Aan de slag met Outlook Web App voor Office 365

In dit artikel wordt beschreven hoe u met de webbrowser de basistaken uitvoert voor e-mail, uw agenda en contactpersonen in Office 365. Als u uw webbrowser gebruikt voor het weergeven van e-mails, uw agenda en contactpersonen, gebruikt u Outlook Web App. Voor informatie over het gebruik van Outlook of andere e-mailtoepassingen op uw bureaublad, raadpleegt u Referentie voor instelling van e-mailprogramma.

U kunt ook een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet, gebruiken om verbinding te maken met uw account. Meer informatie vindt u in Telefoons en tablets instellen.

Ga naar Aan de slag met Office 365 als u nooit eerder met Office 365 hebt gewerkt.

Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u zich met uw Office 365-gebruikers-idaanmelden bij Office 365.

In dit artikel


Meldingen, navigatie en instellingen

Boven in Office 365 ziet u een aantal koppelingen waarmee u naar verschillende onderdelen van het Office 365-account kunt gaan. Dit artikel gaat over de functies die worden ondersteund door Outlook Web App: meldingen, koppelingen naar de typen informatie in uw postvak en koppelingen naar uw persoonlijke informatie en opties.

Navigatiebalk van Outlook Web App

 1. Deze pictogrammen worden weergegeven als u een nieuw bericht hebt of een herinnering voor de agenda of een taak actief is. U kunt op de enveloppe klikken om een gedeelte van het meest recente nieuwe bericht weer te geven in een voorbeeldvenster, of op de agenda om herinneringen voor de agenda en taken te bekijken en beheren. De pictogrammen worden alleen weergegeven als er een nieuw bericht is of als een herinnering actief is.
 2. Klik hier als u wilt overschakelen naar andere gebieden van Outlook Web App.
 3. Chatstatus, persoonlijke gegevens, opties en Help. Gebruik dit gebied om u aan te melden bij de chatservice en uw chatstatus te beheren, uw persoonlijke gegevens aan te passen, naar opties te gaan of u af te melden bij uw account.

Terug naar boven Terug naar boven

Een item openen in een afzonderlijk venster

Standaard leest en maakt u items in de Outlook Web App in het leesvenster of in een overlay op het hoofdvenster, maar dat is niet altijd wat u wilt. Soms wilt u een item kunnen weergeven of bewerken in een afzonderlijk venster.

De meeste items kunt u in een afzonderlijk venster openen door te zoeken naar het pop-outpictogram pop-outpictogram in de bovenhoek van het het item waarmee u werkt. Klik hierop om het item te openen in een afzonderlijk venster.

Als u een bericht dat u leest wilt openen in een apart venster, klikt u op het pictogram voor het uitgebreide menu uitgebreid menu en selecteert u in afzonderlijk venster openen.

Terug naar boven Terug naar boven

Offline werken

Offlinetoegang betekent dat u Outlook Web App kunt gebruiken op uw laptop of desktopcomputer wanneer u geen verbinding hebt met internet. Zie Outlook Web App offline gebruiken voor informatie over het instellen van offlinetoegang.

Terug naar boven Terug naar boven

E-mail

Nadat u zich hebt aangemeld bij Office 365, klikt u op Outlook om naar het Postvak IN te gaan in Outlook Web App. Als u meer informatie wilt lezen over berichten in Outlook Web App, gaat u naar Overzicht van E-mail.

E-mail in Outlook Web App

Hier kunt u uw berichten vinden.

 1. U kunt een nieuw bericht maken door op het pictogram nieuw nieuwe e-mail te klikken.
 2. Mappen. De mappenlijst bevat de mappen in het Postvak IN en Favorieten. Mogelijk bevat deze andere mappen, zoals archiefmappen. U kunt dit deelvenster samenvouwen door op het mappictogram bovenin te klikken. U kunt mappen samen- en uitvouwen in deze weergave door op het driehoekpictogram naast de mapnaam te klikken.
 3. Zoekvenster. Typ hier waarnaar u wilt zoeken, zoals de naam van een persoon van wie u de berichten wilt vinden, of tekst waarnaar u wilt zoeken om een bepaald bericht te vinden.
 4. Lijst met berichten in de huidige map. Elke vermelding in de lijstweergave bevat aanvullende informatie, zoals uit hoeveel berichten een gesprek bestaat en hoeveel er ongelezen zijn, en of er een bijlage, vlag of categorie is gekoppeld aan berichten in het gesprek. Een gesprek kan uit een of meerdere berichten bestaan. Als u een gesprek selecteert, kunt u het verwijderen, een vlag of een categorie toevoegen door op de betreffende pictogrammen te klikken. Boven in de lijstweergave ziet u filters waarop u kunt klikken om snel berichten te zoeken die ongelezen zijn, die uw naam in de regel Aan of CC bevatten, of die zijn gemarkeerd. Naast de filters ziet u de naam van de map die u bekijkt en de weergave die u hebt geselecteerd.
 5. Het leesvenster, waarin het gesprek dat u hebt geselecteerd wordt weergegeven. U kunt reageren op een bericht in het gesprek door op de koppelingen boven in het bericht te klikken.

Terug naar boven Terug naar boven

Agenda

Na het Postvak IN is de agenda waarschijnlijk het item dat u het meest zult gebruiken in de Outlook Web App. Ga voor meer informatie over agenda's in de Outlook Web App naar Overzicht Agenda.

Weekweergave agenda

 1. Maak een nieuwe gebeurtenis door te klikken op nieuw nieuwe gebeurtenis. Een gebeurtenis kan een afspraak, een vergadering of een gebeurtenis die de hele dag duurt zijn.
 2. Gebruik de agenda's om van de ene naar de andere datum te navigeren. De week die u weergeeft, wordt aangegeven met een arcering en een donkerdere arcering geeft de huidige datum aan. U kunt het agendapictogram boven aan de weergave gebruiken om deze zijde van de agendaweergave uit of samen te vouwen.
 3. U kunt meer dan een agenda tegelijk weergeven. In dit gedeelte kunt u agenda's van andere personen weergeven en selecteren welke agenda u wilt bekijken.
 4. Ook in dit gebied kunt u van de ene naar de andere dag gaan. Klik op een van de datums om direct naar die datum te gaan. Of klik op de pijlen aan elk uiteinde om naar een datum vóór of na de datum die wordt weergegeven te gaan.
 5. Het hoofdvenster, waarin agenda's worden weergegeven.
 6. Selecteer de gewenste weergave en deel uw agenda of druk deze af.

Maandweergave

De maandweergave kan erg druk zijn. Voor een beter overzicht wordt er nu een agenda weergegeven voor de geselecteerde dag:

Maandweergave agenda

 1. Een arcering geeft de huidige datum aan.
 2. In iets lichtere arcering ziet u de geselecteerde maand.
 3. Met behulp van arcering wordt de geselecteerde dag weergegeven en met het getal wordt aangeduid hoeveel items niet voor de dag worden weergegeven. Dubbelklik op een item om het te openen. U kunt een nieuwe gebeurtenis maken voor een willekeurige datum door op de witte ruimte van de betreffende datum te dubbelklikken.
 4. Het gearceerde item is een gebeurtenis die de hele dag duurt.
 5. De agenda voor de geselecteerde dag. U kunt op de huidige datum een nieuw item maken door te dubbelklikken op een lege ruimte in de agenda.

Terug naar boven Terug naar boven

Personen

Hier worden uw contactpersonen opgeslagen. Van hieruit kunt u contactpersonen zoeken, maken en bewerken. U kunt ook zoeken naar contactpersonen in de lijst met contactpersonen van uw organisatie. Ga voor meer informatie over contactpersonen in de Outlook Web App naar Overzicht Personen.

Weergave Personen

 1. Maak een nieuwe contactpersoon door te klikken op nieuw nieuwe contactpersoon.
 2. Alle plaatsen waar u contactpersoongegevens kunt vinden.
 3. Zoeken. Typ hier de naam van een persoon om naar deze persoon te zoeken in uw lijst met contactpersonen en de lijst met contactpersonen van uw organisatie.
 4. Lijst met alle contactpersonen in de huidige map.
 5. Het visitekaartje voor de geselecteerde persoon.
 6. Acties die u direct vanuit het visitekaartje kunt nemen. Klik op de pictogrammen om een bericht te verzenden, een chatsessie te starten of om een vergaderverzoek te maken.

Taken

In Taken vindt u de taken die u hebt gemaakt of die aan u zijn verzonden, en ook de berichten die u hebt gemarkeerd. Klik op Taken onder de mappenlijst om uw taken weer te geven. Bij het bekijken van taken is de standaardweergave Gemarkeerde items en taken. U kunt dit wijzigen door Taken te selecteren in de mappenlijst. Voor meer informatie over taken in Outlook Web App, gaat u naar Overzicht van Taken.

Taken in Outlook Web App

 1. Maak een nieuwe taak door te klikken op nieuw nieuwe taak.
 2. Gebruik deze kolom om gemarkeerde items en taken, of alleen taken te zien.
 3. Filters. Selecteer het juiste filter voor de items die u wilt bekijken. Taken en gemarkeerde items waaraan geen datum is gekoppeld en die niet zijn voltooid, worden alleen weergegeven als u Alle selecteert.
 4. Lijst met items die voldoen aan de huidige filtercriteria. Klik op een item om het in het leesvenster weer te geven. Met de besturingselementen in de lijstweergave kunt u de status van een item wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een taak als voltooid markeren of een vlag voor een bericht verwijderen.
 5. Het leesvenster wordt weergegeven met de inhoud van de items die u hebt geselecteerd. Met de besturingselementen in de bovenhoek kunt u wijzigingen in taakitems aanbrengen. Voor berichten zijn dezelfde besturingselementen beschikbaar als bij het lezen van e-mail.

 Opmerking    Mogelijk is de map Taken niet voor u beschikbaar. Dit hangt af van de instellingen van uw organisatie.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Outlook Web App voor Office 365 Enterprise, Outlook Web App voor Office 365 Small Business Premium