Mijn contactpersonen delen

Voor deze functie is een Microsoft Exchange-account nodig. Veel persoonlijke en privéaccounts gebruiken een ander accounttype, zoals POP3 (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.) of IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): in tegenstelling tot e-mailprotocollen voor internet, zoals POP3, die slechts één Postvak IN op een server bieden, kunt u met IMAP meerdere servermappen maken voor het opslaan en indelen van berichten. Deze mappen zijn toegankelijk vanaf meerdere computers.), inclusief Windows Live Hotmail en Google Gmail. Deze accounts kunnen niet met deze functie worden gebruikt.

  1. Klik in Contactpersonen in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) op Mijn contactpersonen delen.

 Opmerking   Mijn contactpersonen delen is alleen beschikbaar als u een e-mailaccount van Exchange Server gebruikt.

  1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenIemand toegang verlenen tot uw contactpersonen

  1. Klik in het vak Naam op Standaard.
  2. Klik onder Machtigingen in de lijst Toegangsniveau op het gewenste toegangsniveau.

Zie machtigingen voor mappen in Outlook voor meer informatie over toegangsniveaus.

U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

WeergevenDe gebruikers opgeven die uw contactpersonen kunnen weergeven

  1. Klik op Toevoegen.
  2. Voer in het vak Typ of selecteer een naam van het dialoogvenster Gebruikers toevoegen de naam in van de persoon waaraan u machtigingen voor het delen wilt toewijzen.
  3. Klik onder Gebruikers toevoegen op Toevoegen en klik vervolgens op OK.
  4. Klik in het vak Naam op de naam van de persoon die u net hebt toegevoegd.
  5. Klik onder Machtigingen in de lijst Toegangsniveau op het gewenste toegangsniveau.

Zie machtigingen voor mappen in Outlook voor meer informatie over toegangsniveaus.

U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

 Belangrijk   Als u in Microsoft Office Outlook 2003 het selectievakje Privé inschakelt voor een contactpersoonitem, moet u voorkomen dat iemand die geen privé-items mag inzien een leesmachtiging voor de map Contactpersonen heeft. Iemand met een leesmachtiging voor uw mappen kan langs programmatische weg of via andere e-mailtoepassingen toegang krijgen tot de details van privé-items.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003