Een adresboek toevoegen of verwijderen

U kunt het adresboek (adresboek: de verzameling adresboeken die u kunt gebruiken om namen, e-mailadressen, faxnummers en distributielijsten op te slaan. Het adresboek kan een algemene adreslijst, een Outlook-adresboek en een persoonlijk adresboek bevatten.) in Microsoft Outlook 2010 gebruiken om namen, e-mailadressen en distributielijsten op te zoeken en te selecteren bij het adresseren van e-mailberichten.

Het Outlook-adresboek is een verzameling adresboeken of adreslijsten die zijn samengesteld aan de hand van uw mappen met contactpersonen in Outlook. Als u Outlook gebruikt met een Microsoft Exchange Server-account, wordt de algemene adreslijst (algemene adreslijst: het adresboek dat e-mailadressen in uw organisatie bevat, inclusief groepen contactpersonen. Deze lijst wordt gemaakt en onderhouden door Microsoft Exchange-beheerders. De lijst kan ook e-mailadressen uit openbare mappen bevatten.) ook in het adresboek opgenomen. De algemene adreslijst bevat de namen en e-mailadressen van iedereen die een account heeft bij die Exchange-server en wordt automatisch door Exchange geconfigureerd.

Als u andere adresboeken dan het standaardadresboek wilt weergeven, klikt u in E-mail op het tabblad Start in de groep Zoeken op Adresboek. Klik vervolgens in het vak Adresboek op de adreslijst die u wilt weergeven.

Lijst Adresboeken

Een adresboek toevoegen

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

Accountinstellingen in de weergave Backstage

 1. Open het tabblad Adresboeken en klik op Nieuw.
 2. U wordt gevraagd een van de twee typen adresboeken te selecteren:
  • Een adresboek toevoegen met behulp van een internetadreslijstservice (LDAP)
   1. Klik op Internetadreslijstservice (LDAP) en klik op Volgende.
   2. Typ in het vak Servernaam de naam van de server die u van de internetprovider of de systeembeheerder hebt ontvangen.
   3. Als de server die u hebt opgegeven is beveiligd met een wachtwoord, schakelt u het selectievakje Voor deze server is aanmelding vereist in en typt u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord.
   4. Klik op Meer instellingen.
   5. Typ bij Weergavenaam de naam van het LDAP-adresboek dat u wilt weergeven in de lijst Adresboek in het dialoogvenster Adresboek.
   6. Typ onder Details voor verbinding het poortnummer dat u van de internetprovider of de systeembeheerder hebt ontvangen.
   7. Klik op het tabblad Zoeken en wijzig vervolgens indien nodig de serverinstellingen.
   8. Als het vak Zoekbasis leeg is, typt u onder Zoekopties de volledige namen (DN-naam: unieke aanduiding voor een persoon of groep in alle internetadreslijsten. Bestaat uit diverse beschrijvende kenmerken, zoals Common Name, Organization en Country/Region, bijvoorbeeld cn=Jozef Haay, o=Microsoft, c=NL.) die u van de beheerder u hebt ontvangen.
   9. Klik achtereenvolgens op OK, op Volgende en op Voltooien.
   Een extra adresboek toevoegen
 1. Klik op Extra adresboeken en klik vervolgens op Volgende.
 2. Klik op het adresboek dat u wilt toevoegen en klik op Volgende.

 Opmerking    U moet Outlook afsluiten en opnieuw starten om het adresboek dat u hebt toegevoegd te kunnen gebruiken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een adresboek verwijderen

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

Accountinstellingen in de weergave Backstage

 1. Ga naar het tabblad Adresboeken, klik op het adresboek dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010