De agenda, contactpersonen of taken van een andere gebruiker openen

Voor deze functie is een Microsoft Exchange-account nodig. Veel persoonlijke en privéaccounts gebruiken een ander accounttype, zoals POP3 (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.) of IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): in tegenstelling tot e-mailprotocollen voor internet, zoals POP3, die slechts één Postvak IN op een server bieden, kunt u met IMAP meerdere servermappen maken voor het opslaan en indelen van berichten. Deze mappen zijn toegankelijk vanaf meerdere computers.), inclusief Windows Live Hotmail en Google Gmail. Deze accounts kunnen niet met deze functie worden gebruikt.

U kunt snel de agenda, contactpersonen en taken van een andere gebruiker bekijken vanuit het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.). Wanneer u de map van een andere gebruiker de eerste keer hebt benaderd, wordt de gedeelde map toegevoegd aan het navigatiedeelvenster. Wanneer u een volgende keer de map van die andere gebruiker wilt bekijken, kunt u deze in het navigatiedeelvenster selecteren.

WeergevenDe agenda van een andere gebruiker openen

U kunt in Agenda maximaal 30 agenda's naast elkaar bekijken.

 1. Klik in Agenda op Een gedeelde agenda openen.
 2. Als u de naam van een andere gebruiker wilt selecteren in het adresboek, klikt u op Naam of typt u de naam in het vak Naam.
 3. De nieuwe agenda wordt weergegeven naast een eventuele andere agenda die is geopend.

WeergevenTip

U kunt snel een vergadering plannen met andere mensen van wie u de agenda bekijkt. Daartoe wijst u in het menu Acties naar Nieuw vergaderverzoek met en klikt u op Alle of op een naam in de lijst.

 Opmerking   Aangepaste weergave-instellingen voor uw agenda worden misschien niet correct weergegeven als u de agenda's naast elkaar weergeeft. Als u ervoor wilt zorgen dat de aangepaste weergave-instellingen correct worden geïnterpreteerd, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige agenda in de lijst en kiest u Openen in het snelmenu. De agenda wordt geopend en alle andere geopende agenda's worden gesloten. De weergave-instellingen voor de geselecteerde agenda worden toegepast, ook op alle extra agenda's die daarna naast elkaar worden bekeken.

WeergevenDe contactpersonen van een andere gebruiker openen

 1. Klik in Contactpersonen op Gedeelde contactpersonen openen.
 2. Als u de naam van een andere gebruiker wilt selecteren in het adresboek, klikt u op Naam of typt u de naam in het vak Naam.
 3. Klik op OK.

WeergevenDe taken van een andere gebruiker openen

 1. Klik in Taken op Gedeelde taken openen.
 2. Als u de naam van een andere gebruiker wilt selecteren in het adresboek, klikt u op Naam of typt u de naam in het vak Naam.

 Opmerkingen 

 • U kunt alleen de standaard Outlook-mappen voor elk itemtype openen. Als een persoon bijvoorbeeld een extra agenda heeft gemaakt, kunt u alleen de standaardagenda openen.
 • Als u een naam wilt verwijderen uit de lijsten Andere agenda's, Andere contactpersonen of Andere taken klikt u met de rechtermuisknop op de naam en klikt u op Verwijderen uit overige (agenda's, contactpersonen of taken).
 • Als u de agenda, contactpersonen of taken van een andere gebruiker opent door op Map van andere gebruiker te klikken (menu Bestand, opdracht Openen), wordt de naam van die persoon toegevoegd aan de lijsten Andere agenda's, Andere contactpersonen of Andere taken.
 • De mogelijkheid om items van andere gebruikers te zien en of u deze al dan niet kunt wijzigen, wordt bepaald door de eigenaar van de items. Zelfs als u bent gemachtigd om gedeelde items te bekijken, worden er geen details weergegeven van items die de eigenaar heeft gemarkeerd als Privé.
 • U kunt dezelfde procedure gebruiken om gedeelde mappen Logboek of Notities te benaderen.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003