Automatisch contactpersonen toevoegen voor iedereen aan wie u een e-mailbericht verzendt

Soms verzendt u e-mailberichten aan personen die niet zijn opgenomen in uw Outlook-contactpersonen. Dit kan een eenmalig e-mailbericht zijn waarbij u een e-mailadres invoert in het vak Aan, CC of BCC of een antwoord op een bericht van iemand die niet is opgenomen in de map met contactpersonen.

Wanneer u later naar de informatie van deze persoon wilt zoeken, kunt u met Voorgestelde contactpersonen, een nieuwe functie in Microsoft Outlook 2010, naar personen zoeken aan wie u eerder berichten hebt verzonden. Via Voorgestelde contactpersonen worden automatisch alle personen bijgehouden aan wie u een bericht verzendt, maar die niet zijn opgenomen in uw Outlook-contactpersonen.

In dit artikel


Een contactpersoon zoeken bij het opstellen van een bericht

Wanneer u een bericht opstelt, kunt u iemand selecteren in de map Voorgestelde contactpersonen.

 1. Klik in het berichtvenster op Aan, CC of BCC.
 2. Klik in het dialoogvenster Namen selecteren onder Adresboek op Voorgestelde contactpersonen.
 3. Klik op een contactpersoon en klik vervolgens op Aan, CC of BCC.
 4. Klik op OK om terug te gaan naar het berichtvenster.

De voorgestelde contactpersonen die u hebt geselecteerd, worden toegevoegd aan het vak Aan, CC of BCC.

Terug naar boven Terug naar boven

Voorgestelde contactpersonen bekijken of zoeken

Voorgestelde contactpersonen bekijken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: het deelvenster dat verschijnt als u een Access-database of een Access-project opent. In het navigatiedeelvenster worden de objecten in de database weergegeven. U kunt dit deelvenster aanpassen om objecten op verschillende manieren te sorteren en te groeperen.) op Contactpersonen.
 2. Klik onder Mijn contactpersonen op Voorgestelde contactpersonen.

Map Voorgestelde contactpersonen in het navigatiedeelvenster

Voorgestelde contactpersonen zoeken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: het deelvenster dat verschijnt als u een Access-database of een Access-project opent. In het navigatiedeelvenster worden de objecten in de database weergegeven. U kunt dit deelvenster aanpassen om objecten op verschillende manieren te sorteren en te groeperen.) op Contactpersonen.
 2. Klik onder Mijn contactpersonen op Voorgestelde contactpersonen.
 3. Typ in het vak Direct zoeken een deel van de naam of het e-mailadres.

Sneltoets    Druk op Ctrl+E om snel naar het vak Direct zoeken te gaan.

Tijdens het typen worden de weergegeven contactpersonen gefilterd op basis van uw invoer.

Terug naar boven Terug naar boven

Een voorgestelde contactpersoon toevoegen aan uw Outlook-contactpersonen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: het deelvenster dat verschijnt als u een Access-database of een Access-project opent. In het navigatiedeelvenster worden de objecten in de database weergegeven. U kunt dit deelvenster aanpassen om objecten op verschillende manieren te sorteren en te groeperen.) op Contactpersonen.
 2. Klik onder Mijn contactpersonen op Voorgestelde contactpersonen.
 3. Klik op de contactpersoon die u wilt verplaatsen, klik op het tabblad Start in de groep Acties op Verplaatsen en klik vervolgens op Contactpersonen.

Als Contactpersonen niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op Andere map, selecteert u de map Contactpersonen en klikt u op OK.

Terug naar boven Terug naar boven

Verschillen tussen de lijst voor automatisch aanvullen en voorgestelde contactpersonen

In tegenstelling tot de de lijst voor automatisch aanvullen die wordt weergegeven wanneer u een naam of e-mailadres typt in het vak Aan, CC of BCC van een bericht, kunt u zoeken naar de voorgestelde contactpersonen. Het aantal voorgestelde contactpersonen is onbeperkt. De lijst voor automatisch aanvullen kan maximaal 1000 vermeldingen bevatten.

Terug naar boven Terug naar boven

Voorgestelde contactpersonen in- of uitschakelen

Voorgestelde contactpersonen is standaard ingeschakeld. Aangezien Voorgestelde contactpersonen wordt beschouwd als onderdeel van het Outlook-adresboek, worden de contactpersonen mogelijk gesynchroniseerd naar andere apparaten via sommige synchronisatieprogramma's.

De map Voorgestelde contactpersonen kan een groot aantal vermeldingen bevatten. Bekijk de documentatie van de synchronisatiesoftware als u de synchronisatie van de map Voorgestelde contactpersonen wilt voorkomen. U kunt de map ook uitsluiten als onderdeel van het Outlook-adresboek. Hierdoor wordt mogelijk voorkomen dat de map wordt gesynchroniseerd met andere apparaten.

 1. Klik in Contactpersonen in het navigatiedeelvenster op Voorgestelde contactpersonen.
 2. Klik op het tabblad Map in de groep Eigenschappen op Mapeigenschappen.
 3. Schakel op het tabblad Outlook-adresboek het selectievakje Deze map weergeven als een e-mailadresboek uit.

Ga als volgt te werk als u Voorgestelde contactpersonen wilt uitschakelen:

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik op Opties.
 3. Klik op Contactpersonen.
 4. Schakel onder Voorgestelde contactpersonen het selectievakje Automatisch Outlook-contactpersonen maken voor geadresseerden die niet in een Outlook-adresboek staan in of uit.

Mogelijk wilt u ook de inhoud uit de map Voorgestelde contactpersonen verwijderen.

 1. Klik in Contactpersonen in het navigatiedeelvenster op Voorgestelde contactpersonen.
 2. Klik op een contactpersoon en druk op Ctrl+A.
 3. Klik op het tabblad Start in de groep Verwijderen op Verwijderen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010