Afbeeldingen toevoegen in de gehele presentatie

Als u een afbeelding op meerdere dia's wilt weergeven, voegt u de afbeelding toe aan het diamodel (diamodel: de hoofddia waarin informatie over het thema en de lay-outs van een presentatie is opgeslagen, zoals de achtergrond, kleur, lettertype-effecten en de grootte en positie van tijdelijke aanduidingen.). Als u de afbeelding alleen wilt toevoegen aan dia's met een titeldia-indeling, voegt u de afbeelding toe aan het titelmodel (titelmodel: de dia waarin informatie uit de ontwerpsjabloon is opgeslagen over de gebruikte stijl in titeldia's, zoals de grootte en positie van tijdelijke aanduidingen, achtergrondontwerp en kleurenschema's.).

  1. Wijs Model aan in het menu Beeld en klik vervolgens op Diamodel.
  2. Klik aan de linkerkant op de miniatuur van het gewenste diamodel of titelmodel.
  3. Voeg de afbeelding toe aan het diamodel of het titelmodel.

WeergevenWerkwijze

  1. Klik op de positie waar u de afbeelding wilt invoegen.
  2. U kunt het volgende doen:

WeergevenAfbeelding invoegen uit een bestand

WeergevenEen afbeelding direct invoegen van een scanner of een digitale camera

Voor deze procedure moet u een apparaat op de computer aansluiten dat TWAIN (TWAIN: een interface die door verschillende platformen wordt ondersteund en wordt gebruikt om elektronische afbeeldingen in te lezen die door scanners, digitale camera's en kaarten voor de opname van videofoto's zijn vastgelegd.)- of WIA (WIA (Windows Image Acquisition): een interface voor apparaatstuurprogramma's waarin digitale fototoestellen en low- en high-end scanners worden ondersteund en waarin stilstaande beelden kunnen worden opgehaald van IEEE 1394 DV-camcorders en USB-webcams.)-compatibel is. Controleer ook of TWAIN of WIA door de geïnstalleerde apparaatsoftware wordt ondersteund.

  1. Zorg ervoor dat de afbeelding op het scanapparaat gereed is.
  2. Wijs Afbeelding aan in het menu Invoegen en klik op Van scanner of camera.
  3. Als er meer dan één apparaat op de computer is aangesloten, selecteert u het gewenste apparaat onder Apparaat.
  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Als het geselecteerde apparaat een scanner is en u de afbeelding volgens de standaardinstellingen wilt scannen, klikt u op Webkwaliteit (als de afbeelding bedoeld is voor weergave op het scherm) of op Afdrukkwaliteit (als u de afbeelding gaat afdrukken). Klik vervolgens op Invoegen om de afbeelding te scannen.

Als het geselecteerde apparaat geen scanner is (maar bijvoorbeeld een digitale camera) of als u bepaalde instellingen wilt aanpassen alvorens de afbeelding te scannen, klikt u op Aangepast invoegen. Volg daarna de instructies die bij het gebruikte apparaat worden geleverd.

 Opmerking   De knop Invoegen is niet beschikbaar wanneer automatisch scannen niet wordt ondersteund door de software van de scanner. Gebruik in dat geval de knop Aangepast invoegen.

  1. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, klikt u op de werkbalk Diamodelweergave op Modelweergave sluiten.

Opmerkingen 

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2003