Veranderen van Office 365-abonnement

U kunt overschakelen van uw huidige Office 365-abonnement op een ander Office 365-abonnement:

 • In hetzelfde servicepakket    Bijvoorbeeld van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven op Office 365 Small Business Premium , of van Office 365 voor ondernemingen E1 op Office 365 voor ondernemingen E3.
 • Via een zelfstandig abonnement    Bijvoorbeeld van Exchange Online op Office 365 voor ondernemingen E1.
 • Naar een ander servicepakket    Bijvoorbeeld van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven op Office 365 Enterprise E3.

Zie de productbeschrijvingen voor een overzicht van functies in de verschillende abonnementen, inclusief prijzen. Zie Office 365-services vergelijken voor technische specificaties.

In dit artikel wordt het volgende beschreven:

Zie Mijn abonnement opzeggen als u uw abonnement wilt opzeggen.

Veranderen van abonnement

Veel abonnementen kunnen worden veranderd met de wizard Veranderen van abonnement. Zie Abonnementen die in aanmerking komen voor de wizard Veranderen van abonnement om te controleren of uw abonnement in aanmerking komt. Als uw abonnement niet in aanmerking komen is, moet u handmatig van abonnement veranderen.

U kunt de wizard Veranderen van abonnement niet gebruiken als uw abonnement meer dan 300 gebruikers heeft. Voor toegang tot de wizard Veranderen van abonnement moet u een globale beheerder (voor Office 365 Enterprise en Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen) of een beheerder (voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven) zijn.

 Opmerking    Als u van een proefversie van het ene abonnement wilt overstappen op een betaalde versie van een ander abonnement, koopt u eerst het abonnement dat u uitprobeert en vervolgens verandert u van abonnement. Zie Een abonnement nemen na het evalueren van Office 365 (voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven) of Een abonnement nemen na het evalueren van Office 365 (voor Office 365 voor ondernemingen of Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven) voor meer informatie.

Ga als volgt te werk als u van abonnement wilt veranderen met de wizard Veranderen van abonnement

 1. Bekijk wat er gebeurt met uw service terwijl u van abonnement verandert:
 • Uw service wordt niet onderbroken en gebruikers hebben nog steeds toegang tot hun gegevens.
 • Beheerders kunnen de Office 365-portal niet gebruiken.
 • Gebruikers van uw bestaande abonnement worden automatisch verplaatst naar het nieuwe abonnement.

 Opmerking    Wijs gebruikerslicenties niet opnieuw toe aan het nieuwe abonnement terwijl u van abonnement verandert. Hierdoor kan het omzetten van het abonnement worden onderbroken.

 • De facturering voor uw bestaande abonnement wordt uitgeschakeld wanneer u uw bestelling hebt verzonden en de facturering voor uw nieuwe abonnement begint wanneer de overstap is voltooid. Zie Facturering en verandering van abonnement voor meer informatie over hoe het veranderen van abonnement van invloed is op uw facturering.
 • Als u een van de andere aangepaste domeinen wilt gebruiken voor het openbare Office 365-websiteadres, wijzigt u het adres voordat u van abonnement verandert. Als u het later wilt wijzigen in een ander domein, moet u mogelijk enkele extra stappen uitvoeren.
 1. Ga naar de pagina Abonnementen (of klik op Beheerder > Licentieverlening of Beheerder > Licenties beheren en aanschaffen).
 2. Selecteer op de pagina Abonnementen het abonnement waarop u wilt overstappen en klik vervolgens onder Abonnementsopties op Veranderen van abonnement.
 3. Selecteer op de pagina Een nieuw abonnement kiezen een abonnement en klik vervolgens op Volgende.
 4. Doorloop de stappen in de wizard Checkout. Als u wilt, kunt u licenties toevoegen op de pagina Controleren door op de koppeling Bewerken naast uw nieuwe abonnement te klikken of uw betalingsmethode of -frequentie wijzigen op de pagina Betaling.
 5. Klik op de pagina Bestelling voltooid op Status om uw bestelling te voltooien.
  Wanneer de pagina Veranderen van abonnement: status wordt weergegeven, wordt het overstapproces uitgevoerd en ziet u deze pagina totdat uw abonnement is veranderd. U kunt de pagina Veranderen van abonnement: status sluiten en deze later weer openen zonder het overstapproces te onderbreken.

 Opmerking    Het veranderen van abonnement duurt meestal minder dan tien minuten als er geen fouten of problemen optreden. Het opnieuw toewijzen van de licentie duur minder dan een minuut. Als de pagina Veranderen van abonnement: status na een uur nog steeds wordt weergegeven, belt u de ondersteuning voor problemen met de facturering en abonnementen. Er is mogelijk een probleem bij het veranderen van uw abonnement.

Abonnementen die in aanmerking komen voor de wizard Veranderen van abonnement

Als het gewenste scenario in deze lijst staat, raadpleegt u de instructies voor het veranderen van abonnement. Als uw abonnement niet in aanmerking komen is, moet u handmatig van abonnement veranderen.

Van abonnement Naar abonnement
Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven

Office 365 voor ondernemingen E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven

Office 365 voor ondernemingen E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven

Office 365 voor ondernemingen E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 voor ondernemingen K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 voor ondernemingen E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 voor ondernemingen E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 voor ondernemingen E3 Office 365 voor ondernemingen E4

Lync Online (Abonnement 1)

Lync Online (Abonnement 2)

Office 365 voor ondernemingen E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Lync Online (Abonnement 3) Office 365 voor ondernemingen E4
SharePoint Online (Abonnement 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

SharePoint Online (Abonnement 2)

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Exchange Online (Abonnement 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Exchange Online (Abonnement 2)

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online met SharePoint Online (Abonnement 1 of Abonnement 2)

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online Kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 voor ondernemingen E3

Office 365 voor ondernemingen E4

Office 365 voor ondernemingen K1

Exchange Online Abonnement 1

Exchange Online Abonnement 2

Facturering en verandering van abonnement

De facturering voor uw bestaande abonnement wordt uitgeschakeld wanneer u uw bestelling hebt verzonden en de facturering voor uw nieuwe abonnement begint wanneer de overstap is voltooid.

Wat u verder moet weten over facturering en het veranderen van uw abonnement:

 • Als uw krediet moet worden gecontroleerd, kan het veranderen van abonnement maximaal twee weken duren.    Als het krediet van uw organisatie moet worden gecontroleerd voordat uw betaling is voltooid, bijvoorbeeld als u hebt gekozen voor een factuur met een betalingswijze met kredietcontrole of als u een bepaald kostenniveau hebt bereikt, kunt u geen nieuwe abonnementen toevoegen of andere abonnementen wijzigen terwijl de kredietcontrole wordt uitgevoerd. Op de pagina Licenties wordt voor bestaande abonnementen Geen opties weergegeven in de kolom Abonnementsopties. De kredietcontrole kan maximaal twee weken duren. Gedurende deze periode is de rest van uw service normaal toegankelijk voor uw bestaande abonnement. Zodra uw krediet is goedgekeurd, wordt de overstap in gang gezet en zien beheerders de pagina Veranderen van abonnement: status wanneer ze zich aanmelden bij Office 365.
 • U kunt niet van abonnement veranderen als u een prepaidkaart gebruikt bij de aanschaf van uw abonnement.    Veranderen van prepaid-abonnementen (abonnementen waarvoor een productcode wordt gebruikt) wordt niet ondersteund door de wizard Veranderen van abonnement.

Zie voor andere factureringsgegevens:

Wat moet ik doen als ik geen koppeling Veranderen van abonnement zie, maar wel in aanmerking kom om mijn abonnement te veranderen?

Soms komt uw abonnement in aanmerking om te worden veranderd, maar is de koppeling Veranderen van abonnement niet op de pagina Licenties zichtbaar, zoals in de volgende afbeelding:

Op de pagina Abonnementen wordt bij de opties voor een abonnement de tekst Geen opties weergegeven

Licenties pagina: Geen opties wordt weergegeven in plaats van Veranderen van abonnement

Er zijn drie redenen mogelijk dat u de koppeling Veranderen van abonnement niet ziet ondanks dat u in aanmerking komt:

 • U had Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven voordat de service werd bijgewerkt en u hebt meer dan 25 gebruikers. In dit geval kunt u niet overstappen, omdat Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven na de upgrade een gebruikerslimiet heeft van 25.
 • Uw service heeft mogelijk met problemen te maken die moeten worden opgelost voordat u kunt overstappen.

Problemen die moeten worden opgelost

Er zijn diverse problemen die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid van abonnement te veranderen. Ten eerste moet uw abonnement volledig zijn ingericht en mogen er geen problemen zijn met de servicestatus. Als u wilt bekijken of er problemen zijn met de inrichting of de status van de service, bekijkt u de sectie Huidige servicestatus op de pagina Ondersteuningsoverzicht (klik in Office 365 voor ondernemingen en Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven op Beheerder > Office 365 > Ondersteuning en klik in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven op Beheerder > Help en online-ondersteuning vragen). In de volgende afbeelding bijvoorbeeld is de service Exchange Online niet beschikbaar.

Lijst met services waarvan de huidige status wordt weergegeven. Exchange is niet beschikbaar

Huidige servicestatus weergeven Exchange Online als niet beschikbaar

Bovendien moeten alle gebruikers geldige licenties hebben om van abonnement te veranderen. Als u meer licenties hebt toegewezen dan u hebt aangeschaft, ziet u een waarschuwing dat u een licentieconflict hebt dat moet worden opgelost. U kunt ook zien of u dit probleem hebt door te klikken opBeheer > Licenties (of Aankopen en licenties beheren) > Licenties. Op de pagina Licenties ziet u het probleem en een koppeling naar de oplossing van het probleem, zoals in de volgende afbeelding.

Op de pagina Licenties staat in de statuskolom dat twee gebruikers geldige licenties nodig hebben. Nu oplossen

Statuskolom met licentieconflict

Licenties toevoegen tijdens het veranderen van abonnement

Als u van abonnement verandert met de wizard Veranderen van abonnement, kunt u licenties toevoegen aan uw abonnement. U kunt geen licenties verwijderen als onderdeel van het veranderen van abonnement. Als u het aantal licenties wilt beperken, belt u met de ondersteuning voor problemen met facturering en abonnementen.

Licenties toevoegen tijdens het veranderen van abonnement

 1. Klik op Veranderen van abonnement > Een nieuw abonnement kiezen > Volgende.
 2. Klik in de wizard Checkout op de pagina Voorbereiden op Volgende.
 3. Klik op de pagina Bekijken op Bewerken.

Afbeelding van de pagina Uw bestelling bekijken met de koppeling Bewerken gemarkeerd

 1. Bewerk in het dialoogvenster Abonnement het aantal gebruikerslicenties en klik vervolgens op Winkelwagen bijwerken.

Handmatig veranderen van abonnement (zonder de wizard Veranderen van abonnement)

Elk abonnement dat niet wordt vermeld op de lijst met Abonnementen die in aanmerking komen voor de wizard Veranderen van abonnement, kan handmatig worden veranderd.

Abonnementen handmatig veranderen houdt in: een nieuw abonnement kopen, de licenties opnieuw toewijzen en vervolgens uw oude abonnement annuleren.

 Belangrijk   

 • Nadat u bent overgestapt op een abonnement in een ander servicepakket, kunt u niet teruggaan naar uw oude abonnement.
 • Als u overstapt naar een abonnement in een ander servicepakket, raden we u aan een back-up te maken van alle informatie van uw bedrijf voordat van abonnement verandert.

Als u handmatig wilt veranderen van abonnement, belt u met de ondersteuning voor problemen met facturering en abonnementen.

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven