Een regel maken

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenEen regel op basis van een sjabloon maken of een geheel nieuwe regel maken

 1. Klik op E-mail in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.).
 2. Klik op Regels en waarschuwingen in het menu Extra.
 3. Als u meer dan één e-mailaccount hebt, klikt u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen op het gewenste Postvak IN.
 4. Klik op Nieuwe regel.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenEen sjabloon met voorgedefinieerde acties en voorwaarden gebruiken

 • Selecteer de gewenste sjabloon.

WeergevenDe regel maken door uw eigen voorwaarden, acties en uitzonderingen op te geven

 Opmerking   Deze optie is niet beschikbaar als u een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) voor een openbare map maakt.

 1. Klik op Beginnen met een lege regel en klik vervolgens op Volgende
 2. Selecteer onder Selecteer wanneer berichten moeten worden gecontroleerd de optie Berichten controleren als deze aankomen of Berichten controleren na het verzenden en klik vervolgens op Volgende.
 1. Volg de overige instructies in de wizard Regels.

Als u deze regel wilt uitvoeren op berichten die zich al in een van uw mappen bevinden, schakelt u het selectievakje Deze regel nu uitvoeren op berichten die al aanwezig zijn in "map" in op de laatste pagina van de wizard Regels.

Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en Postvakken IN, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in op de laatste pagina van de wizard Regels.

WeergevenTip

Als u een regel op gezette tijden, maar niet voortdurend wilt uitvoeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Schakel in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen de regel uit door het bijbehorende selectievakje uit te schakelen.
 2. Klik op Regels nu uitvoeren.
 3. Schakel in het dialoogvenster Regels nu uitvoeren onder Uit te voeren regels selecteren het selectievakje in naast de regel die u wilt uitvoeren.
 4. Selecteer de map waarop u de regel wilt toepassen.
 5. Selecteer de categorie berichten waarop u de regel wilt toepassen.

U kunt de regel bijvoorbeeld uitsluitend toepassen op ongelezen berichten in een map.

 1. Klik op Nu uitvoeren.

WeergevenEen regel maken op basis van een bericht in een map

 1. Open de map met het bericht.
 2.  Klik met de rechtermuisknop op het bericht waarop u een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) wilt baseren.
 3. Klik op Regel maken.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Regel maken de voorwaarden en acties die u wilt toepassen.
 5. Als u meer voorwaarden, acties of uitzonderingen aan de regel wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde opties en volgt u de overige instructies in de wizard Regels.

WeergevenTip

Als u een regel wilt uitvoeren zodra u deze hebt gemaakt, schakelt u het selectievakje Deze regel nu uitvoeren op berichten die al aanwezig zijn in "map" in op de laatste pagina van de wizard Regels.

WeergevenEen regel maken op basis van een bericht dat u samenstelt

 1. Voeg een geadresseerde toe of typ een onderwerp voor het bericht.
 2. Klik op Regel maken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Regel maken de voorwaarden en acties die u wilt toepassen.
 4. Als u meer voorwaarden, acties of uitzonderingen aan de regel wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde opties en volgt u de overige instructies in de wizard Regels.

WeergevenEen regel maken op basis van een naam of distributielijst in een bericht

 1. Open het bericht op basis waarvan u een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) wilt maken.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam of distributielijst in de lijst Van, Aan of CC en klik vervolgens op Regel maken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Regel maken de voorwaarden en acties die u wilt toepassen.
 4. Als u meer voorwaarden, acties of uitzonderingen aan de regel wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde opties en volgt u de overige instructies in de wizard Regels.

WeergevenEen regel maken op basis van een waarschuwing die u via een SharePoint-site hebt ontvangen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het waarschuwingsbericht op basis waarvan u een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) wilt maken.

WeergevenTips

 • U kunt de regel maken op basis van het bevestigingsbericht dat u ontvangt nadat u de waarschuwing hebt gemaakt. U hoeft niet op volgende waarschuwingsberichten van de SharePoint-site te wachten.
 • U kunt zelfs een regel voor een waarschuwing maken voordat u een waarschuwingsbericht hebt ontvangen.

WeergevenWerkwijze

 1. Klik op Regels en waarschuwingen in het menu Extra.
 2. Selecteer op het tabblad Waarschuwingen beheren de waarschuwing waarvoor u een regel wilt maken en klik vervolgens op Regel maken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Regel maken de voorwaarden en acties die u wilt toepassen.
 4. Als u meer voorwaarden, acties of uitzonderingen aan de regel wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde opties en volgt u de overige instructies in de wizard Regels.
 1. Klik op Regel maken.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Regel maken de acties die u wilt toepassen.

Als u bijvoorbeeld een waarschuwingsbericht ontvangt, kan door Microsoft Outlook een bepaald geluid worden afgespeeld of het bericht automatisch naar een andere map worden verplaatst.

 1. Als u meer voorwaarden, acties of uitzonderingen aan de regel wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde opties en volgt u de overige instructies in de wizard Regels.

 Opmerking   Als u meerdere e-mailaccounts hebt, verwijst 'mij' naar het e-mailadres van elke account en niet alleen naar de actieve account.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003