Het beschermingsniveau voor ongewenste e-mail wijzigen

Standaard is het filter voor ongewenste e-mail in Microsoft Office Outlook 2007 ingeschakeld en is het beschermingsniveau ingesteld op Laag. Met deze instelling wordt de meest voor de hand liggende ongewenste e-mail onderschept. Standaard worden de berichten die door het filter voor ongewenste e-mail worden onderschept in de map Ongewenste e-mail geplaatst. U kunt de opties voor het filter voor ongewenste e-mail aanpassen om de beveiliging tegen ongewenste e-mail geheel naar wens in te stellen.

In dit artikel


Het niveau van bescherming tegen ongewenste e-mail instellen

 1. Klik op Opties in het menu Extra
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op E-mail en klik vervolgens op Ongewenste e-mail.
 3. Het gewenste beschermingsniveau selecteren:
  • Geen automatisch filter     Hoewel u hiermee het automatisch filter voor ongewenste e-mail uitschakelt, blijft Outlook berichten evalueren met behulp van de domeinnamen en e-mailadressen in de lijst met geblokkeerde afzenders, en worden de berichten die van deze afzenders afkomstig zijn in de map Ongewenste e-mail geplaatst.
  • Laag    Kies deze optie als u niet veel ongewenste e-mailberichten ontvangt en u al uw e-mail, behalve de meest voor de hand liggende ongewenste e-mail, wilt zien.
  • Hoog     Kies deze optie als u veel ongewenste e-mailberichten ontvangt, maar als u de berichten die u te zien krijgt niet wilt beperken tot de berichten die afkomstig zijn van afzenders uit de lijst met veilige afzenders. U moet echter van tijd tot tijd de berichten controleren die in de map Ongewenste e-mail zijn geplaatst, omdat er soms ook berichten van betrouwbare afzenders in die map worden geplaatst.
  • Alleen veilige lijsten     Als u veel e-mail ontvangt, kunt u deze optie selecteren. Met deze optie worden alle e-mailberichten die niet afkomstig zijn van afzenders uit de lijst met veilige afzenders of die niet naar een mailinglijst in uw lijst met veilige geadresseerden worden gezonden als ongewenste e-mail beschouwd.

 Opmerking   Het wijzigen van het beschermingsniveau heeft alleen betrekking op de e-mailaccounts die e-mailberichten op uw computer ontvangen en opslaan. Dat betekent alle e-mailaccounts met een bestand met persoonlijke mappen (.PST), zoals POP3 en IMAP en Microsoft Exchange-accounts die voor de modus Exchange-modus met cache zijn geconfigureerd met een bestand met offlinemappen (.OST).

Terug naar boven Terug naar boven

Berichten verwijderen in plaats van ze naar de map Ongewenste e-mail te verplaatsen

 1. Klik op Opties in het menu Extra
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op E-mail en klik vervolgens op Ongewenste e-mail.
 3. Schakel het selectievakje Mogelijk ongewenste e-mail permanent verwijderen in plaats van te verplaatsen naar de map Ongewenste e-mail in.

 Opmerking   Wanneer u mogelijk ongewenste e-mailberichten permanent verwijdert, worden de berichten onmiddellijk verwijderd en niet eerst in de map Verwijderde items geplaatst.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007