E-mail in Outlook Web App

Wanneer u Outlook Web App opent, wordt als eerste uw Postvak IN weergegeven. Hier komen de naar u verzonden berichten binnen en hier zult u waarschijnlijk ook de meeste tijd doorbrengen met het lezen en beantwoorden van berichten.

In dit artikel


Wat u in Mail te zien krijgt

OWA_Mail

Hier kunt u uw berichten vinden.

 1. Maak een nieuw bericht door te klikken op nieuw Nieuwe e-mail.
 2. Mappenlijst. De mappenlijst bevat de mappen in uw postvak. Daarin kunnen andere mappen zijn opgenomen, zoals Favorieten en archiefmappen. U kunt dit venster samenvouwen door op het mappictogram bovenaan te klikken. U kunt mappen in deze weergave uit- en samenvouwen door te klikken op de driehoekjes naast de mapnamen.
 3. Zoekvenster. Typ hier waarnaar u wilt zoeken, zoals de naam van een persoon van wie u de berichten wilt vinden, of tekst waarnaar u wilt zoeken om een bepaald bericht te vinden.
 4. De berichtenlijst is een lijst met de berichten in de huidige map. Elke vermelding in de lijst biedt extra informatie, zoals het aantal ongelezen berichten in een gesprek, maar ook of er een bijlage, vlag of categorie gekoppeld is aan berichten in het gesprek. Een gesprek kan uit een of meer berichten bestaan. Wanneer een gesprek wordt geselecteerd, kunt u dat verwijderen, markeren of er een categorie aan toevoegen door op de pictogrammen te klikken. Bovenaan de lijstweergave ziet u filters waarmee u snel berichten kunt vinden die nog niet zijn gelezen, waarvan de regel Aan of CC uw naam bevat of die zijn gemarkeerd. Behalve de filters ziet u de naam van de map die u bekijkt en de weergave die u hebt geselecteerd.
 • In het leesvenster wordt het door u geselecteerde gesprek weergegeven. U kunt elk bericht in het gesprek beantwoorden met behulp van beantwoorden Beantwoorden, allen beantwoorden Allen beantwoorden of doorsturen Doorsturen boven aan een bericht.
 1. Zie Berichten beantwoorden voor informatie over het beantwoorden van ontvangen berichten. Zie Berichten afdrukken voor informatie over afdrukken.

Voor informatie over het wijzigen van de weergave voor berichten raadpleegt u Weergave-instellingen voor e-mail.

Terug naar boven Terug naar boven

Een nieuw bericht maken

U kunt als volgt een nieuw bericht maken:

 1. Klik op nieuw Nieuwe e-mail boven de mappenlijst. In het leesvenster wordt een nieuw berichtenformulier geopend.
 2. U voegt ontvangers toe door de naam van een persoon te typen die is opgenomen in uw map met contacten of in de adressenlijst van uw organisatie. U kunt ook het e-mailadres typen in het veld Aan of CC. De eerste keer dat u de naam van een bepaald persoon invoert, zoekt Outlook Web App naar het adres van die persoon. In de toekomst zal de naam in het cachegeheugen worden opgeslagen zodat de naam snel kan worden gevonden.
 3. Voer een onderwerp in.
 4. Typ het bericht dat u wilt verzenden. Zie Berichten opmaken in Outlook Web App voor meer informatie over het opmaken van uw bericht.
 5. Als u een bijlage wilt toevoegen, klikt u op invoegen Invoegen, vervolgens klikt u op Bijlage boven in het venster en bladert u naar het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen. Zie Werken met bijlagen voor meer informatie.
 6. Als u in het bericht zelf een afbeelding wilt insluiten zodat deze wordt weergegeven zonder dat de ontvanger de afbeelding hoeft te openen, klikt u op invoegen Invoegen en Afbeelding en bladert u naar de afbeelding die u in het bericht wilt opnemen.
 7. Wanneer u dat hebt gedaan en uw bericht is klaar om te worden verzonden, klikt u op verzenden Verzenden.

Werken met concepten

Als u het schrijven van een bericht niet meteen kunt afmaken of als u nog even wilt wachten voordat u het bericht verstuurt, kunt u ergens buiten het bericht klikkenen er later naar terugkeren om het bericht af te maken. Outlook Web App slaat het bericht automatisch op terwijl u het aan het opstellen bent en voegt het toe aan uw map met concepten. Ga als volgt te werk wanneer u zover bent dat het bericht kan worden verzonden:

 1. Zoek naar de map Concepten in de mappenlijst en klik erop.
 2. Klik op het bericht waaraan u werkte om het in het leesvenster weer te geven.
 3. Klik op bewerken Doorgaan met bewerken. Mocht u alsnog besluiten het bericht niet te verzenden, dan klikt u op verwijderen Verwijderen.
 4. Als u het bericht wel wilt verzenden, maakt u het bericht af en klikt u op verzenden Verzenden.

Terug naar boven Terug naar boven

Een bericht openen in een afzonderlijk venster

Standaard leest en maakt u berichten in het leesvenster, maar dat is niet altijd precies wat u nodig hebt. Soms wilt u een bericht in een apart venster kunnen bekijken.

Wanneer u een nieuw bericht maakt, op een ontvangen bericht reageert of een bericht doorstuurt, kunt u dat bericht weergeven in een nieuw venster door te klikken op het pop-outpictogram pop-out in de bovenhoek van het bericht.

Als u een bericht dat u aan het lezen bent wilt openen in een afzonderlijk venster, klikt u op het pictogram voor het uitgebreide menu uitgebreid menu en kiest u openen in afzonderlijk venster.

Mail, één sectie per keer

Mappenlijst

De mappenlijst bevat de standaardmappen die voor alle postvakken worden gemaakt, plus de mappen die u zelf hebt gemaakt. Afhankelijk van de voor uw organisatie gekozen opzet, worden ook de mappen Favorieten en Archief weergegeven.

Mappenlijst in Outlook Web App

U kunt de mappenlijst sluiten door op de dubbele punthaak boven aan de lijst te klikken. Klik op een map in de lijst om de inhoud ervan weer te geven.

U kunt met de rechtermuisknop op een item in de mappenlijst klikken om een menu te openen met acties die u kunt uitvoeren voor mappen, zoals een nieuwe map maken, een bestaande map verwijderen of de map Verwijderde items leegmaken.

Terug naar boven Terug naar boven

Zoeken en ingebouwde filters

Boven aan de berichtenlijst ziet u een zoekvenster en ingebouwde filters.

Zoeken en filters in Outlook Web App

 • U kunt zoeken door op Zoeken te klikken en te typen waarnaar u wilt zoeken. Onder het zoekvak verschijnt een lijst met suggesties. Als u op een van de suggesties klikt, wordt naar dat item gezocht. U kunt ook uw eigen zoekopdracht in zijn geheel typen en vervolgens op Enter drukken om de zoekopdracht te starten. U kunt de zoekopdracht wissen door op het pictogram rechts in het zoekvenster te klikken.
 • Met de ingebouwde filters, alle, ongelezen, aan mij en gemarkeerd, kunt u snel kiezen wat er in de berichtenlijst moet worden weergegeven. Alle toont alle berichten, ongelezen die niet zijn gemarkeerd als gelezen, aan mij toon alle berichten waarin uw naam in de Aan- of CC-lijst wordt vermeld, gemarkeerd toont alle gemarkeerde berichten.

Voor meer informatie over zoeken raadpleegt u Zoeken in Outlook Web App.

Terug naar boven Terug naar boven

Berichtenlijst

De berichtenlijst geeft de berichten in de huidige map weer. De weergegeven berichten kunnen worden beheerd door een filter te selecteren of een zoekopdracht te gebruiken. De berichtenlijst heeft hulpmiddelen waarmee u bepaalde taken snel kunt uitvoeren.

 • Door pictogrammen rechts van de berichtenlijst te selecteren, kunt u een bericht of gesprek verwijderen of een vlag toevoegen. Andere pictogrammen laten zien welke berichten bijlagen hebben, wat de prioriteit is (hoog of laag) en hoeveel ongelezen items een gesprek bevat.
 • Door met de rechtermuisknop op een bericht te klikken, wordt een menu met opties geopend, bijvoorbeeld om een bericht als gelezen of ongelezen te markeren, een bericht naar een andere map te verplaatsen of een regel te maken op basis van dat bericht.
 • Door op het driehoekje links van een bericht te klikken, kunt u een gesprek uitvouwen zodat u alle berichten daarin kunt zien.
 • Gebruik de tabel boven in de berichtenlijst om te schakelen tussen weergave op basis van Gesprekken op datum en Items op datum.

Berichtenlijst in Outlook Web App

Terug naar boven Terug naar boven

Leesvenster

In het leesvenster worden de berichten weergegeven. U kunt hier niet alleen berichten lezen, maar ze ook beantwoorden zonder een nieuw venster te hoeven openen.

 • Selecteer beantwoorden Beantwoorden, allen beantwoorden Allen beantwoorden of doorsturen Doorsturen boven in een bericht om te reageren. Er verschijnt een leeg bericht in het leesvenster, boven het gesprek.
 • Gebruik Als gelezen markeren en Als ongelezen markeren om de leesstatus van een bericht te wijzigen.
 • U kunt een menu met meer opties openen door het pictogram uitgebreid menu voor het uitgebreide menu te selecteren.
 • Het leesvenster is vastgezet en kan niet worden verplaatst of uitgeschakeld in de huidige versie.

Berichtleesvenster

Terug naar boven Terug naar boven

Outlook Web App gebruiken op een mobiel apparaat

Als u Outlook Web App gebruikt op een mobiel apparaat, bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, is het mogelijk dat u iets anders ziet dan de afbeeldingen hierboven.

Mail

De meeste functies werken net als wanneer u Outlook Web App gebruikt op een desktop- of laptopcomputer, maar enkele dingen werken iets anders.

Tik op het navigatiepictogram Navigatie in de benedenhoek om te schakelen tussen Mail, Agenda en Personen.

Als u wilt zoeken, tikt u op het pictogram Zoeken Zoeken. Als u een bericht in het volledige scherm wilt lezen, tikt u op het pictogram Lezen Weergeven in volledig scherm. Wanneer u op het pictogram Meer Meer opties tikt, worden meer selecties weergegeven.

In plaats van met de rechtermuisknop te klikken om een snelmenu te openen, kunt u ook tikken en vasthouden. Als u meerdere items in de berichtenlijst wilt selecteren, veegt u elk item dat u wilt toevoegen. Veeg nogmaals om de selectie van een item op te heffen.

Als u een nieuw item wilt maken, klikt u op het pictogram Nieuw item Nieuw. Tik op de dubbele punthakenPunthaak naar links Punthaak omhoog om het gedeelte van het scherm waarin deze worden weergegeven, uit te vouwen of samen te vouwen.

Als u met een mobiel apparaat werkt, opent u het menu Opties door op het pictogram Meer Meer opties te tikken en vervolgens op Opties. Zie Opties op een mobiel apparaat voor meer informatie.

Zie OWA voor iPad en OWA voor iPhone voor informatie over de OWA voor apparaten-app.

Waar kan ik meer informatie vinden?

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Outlook Web App, Outlook Web App voor Office 365 Enterprise, Outlook Web App voor Office 365 Small Business Premium