Voorbeelden van animaties in uw presentatie gebruiken

In dit artikel


Inleiding tot voorbeelden van animatie-effecten

De meest populaire animatie (animatie: een speciaal visueel effect of geluidseffect dat u toevoegt aan tekst of een object. U kunt bijvoorbeeld elk item van een lijst met opsommingstekens woord voor woord van links laten invoegen of applaus laten horen als er een afbeelding wordt weergegeven.)-effecten die u kunt gebruiken in Microsoft Office PowerPoint 2007-presentaties zijn start-, eind- en geluidseffecten die zijn toegepast op afzonderlijke opsommingstekens met tekst en animatiepaden (animatiepad: het pad dat een bepaald object of een bepaalde tekst volgt als onderdeel van een animatiereeks in een dia.) die zijn toegepast op objecten (object: een tabel, grafiek, afbeelding, vergelijking of andere vorm van informatie. Objecten die u in een bepaalde toepassing maakt, bijvoorbeeld een spreadsheet, en vervolgens koppelt of insluit in een andere toepassing, worden OLE-objecten genoemd.).

 Opmerkingen 

 • Zie Tekst of objecten animeren voor meer informatie over animatie-effecten of voor procedures over een ingebouwd animatie-effect dat is toegepast op een of meer dia's.
 • Zie Overgangen toevoegen tussen dia's voor meer informatie over het toevoegen van overgangen tussen dia's, inclusief de verschillende beschikbare typen en het toevoegen van geluid aan overgangen tussen dia's.

Terug naar boven Terug naar boven

Geanimeerde start- en eindeffecten toepassingen op opsommingstekens met tekst

Gebruik de onderstaande stappen om geanimeerde start- en eindeffecten toe te passen op opsommingstekens met tekst, selecteer de gebeurtenis waarmee de effecten in werking worden gezet en stel de snelheid en richting voor de beweging van de effecten in.

 Tip   U kunt de stappen in deze procedures ook op objecten toepassen. Selecteer niet de tekst, maar het object dat u wilt animeren.

Een geanimeerd starteffect toepassen

 1. Selecteer het eerste opsommingsteken met tekst waaraan u een geanimeerd starteffect wilt toevoegen.
 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.
 3. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen, wijs Ingang aan en klik vervolgens op Binnenvliegen.

Een opsommingsteken met tekst op een dia invoegen

 1. Ga onderWijzigen: Binnenvliegen als volgt te werk als u de instellingen voor het effect Binnenvliegen:
  • Als u wilt opgeven hoe en wanneer het effect Binnenvliegen wordt gestart, selecteert u in de lijst Begin de optie Bij klikken.
  • Als u wilt opgeven vanuit welke richting het opsommingsteken met tekst wordt gestart, selecteert u in de lijst Richting de optie Van links.
  • Als u de snelheid van het opsommingsteken met tekst wilt opgeven, selecteert u in de lijst Snelheid de optie Zeer snel.
 2. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u dit geanimeerde starteffect wilt toevoegen.
 3. Het animatie-effect starten.

 Opmerking   Effecten worden weergegeven in de lijst Aangepaste animatie in de volgorde waarin u deze toevoegt.

Een geanimeerd sluiteffect toepassen

Nadat u een starteffect hebt toegevoegd aan twee opsommingstekens met tekst, zien de dia en het taakvenster Aangepaste animatie er ongeveer als volgt uit.

U kunt nu geanimeerde sluiteffecten toevoegen

 1. Selecteer het eerste opsommingsteken met tekst waaraan u een geanimeerd sluiteffect wilt toevoegen.
 2. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen, wijs Afsluiten aan en klik vervolgens op Meer effecten .

 Opmerking   Als het taakvenster Aangepaste animatie niet wordt weergegeven op het tabblad Animaties, klikt u in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 1. Klik in het dialoogvenster Eindeffect toevoegen onder Subtiel op Vervaagd ronddraaien en klik vervolgens op OK.

Het eindeffect Vervaagd ronddraaien toepassen

 1. Ga onder Wijzigen: Vervaagd ronddraaien als volgt te werk om de instellingen voor het sluiteffect op te geven:
  • Selecteer in de lijst Begin de optie Bij klikken om op te geven hoe en wanneer het sluiteffect verdwijnt via het patroon van Vervaagd ronddraaien.
  • Selecteer in de lijst Snelheid de optie Normaal om op te geven met welke snelheid het opsommingsteken met tekst verdwijnt.
 2. Selecteer het tweede opsommingsteken met tekst waaraan u een geanimeerd sluiteffect wilt toevoegen.
 3. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen, wijs Afsluiten aan en klik vervolgens op Dambord.
 4. Ga onder Wijzigen: Dambord als volgt te werk om de instellingen op te geven voor het sluiteffect:
  • Selecteer in de lijst Begin de optie Na vorige om op te geven wanneer het eindeffect verdwijnt met het dambordpatroon.

 Opmerking   Als u Na vorige kiest, verdwijnt het tweede opsommingsteken direct nadat het eerste opsommingsteken verdwijnt.

 • Selecteer in de lijst Richting de optie Van links om de richting van het eindeffect op te geven met het dambordpatroon.
 • Selecteer in de lijst Snelheid de optie Zeer snel om op te geven met welke snelheid het opsommingsteken met tekst verdwijnt.
 1. Herhaal stap 1 tot en met 7 voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u een geanimeerd sluiteffect wilt toevoegen.
 2. Test het animatie-effect.

 Opmerking   Effecten worden weergegeven in de lijst Aangepaste animatie in de volgorde waarin u deze toevoegt.

Terug naar boven Terug naar boven

Geluidseffecten toepassen op opsommingstekens met tekst

Gebruik de volgende stappen om geluidseffecten toe te passen op de opsommingstekens met tekst waaraan u animatie-effecten hebt toegevoegd. Om te beginnen moet de dia er ongeveer zo uitzien.

Dia bevat geanimeerd start- en sluiteffect

Het taakvenster Aangepaste animatie ziet er ongeveer als volgt uit.

Deelvenster Aangepaste animaties met geanimeerd start- en sluiteffect

Doe het volgende:

 1. Klik in het deelvenster Aangepaste animatie in de lijst Aangepaste animatie op de pijl aan de rechterkant van het animatie-effect dat is toegepast op het eerste opsommingsteken met tekst en klik vervolgens op Effectopties.

Effectopties

 1. Voer op het tabblad Effect onder Uitbreidingen in de lijst Geluid een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een geluid.
  • Als u een geluidsbestand wilt toevoegen, selecteert u Ander geluid en gaat u naar het bestand dat u wilt gebruiken.
 2. Herhaal stap 1 en 2 voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u een geluidseffect wilt toevoegen.
 3. Test het animatie-effect .

Terug naar boven Terug naar boven

Een animatiepad toepassen op een object

 Belangrijk   Voordat u een animatiepad (animatiepad: het pad dat een bepaald object of een bepaalde tekst volgt als onderdeel van een animatiereeks in een dia.) toepast op een object, moet u het object toevoegen, zoals een afbeelding of illustratie, aan een dia met behulp van illustraties (illustratie: een enkel kunstwerk dat als geheel kan worden gebruikt, vaak in de vorm van een bitmap of een combinatie van getekende vormen.) uit de Microsoft Mediagalerie. Kies een illustratie of afbeelding met een transparante (doorzichtigheid: de eigenschap die bepaalt hoeveel licht de pixels van een object doorlaten. Als de doorzichtigheid van een object 100 procent is, laat het object volledig licht door en wordt het object onzichtbaar (u kunt door het object heen kijken.) achtergrond, want wanneer u het animatiepad toepast, wordt de illustratie weergegeven (zonder achtergrond) als één object dat over de dia beweegt.

Zie De SmartArt-afbeelding animeren als u een animatie-effect wilt toepassen op een SmartArt-afbeelding.

 1. Nadat u het object hebt toegevoegd aan de dia, sleept u deze naar de locatie op de dia waar u de beweging van het object wilt starten.
 2. Klik op het object.
 3. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.
 4. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen, wijs Animatiepaden aan, wijs Aangepast pad tekenen aan en klik op Krabbel.

 Opmerking   De aanwijzer verandert in een pen.

 1. Begin bij de illustratie of een ander object, teken het pad dat het object op de dia moet volgen en klik vervolgens op de locatie waar de beweging van het object moet stoppen.
 2. Test het animatie-effect .

Animatiepad tekenen

Toelichting 1 
Het illustratieobject met het vierde animatie-effect hierop toegepast
Toelichting 2 
Het animatiepad
Toelichting 3 
Het geanimeerde starteffect toegepast op het eerste opsommingsteken met tekst
Toelichting 4 
Het geanimeerde eindeffect toegepast op het eerste opsommingsteken met tekst
Toelichting 5 
Het geanimeerde starteffect toegepast op het tweede opsommingsteken met tekst
Toelichting 6 
Het geanimeerde eindeffect toegepast op het tweede opsommingsteken met tekst

Terug naar boven Terug naar boven

De animatie-effecten testen

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, klikt u ter controle op Afspelen onder in het taakvenster Aangepaste animatie.

De animatie-effecten testen

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2007