Overzicht van Agenda

Met de agenda kunt u vergaderingen en afspraken maken en bijhouden. U kunt meerdere agenda's maken, verbinding maken met agenda's van anderen en uw agenda zelfs delen met andere personen in uw organisatie.

In dit artikel


Wat u in de agenda zult zien

Na het postvak IN is de agenda waarschijnlijk het item dat u het meest zult gebruiken in Outlook Web App. U kunt de agenda op vier verschillende manieren weergeven: Dag, Werkweek, Week en Maand.

Snel details van een gebeurtenis weergeven

U kunt op een willekeurige gebeurtenis in uw agenda klikken om een snelle weergave van de gebeurtenis te bekijken.

Gebeurtenissen die u maakt, vermelden u als de maker en hebben een koppeling om de gebeurtenis te bewerken of verwijderen.

snelle weergave van een gebeurtenis

Een vergadering waarvoor u bent uitgenodigd, vermeldt de organisator van de vergadering en bevat koppelingen om te reageren op de uitnodiging. Als de organisator een uitnodiging voor een online vergadering heeft opgenomen, ziet u een koppeling om deel te nemen aan de vergadering.

snelle weergave van een vergadering

Weekweergave

De weekweergave is de standaardweergave wanneer u de agenda voor het eerst opent in Outlook Web App. U kunt de weergave wijzigen in Dag, Werkweek of Maand met behulp van de opties in de bovenhoek.

Weekweergave agenda

 1. Maak een nieuwe gebeurtenis door te klikken op nieuw Nieuwe gebeurtenis. Een gebeurtenis kan een afspraak, een vergadering of een gebeurtenis die de hele dag duurt zijn.
 2. Gebruik de agenda's om van de ene naar de andere datum te navigeren. De week die u momenteel wordt weergegeven, wordt aangeduid met een arcering en een donkerdere arcering geeft de huidige datum aan. U kunt het agendapictogram boven aan de weergave gebruiken om deze zijde van de agendaweergave uit of samen te vouwen.
 3. U kunt meer dan een agenda tegelijkertijd weergeven. In dit gedeelte kunt u andere agenda's maken, bijvoorbeeld een agenda die alleen voor een specifiek project bedoeld is of een agenda voor persoonlijke afspraken. U kunt ook agenda's van andere personen toevoegen en selecteren welke agenda's u wilt weergeven. Als u meerdere agenda's weergeeft, worden deze in één weergave samengevoegd en krijgt elke agenda een andere kleur.
 4. Dit is een ander gebied dat u kunt gebruiken om van de ene naar de andere dag te navigeren. Klik op een datum om naar die datum te gaan. Of klik op de pijl aan een van beide uiteinden om de datums voorafgaand aan of volgend op de huidige datums weer te geven.
 5. Het hoofdvenster, waar de agenda's worden weergegeven. Dubbelklik op een lege ruimte in dit venster om een nieuw agenda-item te maken. Of klik en sleep om een nieuw item te maken op het geselecteerde tijdstip.
 6. Selecteer de gewenste weergave en deel uw agenda of druk deze af.

Dagweergave

De dagweergave is het handigst als u een erg drukke planning hebt of meerdere planningen naast elkaar wilt zien. De besturingselementen blijven hetzelfde, maar de weergave is gewijzigd.

Maandweergave

De maandweergave kan erg druk zijn. Voor een beter overzicht wordt er een agenda weergegeven voor de geselecteerde dag:

Maandweergave agenda

 1. Met behulp van de arcering wordt de huidige datum weergegeven.
 2. In iets lichtere arcering ziet u de geselecteerde maand.
 3. Met behulp van arcering wordt de geselecteerde dag weergegeven en met het getal wordt aangeduid hoeveel items niet voor de dag worden weergegeven. Dubbelklik op een item om het te openen. U kunt een nieuwe gebeurtenis maken voor een willekeurige datum door op de witte ruimte van de betreffende datum te dubbelklikken.
 4. Het gearceerde item is een gebeurtenis die de hele dag duurt.
 5. De agenda voor de geselecteerde dag. U kunt een nieuw item maken op de huidige datum door op de witte ruimte in de agenda te dubbelklikken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een gebeurtenis openen in een afzonderlijk venster

Standaard leest en maakt u gebeurtenissen op een overlay op de hoofdpagina van de agenda, maar dat is niet altijd wat u wilt. Soms wilt u een gebeurtenis weergeven in een afzonderlijk venster. U kunt een gebeurtenis in een nieuw venster laten verschijnen door te klikken op het pop-outpictogram pop-out in de bovenhoek van de pagina.

Terug naar boven Terug naar boven

Agenda-items maken

Als u vanuit een van de weergaven een nieuw agenda-item wilt openen, kunt u klikken op nieuw Nieuwe gebeurtenis of dubbelklikken op een lege ruimte. In de dag-, werkweek- en weekweergave kunt u op een tijdsblok klikken of dit slepen. U kunt het onderwerp echter ook rechtstreeks in de agenda typen. Dubbelklik op het nieuwe item om dit te openen en meer details toe te voegen.

Een afspraak maken

Klik op nieuw Nieuwe gebeurtenis of dubbelklik op de agenda om een nieuw formulier met een agenda-item te maken.

nieuw agenda-item

 1. Voer een korte beschrijving voor de gebeurtenis in.
 2. Voeg desgewenst een locatie toe.
 3. Selecteer de begindatum en -tijd.
 4. Selecteer de duur. Selecteer Hele dag voor een gebeurtenis die de hele dag duurt. Gebeurtenissen die de hele dag duren, worden boven aan de agenda weergegeven.
 5. Gebruik Weergeven als om te kiezen welke tijdnotatie in uw agenda moet worden weergeven.
 6. Wijzig de herinnering schakel de herinnering uit.
 7. Als u werkt met meer dan één agenda, kiest u in welke agenda de gebeurtenis moet worden opgeslagen.
 8. Stel een herhalingspatroon in als u deze gebeurtenis wilt herhalen.
 9. Markeer de gebeurtenis als Privé als u niet wilt dat iemand waarmee u de agenda deelt, de details kan zien.
 10. Gebruik het gedeelte Notities om eventuele overige informatie toe te voegen.
 11. Klik op Opslaan Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Verwijderen Verwijderen om te annuleren.

Terug naar boven Terug naar boven

Een vergadering maken

Een vergadering is een agendagebeurtenis die u aan andere personen stuurt. U maakt een vergaderitem op dezelfde manier als een afspraakitem, alleen nodigt u nu deelnemers uit en kunt u een bron zoals een vergaderruimte toevoegen.

Nadat u nieuw Nieuwe gebeurtenis hebt geselecteerd, voert u grotendeels dezelfde stappen uit. Als u het agenda-item wilt omzetten in een uitnodiging, begint u met het invoeren van de namen van de personen die u wilt uitnodigen in het veld Deelnemers.

deelnemers toevoegen

 1. U kunt namen rechtstreeks in het veld Deelnemers typen om de deelnemers toe te voegen.
 2. Voer een locatie in of selecteer Ruimte toevoegen om een lijst te bekijken met beschikbare vergaderruimten uit het adresboek van uw organisatie. Selecteer Planningsassistent om de agenda's van deelnemers weer te geven. U kunt ook deelnemers toevoegen of verwijderen en automatisch resources (bijv. vergaderruimten) plannen.
 3. Om de beschikbaarheid van deelnemers en vergaderruimten te zien, selecteert u Planningsassistent. Wanneer u gereed bent, klikt u op vinkje OK om uw wijzigingen op te slaan of op verwijderen Verwijderen om te annuleren. In beide gevallen keert u terug naar het gebeurtenisformulier en kunt u eventueel nog andere wijzigingen aanbrengen voordat u het item verzendt. Zie De Planningsassistent gebruiken voor meer informatie.
 4. Als onlinevergaderingen zijn ingeschakeld voor uw account, kunt u een link voor een onlinevergadering toevoegen door Onlinevergadering te selecteren.
 5. Standaard is Antwoorden vragen ingeschakeld, maar u kunt deze optie uitschakelen als u niet wilt weten wie de uitnodiging heeft aangenomen of afgewezen. Als u de optie ingeschakeld laat, ontvangt u een bericht wanneer een deelnemer uw uitnodiging aanneemt of afwijst.
 6. Klik op verzenden Verzenden om uw wijzigingen op te slaan en de uitnodiging te verzenden aan de deelnemers, of klik op negeren Verwijderen om te annuleren.

Terug naar boven Terug naar boven

Uw agenda delen

Met enkele klikken kunt u uw agenda delen met andere personen in uw organisatie.

Klik eerst op delen Delen bovenaan in het agendavenster.

owa_sharecalendar

 1. Voer in het vakje Delen met de naam in van de persoon met wie u de agenda wilt delen. Outlook Web App zoekt automatisch naar de persoon in het adresboek.
 2. Nadat de persoon is gevonden, wordt deze automatisch toegevoegd aan de lijst met personen met wie u de agenda wilt delen. U kunt net zoveel personen toevoegen als u wilt.
 3. Kies de hoeveelheid informatie die u wilt delen. Als u Alle gegevens kiest, kan de persoon alle informatie over gebeurtenissen in uw agenda zien, met uitzondering van gebeurtenissen die u hebt gemarkeerd als Privé. Als u Beperkte details kiest, worden het onderwerp en de locatie weergeven. Met Alleen beschikbaarheid is alleen zichtbaar dat u op een bepaald tijdstip een gebeurtenis hebt gepland, maar worden geen andere details weergegeven. Gebeurtenissen die gemarkeerd zijn als Privé, worden altijd alleen als 'bezet' gemarkeerd.
 4. U kunt het onderwerp desgewenst bewerken.
 5. Als u meer dan één agenda hebt, kunt u kiezen welke agenda u wilt delen. De meeste personen delen hun standaardagenda (de Agenda), maar u kunt elke agenda in uw postvak delen.
 6. Nadat u alle personen hebt toegevoegd met wie u de agenda wilt delen en hebt aangegeven welke toegang deze personen moeten hebben, klikt u op verzenden Verzenden om de uitnodiging om te delen te verzenden aan de personen die u hebt toegevoegd, of klik op Verwijderen Verwijderen om te annuleren.

Zie Uw agenda delen voor meer informatie over het delen van agenda's.

Terug naar boven Terug naar boven

Outlook Web App gebruiken op een mobiel apparaat

Als u Outlook Web App gebruikt op een mobiel apparaat, bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, is het mogelijk dat u iets anders ziet dan de afbeeldingen hierboven.

Agenda

De meeste functies werken net als wanneer u Outlook Web App gebruikt op een desktop- of laptopcomputer, maar enkele dingen werken iets anders.

Tik op het navigatiepictogram Navigatie in de benedenhoek om te schakelen tussen Mail, Agenda en Personen.

Als u de agendaweergave wilt wijzigen, tikt u op dagweergave Dagweergave, werkweekweergave Werkweekweergave, weekweergave Weekweergave of maandweergave Maandweergave. Tik op Ga naar vandaag om naar vandaag te springen. Tik op het pictogram Meer Meer opties om meer selecties te zien. Als u een smartphone gebruikt, zijn alleen de dag- en maandweergaven beschikbaar.

Als u een nieuw item wilt maken, klikt u op het pictogram Nieuw item Nieuw. Tik op de punthaken Punthaak omhoog Punthaak naar links om het gedeelte van het scherm waarin deze worden weergegeven, uit te vouwen of samen te vouwen.

Als u met een mobiel apparaat werkt, opent u het menu Opties door op het pictogram Meer Meer opties te tikken en vervolgens op Opties. Zie Opties op een mobiel apparaat voor meer informatie.

Waar vind ik meer informatie?

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Outlook Web App, Outlook Web App voor Office 365 Enterprise, Outlook Web App voor Office 365 Small Business Premium