Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) herstellen

Als u uw Outlook-gegevensbestand (.PST) (Outlook-gegevensbestand (.pst en .ost): een gegevensbestand waarin uw berichten en andere items op uw computer worden opgeslagen.) niet kunt openen of als u vermoedt dat het gegevensbestand is beschadigd, kunt u fouten in het bestand vaststellen en herstellen met het hulpprogramma voor Postvak IN (Scanpst.exe). Alleen Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) op uw computer worden gecontroleerd en de integriteit van de bestandsstructuur wordt geanalyseerd.

Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt en er items ontbreken in uw offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) (offline Outlook-gegevensbestand (.ost): het bestand op de vaste schijf dat een kopie van e-mailberichten en Outlook-items bevat. Het bestand wordt gesynchroniseerd met de gegevens op een e-mail- of Exchange-server. Het offline Outlook-gegevensbestand heeft de extensie .ost.) of als het bestand niet is gesynchroniseerd met het postvak van Exchange, kunt u het bestand opnieuw maken.

Hulpprogramma voor Postvak IN (Scanpst.exe)

Scanpst.exe wordt op uw computer geïnstalleerd wanneer u Microsoft Outlook 2010 installeert. Het hulpprogramma voor Postvak IN probeert eventuele problemen op te lossen door de structuur van het gegevensbestand opnieuw in te stellen en de kopteksten voor Outlook-items opnieuw samen te stellen. Als u een Exchange-account gebruikt, maakt het hulpprogramma geen verbinding met de Exchange-server en worden de gegevens op de Exchange-server niet geanalyseerd.

 Belangrijk    U moet Outlook afsluiten voordat u het hulpprogramma voor Postvak IN gebruikt. Het hulpprogramma is niet toegankelijk vanuit Outlook.

 1. Open Windows Verkenner en selecteer de map station:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE14.
 2. Dubbelklik op Scanpst.exe.
 3. Typ in het vak Geef de naam op van het bestand dat u wilt controleren de naam van het PST- of OST-bestand dat u wilt controleren of klik op Bladeren om het bestand te selecteren.
 4. Als u de logopties voor de controle wilt opgeven, klikt u op Opties en vervolgens op de gewenste optie.
 5. Klik op Starten.
 6. Als er fouten zijn gevonden, wordt u gevraagd of u het herstelproces wilt starten om de fouten te herstellen.

Tijdens het herstelproces wordt er een back-upbestand gemaakt. Als u de standaardnaam of de locatie van het back-upbestand wilt wijzigen, geeft u in het vak Typ de naam van het back-upbestand een nieuwe naam op. U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te selecteren dat u wilt gebruiken.

 1. Klik op Herstellen.
 2. Start Outlook met het profiel dat het PST-bestand bevat dat u wilde herstellen.
 3. Klik in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) op Mappenlijst.

Sneltoets  Druk op CTRL+6 om de mappenlijst te openen.

Het is mogelijk dat u in de mappenlijst de map Herstelde persoonlijke mappen ziet die uw standaard-Outlook-mappen bevat. Ook is het mogelijk dat u de map Zoekgeraakt en gevonden aantreft. De herstelde mappen zijn meestal leeg, omdat het om een opnieuw samengesteld PST-bestand gaat. De map Zoekgeraakt en gevonden bevat de mappen en items die door het hulpprogramma voor het Postvak IN zijn hersteld.

U kunt een Outlook-gegevensbestand (.PST) maken en de items in de map Zoekgeraakt en gevonden naar het nieuwe gegevensbestand slepen. Wanneer u alle items hebt verplaatst, kunt u het bestand Herstelde persoonlijke mappen (.PST) met de map Zoekgeraakt en gevonden uit uw profiel verwijderen.

 Opmerkingen 

Terug naar boven Terug naar boven

Een offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) opnieuw maken

Offline-Outlook-gegevensbestanden (.OST) zijn kopieën van uw Exchange-gegevens. U hoeft geen back-up te maken van dit bestand. U kunt op elk moment een nieuwe kopie maken.

 1. Sluit Outlook af.
 2. Klik of dubbelklik in het Configuratiescherm op E-mail.

WeergevenWaar is E-mail in het Configuratiescherm?

De locatie van E-mail in het Configuratiescherm hangt af van de versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem dat u gebruikt, de geselecteerde weergave voor het Configuratiescherm en het feit of u een 32-bits of 64-bit besturingssysteem of versie van Outlook 2010 gebruikt.

 Opmerking   Het pictogram E-mail wordt alleen in het Configuratiescherm weergegeven als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.

De eenvoudigste manier om E-mail te vinden is om het Configuratiescherm te openen in Windows. Typ vervolgens in het vak Zoeken boven aan het venster het woord E-mail. In het Configuratiescherm van Windows XP typt u E-mail het vak Adres.


De naam van het huidige profiel wordt weergegeven in de titelbalk van het dialoogvenster E-mailconfiguratie. Als u een ander profiel wilt selecteren, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

 1. Ga naar het tabblad E-mail, selecteer het Exchange-account en klik op Wijzigen.
 2. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken uit.
 3. Klik op Meer instellingen.
 4. Klik op het tabblad Geavanceerd op Instellingen van bestand met offlinemappen.
 5. Klik op Offline niet gebruiken en klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt geopend.

 Opmerking   Als u niet op Offline niet gebruiken kunt klikken, is het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken niet uitgeschakeld in stap 4. Dit selectievakje moet zijn uitgeschakeld.

 1. Klik opnieuw op Instellingen van bestand met offlinemappen.
 2. Klik op OK.
 3. Klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.
 4. Schakel onder Instellingen van Exchange-modus met cache het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in.
 5. Klik op OK, klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.
 6. Klik in de dialoogvensters Accountinstellingen en E-mailconfiguratie op Sluiten.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010