Een bericht verwijderen

Verwijder berichten die u niet meer nodig hebt en die niet meer in het Postvak IN of de e-mailmappen moeten worden weergegeven.

  • Als u in de berichtenlijst een bericht aanwijst of selecteert, verschijnt het pictogram Pictogram Verwijderen. U verwijdert het bericht door op Pictogram Verwijderen te klikken.

De opdracht Bericht verwijderen in de berichtenlijst

  • Als een bericht in een eigen venster is geopend, klikt u op Bericht > Verwijderen.

De opdracht Verwijderen op het lint

Wanneer een bericht in Outlook 2013 wordt verwijderd, wordt het naar de map Verwijderde items verplaatst.

Als u het bericht niet eerst in Verwijderde items wilt plaatsen maar meteen definitief wilt verwijderen, drukt u op Shift+Delete of Shift+Pictogram Verwijderen. Als u later van gedachten verandert, kunt u het bericht niet herstellen.

Wanneer u van gedachten verandert

Als het bericht dat u wilt bewaren zich nog steeds in de map Verwijderde items bevindt, sleept u het bericht uit de map Verwijderde items naar een andere map. Als de map is leeggemaakt voor POP3- (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.), IMAP- (IMAP (Internet Message Access Protocol): in tegenstelling tot e-mailprotocollen voor internet, zoals POP3, die slechts één Postvak IN op een server bieden, kunt u met IMAP meerdere servermappen maken voor het opslaan en indelen van berichten. Deze mappen zijn toegankelijk vanaf meerdere computers.) en Hotmail-accounts, is het bericht definitief niet meer beschikbaar.

Dit geldt niet voor enkele Microsoft Exchange Server-accounts. Als dit is ingeschakeld, kunt u verwijderde berichten gedurende een bepaalde tijd opnieuw ophalen. Hoe lang u de berichten nog kunt ophalen, wordt ingesteld door de Exchange-beheerder.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2013