Overzicht van het filter voor ongewenste e-mail

Microsoft Outlook 2010 bevat een filter voor ongewenste e-mail dat is ontworpen om het aantal ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN te beperken. Ongewenste e-mail, ook wel 'spam' genoemd, wordt door het filter doorgestuurd van het Postvak IN naar een map Ongewenste e-mail , waar het efficiënter kan worden beheerd.

In dit artikel


Hoe werkt het filter voor ongewenste e-mail?

Elk inkomend bericht wordt door het filter voor ongewenste e-mail onderzocht om te bepalen of het spam zou kunnen zijn op basis van verschillende factoren. Dit kunnen onder meer het tijdstip waarop het bericht is verzonden en de inhoud van het bericht zijn. Het filter voor ongewenste e-mail is standaard ingeschakeld en het beschermingsniveau staat op Laag. Op dit niveau wordt alleen de duidelijkste spam onderschept. U kunt het filter krachtiger maken door het beschermingsniveau te wijzigen.

 Opmerking   Het filter voor ongewenste e-mail in Outlook voorkomt niet dat ongewenste e-mail wordt afgeleverd, maar zorgt ervoor dat van spam verdachte berichten naar de map met ongewenste e-mail gaan in plaats van naar uw Postvak IN. Er zijn ook oplossingen van derden beschikbaar die mogelijk krachtiger zijn.

U kunt veel van de instellingen voor het filter voor ongewenste e-mail beheren in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail. Ga vanuit uw Postvak IN naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen op de pijl naast Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.

Terug naar boven Terug naar boven

De map Ongewenste e-mail

Elk bericht dat door het filter voor ongewenste e-mail wordt onderschept, wordt naar een speciale map voor Ongewenste e-mail verplaatst. Het is raadzaam van tijd tot tijd de berichten in de map Ongewenste e-mail te bekijken om te controleren of het toch niet gaat om betrouwbare berichten die ten onrechte als ongewenst zijn aangemerkt. Als u betrouwbare berichten vindt, kunt u ze weer naar het Postvak IN of naar een andere map slepen.

U kunt de geweigerde berichten op elk moment verwijderen door de map Verwijderde items leeg te maken.

Terug naar boven Terug naar boven

Lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

Hoewel het filter voor ongewenste e-mail uw inkomende berichten automatisch controleert, kunt u met behulp van de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail beter bepalen wat als ongewenst wordt beschouwd. U kunt namen, e-mailadressen en domeinen toevoegen aan deze lijsten, zodat het filter berichten doorlaat die afkomstig zijn van afzenders die u vertrouwt, of berichten blokkeert die afkomstig zijn van e-mailadressen of domeinen die u niet kent of niet vertrouwt.

Lijst met veilige afzenders     E-mailadressen en domeinnamen in de lijst met veilige afzenders worden nooit behandeld als ongewenste e-mail, ongeacht de inhoud van het bericht. U kunt uw contactpersonen en anderen waarmee u correspondeert toevoegen aan deze lijst.

Lijst met veilige geadresseerden     Als u in een adressenlijst of distributielijst bent opgenomen, kunt u de afzender van de lijst toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden, zodat berichten naar deze e-mailadressen of domeinnamen nooit als ongewenst worden behandeld, ongeacht de inhoud van het bericht.

Lijst met geblokkeerde afzenders     U kunt gemakkelijk berichten van bepaalde afzenders blokkeren door hun e-mailadressen of domeinnamen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toe te voegen. Wanneer u een naam of e-mailadres aan deze lijst toevoegt, verplaatst Outlook elk inkomend bericht van die bron naar de map Ongewenste e-mail. Berichten afkomstig van mensen of domeinnamen die op deze lijst voorkomen, worden altijd behandeld als ongewenst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Geblokkeerde topniveaudomeinen     Als u ongewenste e-mailberichten wilt blokkeren die uit een ander land of een andere regio afkomstig zijn, kunt u land-/regiocodes toevoegen aan de lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen. Als u bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [United States] en MX [Mexico] in de lijst inschakelt, worden berichten afkomstig van e-mailadressen die eindigen op .ca, .us, en .mx geblokkeerd.

Lijst met geblokkeerde coderingen     Als u e-mailberichten wilt blokkeren die in een andere tekenset of een ander alfabet zijn opgesteld, kunt u coderingen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde coderingen.

Terug naar boven Terug naar boven

E-mailaccounttypen die door het filter voor ongewenste e-mail worden ondersteund

Het filter voor ongewenste e-mail kan met de volgende soorten e-mailaccounts worden gebruikt:

Als u wijzigingen in uw profiel wilt aanbrengen, exporteert u eerst een kopie van uw lijsten voor ongewenste e-mail voordat u de wijzigingen aanbrengt en importeert u de informatie vervolgens in Outlook. Zo voorkomt u dat u de lijsten voor ongewenste e-mail opnieuw moet maken.

WeergevenHet filter voor ongewenste e-mail met verschillende versies van Microsoft Exchange

Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, hebt u toegang tot een andere laag van mogelijkheden en hulpmiddelen voor het bestrijden van ongewenste e-mail.

Microsoft Exchange Server 2003 en hoger

  • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt of downloadt naar een Outlook-gegevensbestand (.PST)     De lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail zijn opgeslagen op de server en zijn beschikbaar op elke computer. De filterlijsten worden ook door de server gebruikt om berichten te evalueren. Als een afzender in uw lijst met geblokkeerde afzenders voorkomt, worden berichten van die afzender dus verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server. Ze worden niet door Outlook geëvalueerd.
  • Als u online werkt     De lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail zijn opgeslagen op de server. Ze zijn beschikbaar op elke computer, maar alleen als u de functie Ongewenste e-mail in Outlook Web Access hebt ingeschakeld. De filterlijsten worden ook door de server gebruikt om berichten te evalueren. Als een afzender in uw lijst met geblokkeerde afzenders voorkomt, worden berichten van die afzender dus verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server. Ze worden niet door Outlook geëvalueerd.

Microsoft Exchange Server 2000 en eerder

  • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt of downloadt in een Outlook-gegevensbestand (.PST)     U kunt lijsten met ongewenste e-mail maken en gebruiken. Deze zijn opgeslagen op de server en zijn beschikbaar op elke computer die u gebruikt. Als u gebruikmaakt van de Exchange-modus met cache en de optie om te downloaden in een Outlook-gegevensbestand (.PST) als de standaardlocatie voor berichtbezorging, zijn de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail alleen beschikbaar op de computer die wordt gebruikt om de namen en adressen toe te voegen.
  • Als u online werkt     Het filter voor ongewenste e-mail is niet beschikbaar.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010