Informatie over het adresboek

Het adresboek is een verzameling adresboeken of adressenlijsten. Met het adresboek kunt u namen, e-mailadressen en distributielijsten opzoeken voor het adresseren van berichten. Wanneer u een naam in het vak Aan, CC of BCC (vakken Aan, CC en BCC: u stuurt een bericht naar de geadresseerden in het vak Aan. Geadresseerden in de vakken CC (Carbon Copy) en BCC (Blind Carbon Copy) krijgen het bericht ook, maar de namen van de geadresseerden in het vak BCC zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.) van een e-mailbericht typt, controleert Microsoft Outlook automatisch of de naam die u hebt getypt in het adresboek staat. Als de naam wordt gevonden, wordt de naam opgelost  — de weergegeven naam en het e-mailadres worden ingevuld — zodat u het bericht kunt verzenden. Wordt de naam niet gevonden, dan wordt u in het dialoogvenster Namen controleren gevraagd meer informatie op te geven. U kunt ook een contactpersoon maken door op Nieuwe contactpersoon te klikken. Als meer namen de door u ingevoerde letters bevatten, kunt u de naam in de lijst selecteren.

U kunt niet alleen het adresboek gebruiken om berichten te adresseren, maar u kunt ook namen en andere informatie opzoeken, zoals kantooradressen en telefoonnummers, door de naam in te voeren in het vak Contactpersoon zoeken op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Standaard.

Wanneer u het adresboek de eerste keer opent, wordt het standaardadresboek (doorgaans uw algemene adreslijst) weergegeven. U kunt het standaardadresboek wijzigen en ook andere voorkeuren voor het adresboek instellen. U kunt bijvoorbeeld opgeven in welk adresboek eerst moet worden gezocht wanneer een bericht wordt verzonden, en waar u uw persoonlijke adressen wilt opslaan.

In het adresboek kunnen diverse typen adresboeken worden weergegeven:

WeergevenAlgemene adreslijst

Voor deze functie is een Microsoft Exchange-account nodig. Veel persoonlijke en privéaccounts gebruiken een ander accounttype, zoals POP3 (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.) of IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): in tegenstelling tot e-mailprotocollen voor internet, zoals POP3, die slechts één Postvak IN op een server bieden, kunt u met IMAP meerdere servermappen maken voor het opslaan en indelen van berichten. Deze mappen zijn toegankelijk vanaf meerdere computers.), inclusief Windows Live Hotmail en Google Gmail. Deze accounts kunnen niet met deze functie worden gebruikt.

Het algemene adresboek bevat de namen en e-mailadressen van iedereen in uw organisatie. De beheerder van de Microsoft Exchange-server maakt en onderhoudt dit adresboek. Het kan ook algemene distributielijsten bevatten en e-mailadressen van openbare mappen. Deelverzamelingen van de algemene adreslijst worden in het adresboek weergegeven wanneer u een vermelding kiest onder Alle adreslijsten in de lijst Namen weergeven uit. U kunt de algemene adreslijst downloaden en off line gebruiken.

WeergevenOutlook-adresboek/contactpersonen

Het Outlook-adresboek wordt automatisch gemaakt en bevat de contactpersonen uit uw map Contactpersonen waarvoor het vak E-mail of Fax is ingevuld. Deze contactpersonen worden in het dialoogvenster Adresboek weergegeven wanneer u in de lijst Namen weergeven uit op Contactpersonen klikt. Als u een Persoonlijk adresboek (persoonlijk adresboek: een adresboek dat u kunt aanpassen en dat u gebruikt voor de opslag van veelgebruikte persoonlijke e-mailadressen. De map Contactpersonen biedt hiertoe echter meer geavanceerde voorzieningen. Bestanden met persoonlijke adresboeken hebben de extensie .pab en kunnen naar een schijf worden gekopieerd.) hebt, wordt het aanbevolen om uw Persoonlijke adresboek te converteren naar Outlook-contactpersonen, aangezien Outlook-contactpersonen flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden bieden die niet beschikbaar zijn in het Persoonlijke adresboek. U kunt bijvoorbeeld feestdagen, diverse typen telefoonnummers, verjaardagen, website-adressen en andere aangepaste informatie aan contactpersonen koppelen. Het Outlook-adresboek is off line beschikbaar.

Als u extra mappen met contactpersonen maakt, kunt u de eigenschappen van elke map zo instellen dat de contactpersonen in het adresboek van Outlook worden opgenomen.

WeergevenPersoonlijke adresboeken

Persoonlijke adresboeken kunnen nu niet meer in Outlook worden gemaakt. Het Persoonlijke adresboek is een lijst met namen en distributielijsten die u maakt en onderhoudt. Vermeldingen in het Persoonlijke adresboek worden opgeslagen in een bestand en kunnen naar een schijf worden gekopieerd. U kunt de e-mailadressen van uw persoonlijke contactpersonen bewaren in de map Contactpersonen, de aanbevolen plaats, of in het Persoonlijk adresboek.

WeergevenInternetadreslijstservices (LDAP)

De internetadreslijstservices worden gebruikt voor het opzoeken van e-mailadressen die niet in een lokaal adresboek of in een adreslijst staan die in het hele bedrijf wordt gebruikt, zoals de Algemene adreslijst. Voor het openen van een LDAP (LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): een protocol dat toegang biedt tot internetadressenlijsten.)-adreslijst hebt u een internetverbinding nodig, tenzij de LDAP-adreslijst op het netwerk van het bedrijf staat.

WeergevenAdresboeken van derden

U kunt adresboeken van derden met het bijbehorende installatieprogramma toevoegen aan Outlook. De adresboeken van derden worden in Outlook in de lijst Extra typen adresboeken geplaatst.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003