Een onverzendbaar bericht uit het Postvak UIT verwijderen

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Als een verzonden e-mailbericht met bijlage vastloopt in het Postvak UIT, kunt u proberen om het te verwijderen. Als dit niet lukt, zijn de volgende alternatieven mogelijk.

WeergevenOptie 1: Firewall- en antivirussoftware tijdelijk uitschakelen of verwijderen

Een bericht wordt mogelijk niet uit het Postvak UIT verzonden omdat u bepaalde firewall- of antivirussoftware hebt geïnstalleerd. In dat geval sluit u Outlook af en moet u de firewall- en antivirussoftware tijdelijk verwijderen of uitschakelen.

Start Outlook op en probeer nogmaals het bericht uit het Postvak UIT te verwijderen. Als het nog niet lukt, moet u de firewall- en antivirussoftware weer installeren of inschakelen en vervolgens Optie 2 uitproberen.

WeergevenOptie 2: Outlook in de veilige modus starten

 1. Sluit Outlook af (indien geopend).
 2. Klik op de taakbalk op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ Outlook /safe in het vak Openen.

 Opmerking   Zorg dat er een spatie staat tussen Outlook en de schuine streep (/).

 1. Klik op OK.
 2. Probeer het bericht nu uit het Postvak UIT te verwijderen.

Als het ook op deze manier niet lukt, sluit u Outlook in de veilige modus af, start u Outlook weer en probeert u Optie 3 uit.

WeergevenOptie 3: Een nieuw Outlook-profiel maken

Misschien is het profiel beschadigd. U kunt een nieuw profiel maken, maar dan moet u uw e-mailaccounts opnieuw instellen. Sla in dat geval uw huidige e-mailberichten op de computer op zodat die na de procedure nog beschikbaar zijn. U kunt het bestand met persoonlijke mappen (.pst) (bestand met persoonlijke mappen (.pst): gegevensbestand voor opslag van uw berichten en andere items op uw computer. U kunt een .pst-bestand opgeven als standaardlocatie voor e-mailberichten. In een PST-bestand kunt u ook reservekopieën van items opslaan en deze sorteren.) van het oorspronkelijke profiel gebruiken voor het nieuwe profiel.

 1. Zorg dat u weet hoe het pst-bestand met al uw Outlook-items heet.

WeergevenWerkwijze

 1. Open het dialoogvenster E-mailinstellingen.

WeergevenWerkwijze

WeergevenIn Microsoft Windows® XP of Microsoft Windows Server™ 2003

 • Dubbelklik in het Configuratiescherm op Gebruikersaccounts en klik vervolgens op E-mail.

 Opmerking   Als u met de klassieke weergave van het Configuratiescherm werkt, dubbelklikt u op E-mail.

WeergevenIn Microsoft Windows 2000

 • Dubbelklik in het Configuratiescherm op E-mail.
 1. Klik op Profielen weergeven.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Typ een naam voor het profiel (Outlook-profiel voor e-mail: een profiel dat in Outlook wordt gebruikt om de e-mailaccounts en de instellingen te bewaren aan de hand waarvan wordt bepaald waar uw e-mailberichten zijn opgeslagen.) en klik vervolgens op OK.
 4. Een e-mailaccount toevoegen

WeergevenEen e-mailaccount toevoegen

 1. Klik op Een nieuw e-mailaccount toevoegen en klik op Volgende.
 2. Selecteer de e-mailserver die voor het account wordt gebruikt en klik op Volgende.

 Opmerking   Als u een MSN-e-mailaccount wilt instellen, klikt u op POP3 voor MSN-werkset voor internettoegang versie 5.3 of lager. Klik op HTTP voor MSN Explorer.

 1. Typ in de desbetreffende vakken de gegevens die u hebt ontvangen van uw internetprovider (ISP) (internetprovider: een bedrijf dat toegang biedt tot internet via voorzieningen als e-mail, chatruimtes of gebruik van het World Wide Web. Sommige internetproviders zijn multinationale ondernemingen die toegang bieden via een groot aantal locaties, terwijl andere alleen in een specifieke regio actief zijn.) of webbeheerder.

 Opmerkingen 

 • Als u een MSN- of MSN Hotmail-account hebt, kunt u het beste de Microsoft Office Outlook-connector gebruiken. Deze connector biedt een betrouwbare toegang tot de e-mailberichten, agenda, contactpersonen, taken en notities van uw account.
 • Schakel het selectievakje Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie alleen in als uw ISP aangeeft dat uw service gebruik maakt van verificatie met beveiligde wachtwoorden.
 • Alle serveradressen worden, tenzij anders aangegeven door uw ISP, geschreven in kleine letters. Sommige ISP's maken echter gebruik van zowel hoofdletters als kleine letters voor extra veiligheid, zodat u bijvoorbeeld wachtWoorD moet typen. Vraag uw ISP of voor het te gebruiken wachtwoord onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Gebruik sterke wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Een voorbeeld van een sterk wachtwoord is: Y6dh!et5. Een voorbeeld van een zwak wachtwoord is: Huis27. Wachtwoorden moeten uit ten minste acht tekens bestaan. Een wachtwoord in de vorm van een zin van meer dan veertien tekens is beter. Zie Uw persoonlijke gegevens beter beveiligen met sterke wachtwoorden (Engelstalig) voor meer informatie.

Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

 • U kunt Outlook uw wachtwoord laten onthouden door dit in het vakje Wachtwoord te typen en het selectievakje Wachtwoord onthouden in te schakelen. U hoeft hierdoor uw wachtwoord niet meer in te voeren wanneer u het account opent, maar het account is hiermee ook minder goed beveiligd tegen gebruik door personen die toegang tot uw computer hebben.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een account van Microsoft Exchange Server toevoegt, klikt u op Namen controleren om te controleren of de server uw naam herkent. De naam en server die u hebt opgegeven, moeten dan onderstreept worden weergegeven. Controleer of uw computer verbinding heeft met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder als de naam niet onderstreept wordt weergegeven.
  • Als u een account bij een POP3 (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.)-server toevoegt, klikt u op Accountinstellingen testen om te controleren of uw account functioneert. Als er gegevens ontbreken of onjuist zijn, bijvoorbeeld uw wachtwoord, wordt u gevraagd deze alsnog op te geven of te corrigeren. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 2. Als u meer opties wilt instellen, bijvoorbeeld de manier waarop uw computer verbinding maakt met de e-mailserver, klikt u op Meer instellingen. Anders klikt u op Volgende.
 3. Klik op Voltooien.
 1. Klik in het dialoogvenster E-mail op Te openen profiel opgeven en klik op OK.
 2. Start Outlook opnieuw en selecteer het nieuwe profiel.

U kunt de opgeslagen berichten uit het oude pst-bestand van het vorige profiel als volgt importeren:

 1. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand.
 2. Selecteer Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 3. Selecteer Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik op Volgende.
 4. Geef in het vak Te importeren bestand het pad en de bestandsnaam op van het .pst-bestand dat u wilt importeren.
 5. Kies een van de volgende opties:

Dubbele items vervangen door geïmporteerde items    Bestaande gegevens worden overschreven door de informatie in het pst-bestand dat u importeert.

Maken van dubbele items toestaan    Bestaande gegevens worden niet overschreven en dubbele items worden toegevoegd aan de huidige Outlook-map.

Dubbele items niet importeren    Bestaande gegevens blijven bewaard en dubbele items worden niet gekopieerd naar de huidige Outlook-map.

 1. Volg de overige instructies in de wizard Importeren en exporteren.

 Opmerking   Importeer geen items (item: een basiselement in Outlook dat informatie bevat (vergelijkbaar met een bestand in andere programma's). Items zijn e-mailberichten, afspraken, contactpersonen, taken, logboekitems, notities, geposte items en documenten.), gemaakt in meerdere talen of in een taal die niet wordt ondersteund door de codepagina van uw systeem, in een bestandstype dat Unicode niet ondersteunt. Als het pst-bestand bijvoorbeeld items in meerdere talen bevat, kunt u deze items beter niet importeren in een pst-bestand van Microsoft Outlook 97-2002. Dit bestandstype ondersteunt geen Unicode en daarom worden alle items in andere tekstvelden dan de tekst van items als de Aan- en Onderwerp-regels van berichten, de eigenschappen Contactpersoon en ZakelijkTelefoonnummer van contactpersoonitems die tekens bevatten in een taal die niet door de codepagina van het systeem wordt ondersteund, onjuist geïnterpreteerd. In dat geval wordt een reeks vraagtekens ('?') en andere onleesbare tekst weergegeven.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003