De lettertypen wijzigen

U kunt lettertypen (lettertype: een bepaald grafisch ontwerp dat van toepassing is op alle getallen, symbolen en letters. Ook wel type of letterbeeld genoemd. Arial en Courier New zijn voorbeelden van lettertypen. Lettertypen hebben doorgaans verschillende tekengrootten, zoals 9- en 10-punts, en kunnen op verschillende manieren worden opgemaakt, zoals vet en cursief.) wijzigen voor een enkele dia of voor de hele presentatie.

De lettertypen op een enkele dia wijzigen

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  2. Klik op het tabblad Start en selecteer in de groep Lettertype een lettertype in de lijst Lettertype.

De lettertypen voor de hele presentatie wijzigen

Als u één diamodel gebruikt en u een lettertype in het diamodel wijzigt, wordt het nieuwe lettertype in de hele presentatie weergegeven.

Als u meerdere diamodellen gebruikt (bijvoorbeeld als u meer dan een sjabloon (ontwerpsjabloon: een bestand dat de gebruikte stijlen voor een presentatie bevat, zoals het type en de grootte van de opsommingstekens en lettertypen, het formaat en de grootte van tijdelijke aanduidingen, het achtergrondontwerp en de opvulkleurenschema's, een diamodel en een optioneel titelmodel.) hebt toegepast op de presentatie), moet u het lettertype op elk diamodel wijzigen.

  1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Modelweergaven op Diamodel.
  2. Klik in het linkerdeelvenster met de diamodellen en de indelingen (indeling: de rangschikking in een dia van elementen, zoals de titel en subtitels, lijsten, afbeeldingen, tabellen, grafieken, AutoVormen en films.) op de miniatuur van het diamodel of de indeling met het lettertype dat u wilt wijzigen.
  3. Klik in het diamodel of de indeling op de titeltekst of het niveau van de hoofdtekst waarop u een ander lettertype wilt toepassen.
  4. Ga naar het tabblad Diamodel, klik in de groep Achtergrond op Lettertypen en selecteer een lettertype in de lijst.

Herhaal stap 1 tot en met 4 voor alle lettertypen die u wilt wijzigen. Als u weer verder wilt gaan met het bewerken van uw dia's, klikt u op het tabblad Diamodel in de groep Sluiten op Modelweergave sluiten.

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2013