Een macro digitaal ondertekenen

In dit artikel wordt beschreven hoe het digitaal ondertekenen (digitale handtekening: een elektronische, versleutelde veiligheidsaanduiding bij een macro of document. De digitale handtekening wordt gebruikt als bewijs dat de macro afkomstig is van de ondergetekende en dat de macro niet is gewijzigd.) van een macro (macro: een verzameling componenten, zoals formulieren, code en klassemodules. Macro's die in Microsoft Visual Basic for Applications zijn gemaakt, kunnen als invoegtoepassing worden toegevoegd aan de meeste Microsoft Office-programma's.) met een certificaat (certificaat: een digitaal hulpmiddel om de identiteit en echtheid te bewijzen. Certificaten worden uitgegeven door een certificeringsinstantie en kunnen net als rijbewijzen verlopen en worden ingetrokken.) in zijn werk gaat. Als u nog geen digitaal certificaat hebt, moet u dit eerst aanvragen. Als u macro's op uw eigen computer wilt testen, kunt u met het hulpmiddel Selfcert.exe uw eigen zelfondertekende certificaat maken.

In dit artikel


Een digitaal certificaat aanvragen

U kunt een digitaal certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie (certificeringsinstantie (CA): een commerciële organisatie die digitale certificaten uitgeeft, bijhoudt aan wie een certificaat is toegewezen, certificaten ondertekent om de geldigheid ervan te verifiëren en bijhoudt welke certificaten ingetrokken of verlopen zijn.) of bij uw interne beveiligingsbeheerder of een IT-professional.

Raadpleeg de lijst met deelnemers aan het basiscertificaatprogramma van Microsoft voor meer informatie over certificeringsinstanties die diensten voor Microsoft-producten aanbieden.

Terug naar boven Terug naar boven

Macro's en Microsoft Office

Aangezien een door u ontworpen digitaal certificaat niet door een officiële vertrouwde certificeringsinstantie is uitgegeven, worden macro's die met dergelijke certificaten worden ondertekend, zelfondertekende projecten genoemd. Zelfondertekende certificaten worden alleen door Microsoft Office vertrouwd als dat zelfondertekende certificaat is toegevoegd aan de map met vertrouwde basiscertificeringsinstanties in het certificaatarchief van de huidige gebruiker.

Zie de volgende sectie voor informatie over het maken van een zelfondertekend certificaat.

Een zelf-ondertekend digitaal certificaat maken

Windows 7, Windows Vista of Windows XP

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan, klik op Microsoft Office, klik op Microsoft Office-hulpmiddelen en klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.
  Het dialoogvenster Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.
 2. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.
 3. Klik op OK.
 4. Klik op OK als het bericht SelfCert is voltooid wordt weergegeven.

Dialoogvenster Digitalehandtekening maken

Het certificaat weergeven in Internet Explorer

Ga als volgt te werk om het certificaat in de opslagruimte met persoonlijke certificaten te bekijken:

 1. Open Internet Explorer.
 2. (Klik op Internet-opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Inhoud.)
 3. Klik op Certificaten en klik vervolgens op het tabblad Persoonlijk.

Terug naar boven Terug naar boven

Een macro digitaal ondertekenen in Excel, PowerPoint, Publisher, Visio of Word

 1. Open het bestand met de macro die u wilt ondertekenen.
 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaar in de groep Code op Visual Basic.

 Opmerking   Als het tabblad Ontwikkelaar niet beschikbaar is: klik op het tabblad Bestand, klik op Opties, klik op Lint aanpassen, klik in de lijst Het lint aanpassen op Ontwikkelaar en klik op OK.

 1. Klik in Visual Basic in het menu Extra op Digitale handtekening.
 2. Het dialoogvenster Digitale handtekening wordt weergegeven.
 3. Selecteer een certificaat en klik op OK.

 Opmerking   Klik op Kiezen als u geen digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer een certificaat en klik op OK.


 Opmerkingen 

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Word 2010