Mappen voor synchronisatiefouten

Voor deze functie moet u gebruikmaken van een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account. De meeste privé-accounts maken geen gebruik van Microsoft Exchange. Zie de koppelingen in het gedeelte 'Zie ook' voor meer informatie over Microsoft Exchange-accounts en over het vaststellen met welke versie van Exchange uw account verbinding kan maken.

De mappen voor synchronisatieproblemen bevatten logboeken en items die door Microsoft Outlook niet konden worden gesynchroniseerd met uw postvak op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Er zijn vier mappen voor synchronisatieproblemen die in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) worden weergegeven wanneer u de mappenlijst (mappenlijst: de beschikbare mappen in uw postvak. Klik op het plusteken (+) naast een map om de submappen weer te geven. Klik in het menu Start op Mappenlijst om de mappenlijst weer te geven.) weergeeft.

  • Klik op Mappenlijst in het menu Ga naar.

Mappen met synchronisatieproblemen

In het volgende gedeelte vindt u een beschrijving van de vier mappen en de bijbehorende items:

Met behulp van de gegevens in deze map kan de technische ondersteuning van uw organisatie of de beheerder van de Exchange-server de oorzaak van het probleem achterhalen. De inhoud van de map Problemen met synchronisatie wordt niet naar de server gekopieerd en u kunt de items in de map Problemen met synchronisatie niet via een andere computer bekijken.

Als u wijzigingen in een item hebt aangebracht, maar u het bijgewerkte item niet in de mappen in het navigatiedeelvenster ziet, controleert u of er een bericht staat in de infobalk boven aan het item. Als u het originele item niet kunt vinden, controleert u de inhoud van de map Conflicten. Het is mogelijk dat uw wijzigingen een conflict met het oorspronkelijke item hebben veroorzaakt en de wijzigingen in de map Conflicten zijn vastgelegd.

  • Lokale fouten     Deze map bevat alle items die niet naar de server konden worden verzonden. Als u wijzigingen in items hebt aangebracht terwijl u offline werkte en u deze wijzigingen niet in een andere Outlook-client of in Outlook Web Access terugvindt, bekijkt u de inhoud van deze map.

Het is mogelijk dat de lokale wijzigingen permanent in de map Lokale fouten zijn vastgelegd. U ziet een infobalk boven aan elk item waarvan een kopie in de map Lokale fouten is opgeslagen. Als u op de infobalk klikt, wordt de map Lokale fouten in een apart venster geopend. U kunt deze items alleen bekijken als u offline werkt of de Exchange-modus met cache gebruikt. Het is niet mogelijk de items via een andere computer te bekijken.

  • Serverfouten    Deze map bevat items die door Outlook niet konden worden gesynchroniseerd met uw postvak op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Als Outlook een item niet met de server kan synchroniseren, wordt het item van de oorspronkelijke maplocatie verplaatst naar de map Serverfouten. De inhoud van deze map is uitsluitend beschikbaar als u een verbinding met de server hebt.

Als u een bericht mist dat naar u is verzonden en u bij de verzender hebt nagevraagd of het bericht inderdaad is verzonden, controleert u de inhoud van deze map. Items worden doorgaans alleen in deze map opgenomen als zich fouten hebben voorgedaan bij de synchronisatie van serveritems met een bestand met offlinemappen (.OST) (bestand met offline mappen: het bestand op de vaste schijf van de computer dat offline mappen bevat. Het bestand met offline mappen heeft de extensie .ost. U kunt het bestand automatisch maken wanneer u Outlook instelt of wanneer u voor het eerst een map offline beschikbaar stelt.), dat wordt gebruikt als u offline of met de Exchange-modus met cache werkt. U ziet een infobalk boven aan elk item waarvan een kopie in de map Serverfouten is opgeslagen. Als u op de infobalk klikt, wordt de map Serverfouten in een apart venster geopend.

 Opmerking   Als u synchronisatiefouten verhelpt met het programma OST-volledigheidscontrole (Scanost.exe) voor het bestand met offlinemappen (.OST) , vindt u de gegenereerde scanlogboeken in de map Verwijderde items.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007