De e-mailaccountgegevens bij uw internetprovider wijzigen

Wanneer u of uw internetprovider (ISP) (internetprovider: een bedrijf dat toegang biedt tot internet via voorzieningen als e-mail, chatruimtes of gebruik van het World Wide Web. Sommige internetproviders zijn multinationale ondernemingen die toegang bieden via een groot aantal locaties, terwijl andere alleen in een specifieke regio actief zijn.) het wachtwoord voor uw e-mailaccount, uw e-mailadres of uw e-mailserveradres wijzigt, moet u uw accountgegevens wijzigen in Microsoft Outlook.

Wat wilt u doen?


Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

U moet uw wachtwoord regelmatig wijzigen om uw systeem veilig te houden.

Gebruik sterke wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Een voorbeeld van een sterk wachtwoord is: Y6dh!et5. Een voorbeeld van een zwak wachtwoord is: Huis27. Wachtwoorden moeten uit ten minste acht tekens bestaan. Een wachtwoord in de vorm van een zin van meer dan veertien tekens is beter. Zie Uw persoonlijke gegevens beter beveiligen met sterke wachtwoorden (Engelstalig) voor meer informatie.

Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

Uw internetprovider kan u informatie verstrekken over hoe u uw wachtwoord moet wijzigen. Nadat u uw wachtwoord hebt gewijzigd, moet u de accountwachtwoordgegevens bijwerken die zijn opgeslagen in Outlook.

 Opmerking   Wanneer u het wachtwoord wijzigt in Outlook, wordt het wachtwoord van uw internetprovider niet gewijzigd. U moet uw wachtwoord wijzigen volgens de instructies van uw internetprovider en daarna de wachtwoordwijziging voor het account doorvoeren in Outlook.

 1. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.
 2. Selecteer op het tabblad E-mail uw internetprovideraccount en klik vervolgens op Wijzigen.
 3. Wijzig onder Aanmeldingsgegevens het wachtwoord in het vak Wachtwoord in het nieuwe wachtwoord.

Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

Terug naar boven Terug naar boven

Uw e-mailadres wijzigen

Soms voegen internetproviders de namen van hun klanten samen in één domeinnaam. Stel bijvoorbeeld dat uw huidige e-mailadres iemand@example.com is. Als uw internetprovider dat voorschrijft, moet u uw e-mailadres mogelijk veranderen van example.com naar iets anders.

 1. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.
 2. Selecteer op het tabblad E-mail uw internetprovideraccount en klik vervolgens op Wijzigen.
 3. Wijzig bij Gebruikersgegevens het vak E-mailadres in het nieuwe e-mailadres dat is opgegeven door uw internetprovider.

Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 1. Klik op Meer instellingen.
 2. Als u eerder onder Overige gebruikersgegevens een Antwoordadres hebt opgegeven, moet u dat adres ook bijwerken. Als u dit vak leeg laat, wordt het adres gebruikt dat u hebt opgegeven in stap 3 wanneer mensen uw e-mail beantwoorden.

Terug naar boven Terug naar boven

Uw e-mailserveradres wijzigen

Hoewel dit ongebruikelijk is, kan de server waarmee u verbinding maakt om e-mailberichten te ontvangen en te verzenden, soms worden gewijzigd.

Stel dat uw huidige POP3- en SMTP-e-mail servers mail.adatum.com zijn. Uw internetprovider, Adatum, laat u weten dat ze zijn gefuseerd met Contoso en dat uw POP3-e-mailserver wordt gewijzigd in mail.contoso.com.

 1. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.
 2. Selecteer op het tabblad E-mail uw internetprovideraccount en klik vervolgens op Wijzigen.
 3. Typ bij Servergegevens in het tekstvak Server voor inkomende e-mail de nieuwe servergegevens die uw internetprovider heeft verstrekt.
 4. Typ bij Servergegevens in het tekstvak Server voor uitgaande e-mail de nieuwe servergegevens die uw internetprovider heeft verstrekt.

Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007