Outlook gebruiken op een computer die u deelt met andere gebruikers

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Zoals u wellicht weet, betekent het hebben van een gezinscomputer dat u die computer moet delen met verschillende gezinsleden. Dit leidt meestal tot twee problemen: wie mag de computer gebruiken op bepaalde momenten en hoe kunt u uw eigen informatie gescheiden en privé houden van die van de anderen. Gezin dat thuis gebruikmaakt van dezelfde computer Hoewel elk gezin zijn eigen regels moet opstellen om het eerste probleem op te lossen, kan het tweede probleem worden opgelost door gebruik te maken van een voorziening in Microsoft Windows® XP die gebruikersaccounts wordt genoemd. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u Microsoft Windows XP Home Edition gebruikt op een computer die geen lid is van een domein.

 Opmerking   Hoewel het mogelijk is een bestand met persoonlijke mappen van Outlook (.pst) te beveiligen met een wachtwoord, is dit niet zo veilig als het instellen van een Windows-gebruikersaccount met wachtwoordbeveiliging voor iedereen die Outlook gebruikt op dezelfde computer.

Windows XP-gebruikersaccounts

Met een individueel gebruikersaccount kan iedere gebruiker beschikken over een eigen bureaublad, eigen vensters en gebruiksinstellingen, eigen favorieten, een eigen gebruikersgeschiedenis en een eigen map Mijn documenten. Ieder gebruikersaccount kan worden beveiligd met een wachtwoord en kan het delen van documenten door gezinsleden mogelijk maken, indien nodig.
Als u documenten wilt delen tussen gebruikersaccounts, sleept u deze naar de map Gedeelde documenten folder.

Uw Outlook-gegevens gescheiden en privé houden

In de meeste gezinnen wordt één exemplaar van Outlook gebruikt op de computer en kan iedereen met een Windows-gebruikersaccount Outlook starten en zijn of haar eigen e-mailaccounts, agenda en contactpersonen toevoegen. Deze Outlook-gegevens worden opgeslagen in bestanden Persoonlijke mappen (.pst) (bestand met persoonlijke mappen (.pst): gegevensbestand voor opslag van uw berichten en andere items op uw computer. U kunt een .pst-bestand opgeven als standaardlocatie voor e-mailberichten. In een PST-bestand kunt u ook reservekopieën van items opslaan en deze sorteren.) die uniek zijn voor die ene gebruiker. Het met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount helpt u ervoor te zorgen dat informatie privé blijft en gescheiden wordt gehouden van de andere gebruikers. Dit betekent ook dat het niet mogelijk is dat gebruikers dezelfde agenda- of contactpersoongegevens met elkaar delen.

Als u uw contactpersonen wilt delen met andere gezinsleden, hebt u twee mogelijkheden:

 • Uw contactpersonen exporteren naar een kopie van het PST-bestand en dat bestand naar de map Gedeelde documenten slepen. Vervolgens kan de andere gebruiker, wanneer hij of zij is aangemeld bij het eigen gebruikersaccount, Outlook starten en de contactpersonen importeren .
 • Uw contactpersonen doorsturen via e-mail. De geadresseerde kan dan op eenvoudige wijze de contactgegevens toevoegen aan zijn of haar map Contactpersonen.
 • De contactgegevens verzenden als een vCard-visitekaartje. De geadresseerde kan dan op eenvoudige wijze de contactgegevens toevoegen aan zijn of haar map Contactpersonen. vCards zijn een internetstandaard en kunnen ook worden gelezen door andere e-mailtoepassingen.

Windows XP-gebruikersaccounts instellen

Als u gebruikersaccounts wilt maken, moet u zich bij Windows aanmelden als de computerbeheerder. Tijdens de installatie van Windows XP wordt de gebruikersnaam die u hebt ingevoerd, standaard gebruikt bij het maken van het beheerdersaccount voor de computer. Dit account kan het beste worden beveiligd met een wachtwoord, zodat niemand anders zich als beheerder kan aanmelden op uw computer.

Een computerbeheerder heeft volledige toegang tot alle systeembronnen en kan het volgende doen:

 • Programma's en hardware installeren
 • Wijzigingen aanbrengen in het systeem
 • Alle bestanden die niet privé zijn openen en lezen
 • Gebruikersaccounts maken en verwijderen
 • De accounts van andere gebruikers wijzigen, inclusief het wijzigen van een aanmeldingsafbeelding voor een account en het maken, wijzigen of verwijderen van een wachtwoord voor een account

Een gebruikersaccount is een van de volgende:

 • Beperkt gebruikersaccount     De gebruiker kan de aanmeldingsafbeelding voor het eigen account wijzigen en kan zijn of haar eigen wachtwoord maken, wijzigen of verwijderen.
 • Gastaccount     Het gastaccount, dat is bedoeld voor gebruikers die niet regelmatig gebruikmaken van de computer, moet door de beheerder worden geactiveerd voordat de gast hiermee kan werken.

Nieuwe gebruikersaccounts kunnen tijdens of na de setup worden toegevoegd en er worden tijdens de setup geen wachtwoorden toegewezen. Nadat het gebruikersaccount is opgezet, klikt de individuele gebruiker op Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm en vervolgens op Wachtwoord instellen.

 Belangrijk   De beheerder kan het wachtwoord van alle accounts wijzigen voor het geval de gebruiker het wachtwoord is vergeten. De beheerder kan echter niet zien wat het wachtwoord van een andere gebruiker is.

Bij deze procedures wordt ervan uitgegaan dat u niet met een computer werkt die lid is van een domein.

WeergevenMicrosoft Windows XP (Categorieweergave, de standaardinstelling)

 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Gebruikersaccounts.
 2. Klik op Nieuw account maken.
 3. Typ een naam voor het nieuwe account, bijvoorbeeld de naam van de gebruiker.
 4. Klik op het type account dat u wilt toekennen aan de gebruiker.
 5. Klik op Account maken.

WeergevenMicrosoft Windows XP (Klassieke weergave)

 1. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Computerbeheer.
 2. Klik onder Systeemwerkset op Lokale gebruikers en groepen om deze uit te vouwen en klik vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik in het menu Actie op Nieuwe gebruiker.
 4. Typ de juiste gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in het dialoogvenster. Lees eerst de sectie Opmerkingen door.
 5. Schakel, afhankelijk van uw situatie, de volgende selectievakjes in of uit:
  • Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen
  • Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen
  • Wachtwoord verloopt nooit
  • Account is uitgeschakeld
 6. Klik op Maken en vervolgens op Sluiten.

 Opmerkingen 

 • Een gebruikersnaam mag niet identiek zijn aan de naam van een andere gebruiker of groep op de beheerde computer. Een gebruikersnaam kan maximaal 20 tekens in hoofdletters of kleine letters bevatten en de volgende tekens zijn niet toegestaan: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
 • Een gebruikersnaam mag niet uit alleen punten (.) of spaties bestaan.
 • In de vakken voor het wachtwoord en het bevestigen van het wachtwoord kunt u een wachtwoord typen dat maximaal 127 bevat. Als u echter Windows XP gebruikt in een netwerk dat tevens computers bevat waarop Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows 98 wordt uitgevoerd, kunt u overwegen wachtwoorden van niet meer dan 14 teken te gebruiken. (Windows 95 en Windows 98 ondersteunen wachtwoorden met een maximale lengte van 14 tekens.) Als uw wachtwoord langer is, kunt u zich mogelijk niet aanmelden bij uw netwerk vanaf deze computers.
 • Vergrendel altijd uw computer wanneer u deze onbeheerd achterlaat. Druk op de toets met het Windows-logo+L of activeer een schermbeveiliging die is voorzien van een wachtwoord in de sectie Beeldscherm van het Configuratiescherm.

 Tip   Snel naar andere gebruiker overschakelen is een functie van Windows XP waarmee het gemakkelijk is over te schakelen naar een ander account zonder zich af te melden. Klik op Start, klik op Afmelden en klik vervolgens op Andere gebruiker. Als u Snel naar andere gebruiker overschakelen selecteert, blijven geopende programma's openstaan, zodat u snel kunt terugschakelen en uw werk hervatten. Snel naar andere gebruiker overschakelen kan worden uitgeschakeld door de beheerder en is mogelijk niet beschikbaar op computers die deel uitmaken van een groter Windows-netwerk.

Klik voor meer informatie over Windows-gebruikersaccounts op Start en klik vervolgens op Help en ondersteuning.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003