SharePoint Online: softwaregrenzen en -limieten

In dit artikel worden enkele belangrijke limieten beschreven die voor u relevant kunnen zijn in verband met de verschillende SharePoint Online-abonnementen in Office 365. Er wordt bijvoorbeeld informatie gegeven over het aantal ondersteunde gebruikers, opslagquota en maximale bestandsgrootte. In dit artikel worden verschillende abonnementen besproken: SharePoint Online voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven en SharePoint Online voor Office 365 Enterprise, plus afzonderlijke abonnementen. De limieten die worden aangegeven, gelden voor betaalde abonnementen. U ziet mogelijk andere limieten voor proefversies en voorbeeldsites van SharePoint Online.

 Opmerking    In Office 365-abonnementen worden softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint Online gescheiden beheerd van de opslaglimieten voor postvakken. Opslaglimieten voor postvakken worden ingesteld en beheerd met behulp van Exchange Online. Voor meer informatie over de manier waarop limieten voor postvakken in Exchange worden beheerd, raadpleegt u Typen postvakken en opslaglimieten voor geadresseerden .

In dit artikel


Beschikbaarheid van de SharePoint Online-functie

Hebt u hulp nodig om te bepalen welke SharePoint-oplossing het beste aansluit op de behoeften van uw organisatie?

De diverse Office 365-abonnementen betreffen verschillende SharePoint Online-aanbiedingen, zoals:

 • SharePoint Online voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven
 • SharePoint Online voor Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen
 • SharePoint Online voor Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, het onderwijs en de overheid

U kunt het abonnement kiezen dat het beste aansluit op de behoeften van uw organisatie. Iedere persoon die de SharePoint Online-service gebruikt, moet zijn gekoppeld aan een abonnement. SharePoint Online kan deel uitmaken van een Microsoft Office 365-abonnement, of kan worden gekocht als een afzonderlijk abonnement, zoals een SharePoint Enterprise-abonnement 1 of SharePoint Enterprise-abonnement 2.

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de SharePoint-functie en de SharePoint Online-service in Office 365, raadpleegt u de Beschrijving van services in SharePoint Online.

Terug naar boven Terug naar boven

Limieten voor SharePoint Online in Office 365-abonnementen

In deze sectie:

Limieten voor SharePoint Online voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven

SharePoint Online voor Professionals en Kleine Bedrijven en SharePoint Online voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium hebben enkele gemeenschappelijke grenzen en limieten. In de volgende tabel worden die limieten beschreven.

Functie Beschrijving
Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de pachter)

500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.

Quotumlimiet voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Aantal siteverzamelingen per pachter 1 siteverzameling per pachter.
Subsites Maximaal 2000 subsites per siteverzameling
Totaal beschikbare opslagcapaciteit voor de pachter

10 GB + 500 MB per gebruiker.

Als u bijvoorbeeld 10 gebruikers hebt, is de basistoewijzing voor de opslagcapaciteit 15 GB (10 GB + 500 MB * 10 gebruikers).

U kunt tot maximaal 1 TB extra opslagruimte kopen.

Opslagruimte voor persoonlijke sites

25 GB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant. De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en de persoonlijke newsfeed. Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Uploadlimiet voor bestanden 2 GB per bestand.
Synchronisatielimieten

20.000 items in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven, inclusief bestanden en mappen.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers 1 - 25 gebruikers
Maximaal aantal uitgenodigde externe gebruikers

Maximaal 500 unieke, externe gebruikers in de directory (externe gebruikers die uitnodigingen voor delen hebben geaccepteerd).

Wat is een externe gebruiker?

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor de opslagruimte voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online voor Professionals en Kleine Bedrijven bijvoorbeeld een limiet van 1 TB per siteverzameling voorschrijft, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslagruimte voor een siteverzameling van 1 TB.

 Belangrijk    Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een pachter. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 5 GB aan inhoud bevat, wordt die 5 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Terug naar boven Terug naar boven

Limieten voor SharePoint Online voor Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen

In de volgende tabel ziet u de softwaregrenzen en -limieten voor een abonnement op SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen.

Functie Beschrijving
Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de pachter) 500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.
Opslagcapaciteit per pachter

10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker.

Als u bijvoorbeeld 250 gebruikers hebt, is de basistoewijzing voor de opslagcapaciteit 135 GB (10 GB + 500 MB * 250 gebruikers).

U kunt tot maximaal 20 TB aan extra opslagruimte kopen.

Extra opslagruimte met kosten berekend per GB per maand.

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

 Belangrijk    U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Quotumlimiet voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Aantal siteverzamelingen per pachter 20 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).
Subsites Maximaal 2000 subsites per siteverzameling.
Opslagruimte voor persoonlijke sites

25 GB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en de persoonlijke newsfeed. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend, en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant.

Zie Extra informatie over OneDrive voor Bedrijven-limieten verderop in dit artikel voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Uploadlimiet voor bestanden 2 GB per bestand.
Synchronisatielimieten

20.000 items in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven, inclusief bestanden en mappen.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers 1 - 250 gebruikers
Maximaal aantal uitgenodigde externe gebruikers

Maximaal 10.000 unieke, externe gebruikers in de directory (externe gebruikers die uitnodigingen voor delen hebben geaccepteerd).

Wat is een externe gebruiker?

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor opslag voor Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen bijvoorbeeld een limiet van 1 TB per siteverzameling en 20 siteverzamelingen heeft, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslag voor 20 siteverzamelingen van elk 1 TB.

 Belangrijk    Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 25 GB aan inhoud bevat, wordt deze 25 GB afgetrokken van de beschikbare opslag.

Terug naar boven Terug naar boven

Limieten voor SharePoint Online voor Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondenemingen, het onderwijs en de overheid

U kunt een of meer abonnementen op Office 365 toevoegen aan uw abonnement. Dit geldt voor de volgende abonnementen:

 • Abonnementen op Microsoft Office 365 Enterprise (E1 – E4)
 • Abonnementen op Microsoft Office 365 voor de overheid (G1 – G4)
 • Abonnementen op Microsoft Office 365 voor het onderwijs (A2 – A4)
 • Abonnementen op Microsoft Office 365 Kiosk (K1 – K2)
 • Onafhankelijke abonnementen op SharePoint Online (Abonnement 1 en Abonnement 2).

Deze abonnementen hebben gemeenschappelijke grenzen en limieten. In de volgende tabel worden die limieten beschreven.

Functie Office 365 Enterprise-abonnementen (inclusief E1 – E4, A2-A4, G1-G4 en SharePoint Online-Abonnement 1 en -Abonnement 2) Office 365 Kiosk-abonnementen (Enterprise en voor de overheid K1 – K2)
Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de pachter) 500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.

Nul (0).

Gelicentieerde kioskwerkers worden niet opgeteld bij de opslagcapaciteit voor de pachter.

Aanvullende opslagruimte (per GB per maand); geen minimumaanschaf

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

 Belangrijk    U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

 Belangrijk    U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Opslagcapaciteit per pachter

10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker + gekochte extra opslagruimte.

Als u bijvoorbeeld 10.000 gebruikers hebt, is de basistoewijzing voor de opslagcapaciteit circa 5 TB (10 GB + 500 MB * 10.000 gebruikers).

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

 Belangrijk    Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, kunt u maximaal 25 TB extra opslagruimte aanschaffen.

10 GB + extra aangeschafte opslagruimte.

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

 Belangrijk    Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, kunt u maximaal 25 TB extra opslagruimte aanschaffen.

Opslaglimieten voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

 Belangrijk    Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, geldt er een limiet van 100 GB.

Maximaal 1 TB per siteverzameling (25 GB voor een proefversie). SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

 Belangrijk    Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, geldt er een limiet van 100 GB.

Kioskwerkers (abonnementen K1-K2) kunnen geen SharePoint-siteverzamelingen beheren. U hebt een licentie nodig voor ten minste één gebruiker van een Enterprise-abonnement om Kiosk-siteverzamelingen te kunnen beheren.

Aantal siteverzamelingen per pachter 10.000 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites). 10.000 siteverzamelingen
Subsites Maximaal 2000 subsites per siteverzameling Maximaal 2000 subsites per siteverzameling
Opslagruimte voor persoonlijke sites

25 GB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en de persoonlijke newsfeed. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend, en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant.

Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven verderop in dit artikel voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Niet beschikbaar.
Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Kioskwerkers (abonnementen K1-K2) kunnen geen Sharepoint-siteverzamelingen beheren. U hebt een licentie nodig voor ten minste één gebruiker van een Enterprise-abonnement om Kiosk-siteverzamelingen te kunnen beheren.

Uploadlimiet voor bestanden 2 GB per bestand. 2 GB per bestand.
Synchronisatielimieten

20.000 items in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven, inclusief bestanden en mappen.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

20.000 items in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven, inclusief bestanden en mappen.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Maximaal aantal gebruikers per pachter

1 tot > 500.000

 Opmerking    Als u meer dan 500.000 gebruikers hebt, neemt u contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger om de vereisten uitgebreid te bespreken.

1 tot > 500.000

 Opmerking    Als u meer dan 500.000 gebruikers hebt, neemt u contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger om de vereisten uitgebreid te bespreken.

Maximaal aantal uitgenodigde externe gebruikers

Maximaal 10.000 unieke, externe gebruikers in de directory (externe gebruikers die uitnodigingen voor delen hebben geaccepteerd).

Wat is een externe gebruiker?

Maximaal 10.000 unieke, externe gebruikers in de directory (externe gebruikers die uitnodigingen voor delen hebben geaccepteerd).

Wat is een externe gebruiker?

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor de opslagruimte voor Office 365 voor ondernemingen (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online Enterprise-abonnementen bijvoorbeeld een limiet van 1 TB per siteverzameling en 10.000 siteverzamelingen voorschrijven, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslagruimte voor 10.000 siteverzamelingen van elk 1 TB.

 Belangrijk    Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een pachter. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 25 GB aan inhoud bevat, wordt die 25 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Terug naar boven Terug naar boven

Limieten voor site-elementen in SharePoint Online

Er gelden ook limieten voor de site-elementen van een SharePoint Online-site. Enkele voorbeelden zijn:

 • Limieten voor lijsten en bibliotheken   Er gelden verschillende beperkingen voor verschillende typen kolommen. U kunt bijvoorbeeld maximaal 276 kolommen gebruiken in een lijst voor kolommen die één regel tekst bevatten.
 • Limieten voor pagina's   U kunt maximaal 25 webonderdelen toevoegen aan één enkele wiki- of webpagina.
 • Limieten voor beveiliging   Er gelden verschillende limieten voor verschillende beveiligingsfuncties. Eén enkele gebruiker kan bijvoorbeeld behoren tot maximaal 5000 beveiligingsgroepen.

Er zijn te veel specifieke vereisten voor de diverse site-elementen om hier allemaal te vermelden. Meer informatie hierover is te vinden in het TechNet-artikel Softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint 2013. In dit artikel hebben alleen de secties Limieten voor lijsten en bibliotheken, Limieten voor pagina's en Limieten voor beveiliging betrekking op SharePoint Online.

 Let op    Functiespecifieke informatie in dit TechNet-artikel is mogelijk niet nauwkeurig voor SharePoint Online.

Terug naar boven Terug naar boven

Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven

Elke gebruiker in SharePoint Online voor Office 365 krijgt een individuele opslagtoewijzing van 25 GB voor persoonlijke site-inhoud. Persoonlijke sites omvatten de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van de gebruiker, een Prullenbak en informatie over persoonlijke newsfeeds.

Alle SharePoint Online-abonnementen in Office 365 omvatten dezelfde opslagtoewijzing voor individuele persoonlijke sites. Deze opslagtoewijzing staat los van de toewijzing aan de pachter.

Voor meer informatie over de manier waarop gebruikers hun individuele OneDrive voor Bedrijven-toewijzing kunnen beheren, raadpleegt u OneDrive voor BedrijvenLimieten voor de -bibliotheek.

Extra bronnen

Voor meer informatie hierover: Gaat u naar:
Connectiviteitslimieten voor Office 365

Voor meer informatie over aandachtspunten voor de internetbandbreedte, poorten en protocollen voor Office 365-abonnementen, raadpleegt u Office 365-poorten en -protocollen.

Beschikbaarheid van de SharePoint-functie

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de SharePoint-functie en de SharePoint Online-service in Office 365 raadpleegt u Beschrijvingen van services voor SharePoint Online.

Limieten voor zoeken voor SharePoint Online Zie Limieten voor zoeken voor SharePoint Online voor meer informatie over de limieten voor zoeken voor SharePoint Online.
Mobiele apparaten

Voor meer informatie over het openen van een SharePoint Online-site vanaf een mobiel apparaat, raadpleegt u Een mobiel apparaat gebruiken als u wilt werken met SharePoint Online-sites.

Bestandstypen

Voor meer informatie over bestandstypen die u niet kunt toevoegen aan een lijst, raadpleegt u Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek.

Online-URL's

Voor meer informatie over SharePoint Online-adressen, raadpleegt u URL's en IP-adressen van SharePoint Online.

Talen van sites Zie Uw taal- en regio-instellingen wijzigen voor meer informatie over het instellen van de taal voor uw sites.
SharePoint Online plannen en implementeren
Opslagruimte wijzigen

 Belangrijk    U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement .

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2)