Berichten automatisch doorsturen naar het account van iemand anders

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003

Door een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) te maken kunt u in Outlook elk bericht dat u ontvangt laten controleren op bepaalde eigenschappen, en de berichten die deze eigenschappen hebben doorsturen naar een ander e-mailaccount (e-mailaccount: de servernaam, gebruikersnaam, wachtwoord en het e-mailadres die worden gebruikt door Outlook om een verbinding te maken met een e-mailservice. U maakt de e-mailaccount in Outlook aan de hand van informatie die wordt verstrekt door uw beheerder of internetprovider.). Dit account kan horen bij een persoon of een distributielijst (DL).

U kunt ook een regel maken waarmee bepaalde inkomende berichten worden omgeleid naar een ander account. Het verschil tussen het doorsturen en omleiden van een bericht is: Wanneer een inkomend bericht wordt doorgestuurd, wordt er een kopie achtergelaten in uw Postvak IN of in de map waar het bericht oorspronkelijk was bezorgd. Wanneer een inkomend bericht wordt omgeleid, wordt er geen kopie achtergelaten. Het bericht wordt dus niet geaccepteerd door uw account, maar meteen omgeleid naar het account dat is aangewezen in de regel.

WeergevenEen bericht handmatig doorsturen naar het account van iemand anders

Gebruik deze methode om een bericht door te sturen naar een of meer mensen of naar een distributielijst.

 1. Selecteer het bericht dat u wilt doorsturen.
 2. Als u twee of meer berichten wilt doorsturen, selecteert u het eerste bericht, houdt u CTRL ingedrukt en selecteert u vervolgens elk extra bericht.

Meerdere berichten worden doorgestuurd als bijlagen in een nieuw bericht.

 1. Klik op Doorsturen.
 2. Geef de namen van de geadresseerden op in de vakken Aan, CC en BCC (vakken Aan, CC en BCC: u stuurt een bericht naar de geadresseerden in het vak Aan. Geadresseerden in de vakken CC (Carbon Copy) en BCC (Blind Carbon Copy) krijgen het bericht ook, maar de namen van de geadresseerden in het vak BCC zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.).

Hoe geef ik het vak BCC weer?

 Tip   Als u de namen van de geadresseerden in een adreslijst wilt selecteren, klikt u op de knop Aan, CC of BCC.

 1. Als u meer dan een bericht doorstuurt, typt u een onderwerp in het vak Onderwerp van het bericht waaraan de berichten als bijlage zijn toegevoegd.
 2. Klik op Verzenden.

WeergevenInkomende berichten automatisch doorsturen naar het account van iemand anders

Gebruik deze methode als u een kopie wilt hebben van elk bericht dat wordt doorgestuurd door de regel.

 Opmerking   In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) kunt maken en kunt toepassen op uw Postvak IN of uw privé-mappen. Als u een regel wilt maken voor een openbare map, gaat u naar het dialoogvenster Eigenschappen van de map.

 1. Klik op E-mail in het menu Extra van het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) en klik vervolgens op Regels en waarschuwingen.
 2. Als u meer dan een e-mailaccount (e-mailaccount: de servernaam, gebruikersnaam, wachtwoord en het e-mailadres die worden gebruikt door Outlook om een verbinding te maken met een e-mailservice. U maakt de e-mailaccount in Outlook aan de hand van informatie die wordt verstrekt door uw beheerder of internetprovider.) hebt in uw Outlook-e-mailprofiel (Outlook-profiel voor e-mail: een profiel dat in Outlook wordt gebruikt om de e-mailaccounts en de instellingen te bewaren aan de hand waarvan wordt bepaald waar uw e-mailberichten zijn opgeslagen.), klikt u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen op het Postvak IN waarop u de regel wilt toepassen.
 3. Klik op Nieuwe regel.
 4. Klik op Beginnen met een lege regel
 5. Klik onder Stap 1: selecteer wanneer berichten moeten worden gecontroleerd op Berichten controleren als deze aankomen en klik vervolgens op Volgende.
 6. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden het selectievakje in naast elke voorwaarde waaraan de inkomende berichten moeten voldoen.
 7. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde die overeenkomt met de voorwaarde en selecteer of typ vervolgens de vereiste gegevens.

WeergevenVoorbeeld: alle berichten doorsturen die u ontvangt van Katarina Larsson

 1. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden het selectievakje afkomstig van personen of distributielijst in.
 2. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.
 3. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam van Katarina en klik vervolgens op OK.
 1. Klik op Volgende.
 2. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere acties het selectievakje stuur het bericht door naar personen of distributielijst in.
 3. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.
 4. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam of de distributielijst waarnaar u de berichten wilt doorsturen en klik vervolgens op OK.
 5. Klik tweemaal op Volgende.
 6. Typ bij Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam.

Als u deze regel wilt uitvoeren op de berichten die zich al in uw mappen bevinden, schakelt u het selectievakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in 'map' in.

Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en Postvakken IN, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in.

 1. Klik op Voltooien.

WeergevenInkomende berichten automatisch omleiden naar het account van iemand anders

Gebruik deze methode als u geen kopie wilt hebben van elk bericht dat wordt doorgestuurd door de regel.

 Opmerking   In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een regel (regel: een of meer automatische acties die worden ondernomen voor e-mailberichten en vergaderverzoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden, samen met uitzonderingen op deze voorwaarden. Regels worden ook wel filters genoemd.) kunt maken en kunt toepassen op uw Postvak IN of uw privé-mappen. Als u een regel wilt maken voor een openbare map, gaat u naar het dialoogvenster Eigenschappen van de map.

 1. Klik op E-mail in het menu Extra van het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) en klik vervolgens op Regels en waarschuwingen.
 2. Als u meer dan een e-mailaccount (e-mailaccount: de servernaam, gebruikersnaam, wachtwoord en het e-mailadres die worden gebruikt door Outlook om een verbinding te maken met een e-mailservice. U maakt de e-mailaccount in Outlook aan de hand van informatie die wordt verstrekt door uw beheerder of internetprovider.) hebt in uw Outlook-e-mailprofiel (Outlook-profiel voor e-mail: een profiel dat in Outlook wordt gebruikt om de e-mailaccounts en de instellingen te bewaren aan de hand waarvan wordt bepaald waar uw e-mailberichten zijn opgeslagen.), klikt u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen op het Postvak IN waarop u de regel wilt toepassen.
 3. Klik op Nieuwe regel.
 4. Klik op Beginnen met een lege regel en klik vervolgens op Volgende
 5. Klik onder Stap 1: selecteer wanneer berichten moeten worden gecontroleerd op Berichten controleren als deze aankomen en klik vervolgens op Volgende.
 6. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden het selectievakje in naast elke voorwaarde waaraan de inkomende berichten moeten voldoen.
 7. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde die overeenkomt met de voorwaarde en selecteer of typ vervolgens de vereiste gegevens.

WeergevenVoorbeeld: alle inkomende berichten omleiden waarvan het onderwerp de woorden Contoso Farmaceutica bevat

 1. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden het selectievakje met specifieke tekst in het onderwerp in.
 2. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op specifieke tekst.
 3. Typ in het dialoogvenster Tekst zoeken de tekst Contoso Farmaceutica in het vak Geef woorden op, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.
 1. Klik op Volgende.
 2. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere acties het selectievakje het doorsturen naar personen of distributielijst in.
 3. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.
 4. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam of distributielijst waarnaar u de berichten wilt omleiden en klik vervolgens op OK.
 5. Klik tweemaal op Volgende.
 6. Typ bij Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam.

Als u deze regel wilt toepassen op de berichten die zich al in uw mappen bevinden, schakelt u het selectievakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in 'map' in.

Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en Postvakken IN, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in.

 1. Klik op Voltooien.

U moet berichten die u ontvangt niet automatisch doorsturen of omleiden naar een e-mailadres buiten uw organisatie. Zodra de berichten de beveiligde omgeving van uw bedrijfsnetwerk verlaten, kunnen deze worden omgeleid of onderschept door mensen voor wie ze niet bedoeld zijn. Veel organisaties beschouwen het automatisch doorsturen van berichten naar een extern adres zelfs als een schending van hun beleid voor netwerk- en computergebruik.

WeergevenHoe weet ik of een e-mailadres van buiten mijn organisatie is?

Een e-mailadres van buiten uw organisatie bevat het symbool @, zoals in het adres rob@contoso.com."

 Opmerkingen 

U kunt alle berichten die u ontvangt doorsturen of omleiden, tenzij de afzender IRM (Information Rights Management) heeft gebruikt om te voorkomen dat geadresseerden de inhoud van het bericht met anderen delen. Alleen de oorspronkelijke afzender kan de beperkte machtiging van een bericht verwijderen.

U kunt alleen in Microsoft Office Professional Edition 2003 en Microsoft Office Outlook 2003 e-mailberichten met toegangsbeperkingen maken met behulp van Information Rights Management.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003