voor werk instellen

In een burndown-grafiek voor werk wordt aangegeven hoeveel werk u hebt voltooid en hoeveel nog moet worden gedaan. Als de lijn voor het resterende cumulatieve werk de steilste lijn in de grafiek is, ligt het project waarschijnlijk achter op schema.

Werk is de geplande tijd waarbinnen een taak moet worden voltooid, werkelijke hoeveelheid werk is de hoeveelheid werk die is voltooid voor een taak en resterende hoeveelheid werk is het verschil tussen beide. U kunt werk bijhouden in manuren of dagen.

Werkgegevens vastleggen

Aangezien burndown-grafieken gepland, voltooid en resterend werk vergelijken, moet u die gegevens in uw project vastleggen voordat u het rapport maakt.

 • Wijs resources toe aan taken, met name als u de voltooide hoeveelheid werk wilt vastleggen. Zorg dat u dit doet voordat u een basislijn instelt.
 • Stel een basislijn in om een momentopname van uw project te krijgen. In een burndown-rapport geven basislijnen aan wanneer taken en werk volgens de planning moeten zijn voltooid.

Velden toevoegen voor werk dat u wilt bijhouden

 1. Klik op Weergave > Resourcegebruik.
 2. Klik op Hulpmiddelen voor resourcegebruik, tabblad Opmaak > Details toevoegen.

De knop Details toevoegen op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor resourcegebruik

 1. Kies een veld in het gedeelte Beschikbare velden en klik op Weergeven.

Het gedeelte Beschikbare velden in het dialoogvenster Detailstijlen

 1. Nadat u alle velden hebt gekozen, klikt u op OK.

Velden voor burndown van werk

Werk

Veld Beschrijving
Werk

De totale tijd dat:

 • Alle resources zijn gepland voor een taak.
 • Een resource is gepland voor alle taken.
 • Een resource is gepland voor een taak.
Resterend werk De tijd die nog nodig is om een taak te voltooien.
Basislijnwerk De totale hoeveelheid werk die is gepland voor een taak, resource of toewijzing in de loop van de tijd.

Werkelijke hoeveelheid werk

Veld Beschrijving
Werkelijke hoeveelheid werk Werk dat een resource die aan taken is toegewezen, al heeft voltooid in de loop van de tijd.
Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk De werkelijke hoeveelheid werk die is uitgevoerd door alle resources die zijn toegewezen aan taken in de loop van de tijd.
Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk Het werk dat nog steeds moet worden gedaan om de taken in het project te voltooien na aftrek van de cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk in de loop van de tijd.

Cumulatief werk

Veld Beschrijving
Cumulatief werk De tijd die is gepland voor alle resources die zijn toegewezen aan taken, cumulatief in de loop van de tijd.
Basislijn0-10 cumulatief werk Het basislijnwerk dat is gepland voor alle resources die zijn toegewezen aan taken, cumulatief in de loop van de tijd, toen de basislijn werd ingesteld.
Resterend cumulatief werk Het werk dat nog steeds moet worden gedaan om de taken in het project te voltooien na aftrek van de cumulatieve geplande hoeveelheid werk in de loop van de tijd.
Basislijn0-10 resterend cumulatief werk Het basislijnwerk dat nog steeds moet worden gedaan om de taken in het project te voltooien na aftrek van de cumulatieve geplande hoeveelheid basislijnwerk in de loop van de tijd.

Terug naar boven Terug naar boven

Een burndown-grafiek voor taken instellen

In een burndown-grafiek voor taken wordt aangegeven hoeveel taken u hebt voltooid en hoeveel nog moet worden gedaan. Als de lijn voor resterende taken de steilste lijn in de grafiek is, ligt het project waarschijnlijk achter op schema.

Taakgegevens vastleggen

Aangezien burndown-grafieken geplande, voltooide en resterende taken vergelijken, moet u die gegevens in uw project vastleggen voordat u het rapport maakt.

 • Stel een basislijn in om een momentopname van uw project te krijgen. In een burndown-rapport geven basislijnen aan wanneer taken en werk volgens de planning moeten zijn voltooid.
 • Markeer taken als voltooid. Klik op de taak en klik daarna op Taak in het lint. Kies een waarde voor Percentage voltooid, maar denk eraan dat Project alleen taken die 100% voltooid zijn telt als 'voltooid' in de burndown-grafiek voor taken.

Taakvelden toevoegen die u wilt bijhouden

 1. Klik op Weergave > Taakgebruik.
 2. Klik op Hulpmiddelen voor taakgebruik, tabblad Opmaak > Details toevoegen.

De knop Details toevoegen op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor taakgebruik

 1. Kies een veld in het gedeelte Beschikbare velden en klik op Weergeven.

Het gedeelte Beschikbare velden in het dialoogvenster Detailstijlen

 1. Nadat u alle velden hebt gekozen, klikt u op OK.

Velden voor burndown van taken

Veld Beschrijving
Percentage (%) voltooid De huidige status van een taak als percentage van de duur.
Cumulatief percentage (%) voltooid Cumulatief percentage voltooid van een taak, verdeeld over de tijd.
Basislijn0-10 resterende taken Het aantal resterende taken dat nog moet worden voltooid op een bepaalde dag toen de basislijn werd ingesteld.
Resterende werkelijke taken Het totale aantal werkelijke taken dat nog moet worden voltooid op een bepaalde dag.
Resterende taken Het totale aantal geplande taken dat nog moet worden voltooid op een bepaalde dag.

Terug naar boven Terug naar boven

Een burndown-rapport opmaken

Net als bij andere projectrapporten kunt u de gegevens, kleuren en vormen in burndown-rapporten wijzigen. U kunt ook grafieken, tabellen of afbeeldingen toevoegen.

Voor meer informatie hierover leest u Een projectrapport maken.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Project Professional 2013, Project Standard 2013