De actie-instellingen van knoppen, afbeeldingen of illustraties wijzigen

U kunt de actie-instellingen wijzigen als er een actie is toegewezen aan een afbeelding, illustratie of knopvorm (zoals naar volgende dia gaan, naar vorige dia gaan, naar laatste dia in de voorstelling gaan of naar een webpagina of een andere Microsoft Office PowerPoint-presentatie of ander bestand gaan).

 Opmerking   Als u een afbeelding, illustratie of knopvorm wilt toevoegen en er een actie aan wilt toewijzen, raadpleegt u Een actie toewijzen aan een ingebouwde knop of ander object.

 1. Klik op Normaal in de groep Presentatieweergaven op het tabblad Beeld.
 2. Klik op de afbeelding, illustratie of knopvorm die u wilt wijzigen.
 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Koppelingen op Actie.
 4. Als u het gedrag van de afbeelding, illlustratie of knopvorm wilt wijzigen, klikt u in het dialoogvenster Actie-instellingen op het tabblad Muisklik of Muisaanwijzer op object.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit om de actie te kiezen die wordt uitgevoerd wanneer u op de afbeelding, illustratie of knopvorm klikt of de muisaanwijzer erop zet:
  • Als u de afbeelding, illustratie of knopvorm zonder bijbehorende actie wilt gebruiken, klikt u op Geen.
  • Als u een hyperlink wilt maken, klikt u op Hyperlink naar en selecteert u de bestemming voor de hyperlinkactie (bijvoorbeeld de volgende dia, de vorige dia, de laatste dia of een andere PowerPoint-presentatie).

 Opmerking   Als u een koppeling wilt maken naar een bestand dat in een ander programma is gemaakt, klikt u in de lijst Hyperlink naar op Ander bestand.

 Opmerking   De instellingen van Actie bij object zijn alleen beschikbaar als uw presentatie een OLE-object (Object Linking and Embedding) bevat. Zie Een OLE-object maken, wijzigen of verwijderen voor meer informatie over OLE-objecten.

 • Als u een geluid wilt laten afspelen, schakelt u het selectievakje Geluid afspelen in en selecteert u het gewenste geluid.
 1. Klik op OK.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2007