Licenties toewijzen of intrekken of een lijst met gebruikers zonder licentie weergeven

In Office 365 voor Bedrijven hebben gebruikers licenties nodig om Outlook, SharePoint Online, Lync Online en andere services te gebruiken. Als algemene beheerder of beheerder gebruikerstoegang van Office 365 Enterprise of Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen kunt u eenvoudig licenties toewijzen aan nieuwe gebruikers bij het maken van nieuwe accounts of aan gebruikers met bestaande accounts.

Wanneer u een licentie aan een gebruiker toewijst, wordt de gelicentieerde service ingesteld voor deze gebruiker:

 • Voor wordt automatisch een postvak gemaakt voor de gebruiker.
 • Voor worden machtigingen voor bewerken voor de standaard-SharePoint Online-teamsite toegewezen aan de gebruiker.
 • Voor heeft de gebruiker automatisch toegang tot de functies die bij de licentie horen.
 • Voor kan de gebruiker de nieuwste versie van Office downloaden op maximaal 5 Macs of pc's.

 Opmerking    Niet alle services zijn op alle locaties beschikbaar. Zie Gebruiksrechtbeperkingen voor Office 365 voor meer informatie.

Wat wilt u doen?


Bepalen hoeveel licenties geldig en beschikbaar zijn

U kunt als volgt bepalen hoeveel licenties geldig en beschikbaar zijn voor uw abonnement:

 1. Klik op Beheerder > Licentieverlening> Licenties.
 2. Controleer de kolommen Geldig, Verlopen en Toegewezen voor uw abonnement. Als u wilt weten hoeveel geldige licenties er nog beschikbaar zijn, trekt u het aantal Toegewezen licenties af van de licenties in de kolom Geldig.

Een licentie toewijzen of intrekken voor één gebruiker

 1. Ga naar Beheerder > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Schakel het vakje in voor de naam van de gebruiker van wie u een licentie wilt toevoegen of intrekken.
 3. Klik op BewerkenBewerken > Licenties.
 4. Schakel op de pagina Licenties toewijzen het vakje in of uit van de licentie die u wilt toevoegen of intrekken.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Als u een licentie van een gebruiker hebt ingetrokken deze wilt toewijzen aan een andere gebruiker, moet u deze procedure herhalen.

 Let op    Wanneer u een licentie intrekt voor een gebruiker, worden alle gegevens die voor deze gebruiker aan de service zijn gekoppeld, ook verwijderd en kunnen deze na een respijtperiode van 30 dagen niet meer worden hersteld. Dit geldt niet voor documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Als u bijvoorbeeld een licentie voor Exchange Online intrekt voor een gebruiker, wordt het postvak van deze gebruiker verwijderd. Het postvak kan binnen 30 dagen worden hersteld door opnieuw een Exchange Online-licentie toe te wijzen aan de gebruiker. Als de periode van 30 dagen is verstreken, worden het postvak en de inhoud hiervan permanent verwijderd. Zie Licenties opieuw toewijzen of het aantal licenties wijzigen voor meer opties bij het toewijzen van licenties.

Licenties toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers tegelijk

Een licentie voor meerdere personen toevoegen of vervangen.

 1. Ga naar Beheerder > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Schakel de vakjes in voor de namen van de gebruikers van wie u een licentie wilt toevoegen of intrekken.
 3. Klik op BewerkenBewerken.
 4. Klik op de pagina’s Details en Instellingen op Volgende.
 5. Klik op de pagina Licenties toewijzen op Huidige licentietoewijzingen vervangen of Toevoegen aan huidige licentietoewijzingen en schakel de selectievakjes in of uit voor de licenties die u wilt wijzigen.
 6. Klik op Verzenden > Voltooien.

 Let op    Wanneer u een licentie intrekt voor een gebruiker, worden alle gegevens die voor deze gebruiker aan de service zijn gekoppeld, ook verwijderd en kunnen deze na een respijtperiode van 30 dagen niet meer worden hersteld. Dit geldt niet voor documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Als u bijvoorbeeld een licentie voor Exchange Online intrekt voor een gebruiker, wordt het postvak van deze gebruiker verwijderd. Het postvak kan binnen 30 dagen worden hersteld door opnieuw een Exchange Online-licentie toe te wijzen aan de gebruiker. Als de periode van 30 dagen is verstreken, worden het postvak en de inhoud hiervan permanent verwijderd. Zie Licenties opieuw toewijzen of het aantal licenties wijzigen voor meer opties bij het toewijzen van licenties.

Een lijst met gebruikers zonder licentie weergeven

Als u een lijst wilt zien met gebruikers aan wie geen licentie is toegewezen, klikt u op de pagina Gebruikers en groepen op het filterpictogram Filter. Klik op de pijl-omlaag en selecteer Gebruikers zonder licentie in de lijst met weergaven. U kunt vervolgens aan de hand van de instructies in dit artikel afzonderlijk of in één keer licenties toewijzen aan deze gebruikers.

Licenties voor niet-gebruikerspostvakken

U hoeft geen licenties toe te wijzen aan resourcepostvakken, postvakken voor vergaderruimten en gedeelde postvakken, behalve wanneer het opslagquotum van 10 GB (gigabytes) is overschreden.

 Opmerking    Als het resourcepostvak, postvak voor vergaderruimten of gedeelde postvak het quotum van 10 GB overschrijdt en u geen licentie hieraan toewijst, wordt het gedeelde postvak na één maand vergrendeld. U kunt ervoor zorgen dat u geen licentie hoeft toe te wijzen door met archiveren te voorkomen dat het quotum wordt overschreden.

Zie voor meer informatie over niet-gebruikerspostvakken:

Wie kan licenties toewijzen?

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende opties. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor een volledige lijst met rollen en bevoegdheden van beheerders.

Beheerdersrol Een licentie toewijzen Een licentie intrekken Meer licenties aanschaffen Een gebruiker verwijderen
Algemene beheerder Ja Ja Ja Ja
Factureringsbeheerder Nee Nee Ja Nee
Beheerder gebruikertoegang Ja Ja Nee Ja
Servicebeheerder Nee Nee Nee Nee
Wachtwoordbeheerder Nee Nee Nee Nee

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen