Binnenkomende berichten markeren voor opvolgen

Voor sommige berichten hebt u wat tijd nodig voor u ze kunt beantwoorden. Een vlag is een visueel kenmerk waarmee u aangeeft dat u er later naar terug wilt gaan.

Ga in de berichtenlijst (Berichtenlijst: de lijst met berichten in een e-mailmap. Bevat gegevens over berichten zoals afzender, datum, onderwerp en eventuele bijlagen.) op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op opvolgingsvlag om aan te geven dat het bericht vandaag moet worden opgevolgd.
  • Klik met de rechtermuisknop op opvolgingsvlag om andere datumopties te selecteren.

Als het bericht is geopend in een apart venster, klikt u op het tabblad Bericht op Opvolgen en geeft u op wanneer u het wilt opvolgen.

Morgen opvolgen

Opgeven wanneer u wilt opvolgen

De korte weergave Taken op de navigatiebalk (Navigatiebalk: opdrachten onder aan het Outlook-venster die u in staat stellen snel te navigeren naar E-mail, Agenda, Personen en Taken.) bevat alle gemarkeerde items en alle taken die u hebt gemaakt. Als u de korte weergave Taken vastzet aan de rechterkant van het Outlook-venster, wordt het gemarkeerde bericht daar ook weergegeven.

Een herinnering instellen voor belangrijke items

Als er veel berichten zijn gemarkeerd, mist u gemakkelijk een belangrijk bericht. Om die reden kunt u gebruikmaken van herinneringen. Vlaggen zijn subtiele visuele aanduidingen, maar een herinnering wordt op de voorgrond weergegeven en trekt de aandacht. Deze herinneringen zijn vergelijkbaar met de waarschuwingen voor belangrijke vergaderingen of afspraken.

Klik met de rechtermuisknop op de vlag en klik vervolgens op Herinnering toevoegen.

Een herinnering toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op de vlag en klik op Herinnering toevoegen.

Wij raden aan in het dialoogvenster Aangepast de standaard Markeren voor-tekst te wijzigen in een omschrijving of actie. U kunt bijvoorbeeld de tekst Anne een antwoord sturen op de vraag om toestemming typen.

Het selectievakje Herinnering is al ingeschakeld, zodat u de datum en de tijd kunt opgeven waarop de herinnering moet worden weergegeven.

Aangepaste dialoogvenster

Voer de datum en tijd in waarop de herinnering moet worden weergegeven.

Vandaag is te snel; ik wil een andere datum kiezen

  • Als u de datum of tijd van de vlag of herinnering wilt wijzigen, klikt u in de berichtenlijst met de rechtermuisknop op de vlag en klikt u vervolgens op Morgen, Deze week, Volgende week, Geen datum of Aangepast.

Als het bericht in een apart venster is geopend, klikt u op het tabblad Bericht op Opvolgen en klikt u op een van de opties.

Als u de optie Vandaag vaak wijzigt in een andere optie, kunt u die optie instellen als snelle vlag, dat wil zeggen het vlagtype dat wordt ingesteld wanneer u op de vlag klikt.

  • Klik in de berichtenlijst met de rechtermuisknop op een vlag, klik op Snelklikken instellen en kies Vandaag, Morgen, Deze week, Volgende week of Geen datum.

De optie Geen datum is beschikbaar wanneer u berichten markeert en kan worden ingesteld als de optie voor Snelklikken. Deze optie is geschikt voor gemarkeerde items die moeten worden opgevolgd maar waarvoor geen deadline geldt. Met de optie Aangepast kunt u een specifieke datum voor gemarkeerde items invoeren.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2013