Personen toevoegen aan het adresboek

Het adresboek (adresboek: de verzameling adresboeken die u kunt gebruiken om namen, e-mailadressen, faxnummers en distributielijsten op te slaan. Het adresboek kan een algemene adreslijst, een Outlook-adresboek en een persoonlijk adresboek bevatten.) is een container voor alle contactpersonen. Dit houdt in dat elke map met contactpersonen, bijvoorbeeld voor werk, thuis, sociaal, verkoopleads enzovoorts, een subset van het adresboek is.

Mappen met contactpersonen worden weergegeven in het adresboek van Outlook

Ga op een van de volgende manieren te werk om namen toe te voegen aan het adresboek:

  • Maak een contactpersoon voor die persoon in de contactpersonen in Outlook. Nadat de contactpersoon is opgeslagen, worden de wijzigingen doorgevoerd in het adresboek.
  • U kunt personen importeren uit andere lijsten of adresboeken, zoals webmaillijsten. Klik op het tabblad Bestand. Klik op Openen, klik op Importeren en gebruik de wizard Importeren en exporteren.

Wanneer een persoonpersoon is toegevoegd aan de hoofdmap van Outlook-contactpersonen (de standaardmap met contactpersonen die wordt weergegeven in het Outlook-adresboek), kan de contactpersoon worden gekopieerd naar alle andere mappen met contactpersonen die u hebt gemaakt. Nieuwe mappen met contactpersonen worden automatisch toegevoegd aan het adresboek, waarin de nieuwe informatie ook beschikbaar is.

 Opmerkingen 

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010