Gemachtigden toevoegen en beheren

U kunt toegang tot uw Microsoft Exchange-agenda, -adresboek en -postvak IN toewijzen aan gemachtigden en u kunt machtigingen instellen waarmee wordt gedefinieerd welke activiteiten de gemachtigden kunnen uitvoeren.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenEen gemachtigde toevoegen

 Belangrijk   Als u machtigingen wilt gebruiken, moeten u en de gemachtigde beschikken over een Microsoft Exchange-account (Microsoft Exchange-account: Een account dat wordt beheerd door Microsoft Exchange-server. Microsoft Exchange- accounts worden gebruikt door organisaties met veel gebruikers. Hiermee wordt synchronisatie van e-mail, agenda's en contactpersonen tussen meerdere computers mogelijk.).

 1. Klik in het menu Extra op Accounts.
 2. Klik op het account waaraan u een gemachtigde wilt toevoegen, klik op Geavanceerd en klik op het tabblad Gemachtigden.
 3. Klik onder Gemachtigden die namens mij kunnen handelen op ToevoegenToevoegen.
 4. Typ de naam van de persoon die u als gemachtigde wilt toevoegen en klik op Zoeken.
 5. Klik op de naam van de gemachtigde en klik op OK.
 6. Gebruik voor elk itemtype het pop-upmenu om het gewenste machtigingsniveau voor de gemachtigde in te stellen.

Zie Delen en machtigingen voor meer informatie over machtigingsniveaus voor gemachtigden.

 Opmerking   Voordat een gemachtigde toegang heeft tot uw items, moet deze u toevoegen aan de lijst Personen waarvoor ik gemachtigde ben in zijn of haar Microsoft Exchange-account. Zie Een gemachtigde worden of stoppen als gemachtigde voor meer informatie over de manier waarop u een gemachtigde voor iemand anders kunt worden.

WeergevenMachtigingen voor meerdere itemtypen beheren

 1. Klik in het menu Extra op Accounts.
 2. Klik op het account waarvoor u machtigingen wilt wijzigen, klik op Geavanceerd en klik op het tabblad Gemachtigden.
 3. Klik onder Gemachtigden die namens mij kunnen handelen op de gemachtigde.
 4. Klik op de knop ActiePop-upmenu Actie, klik op Machtigingen instellen en breng de gewenste wijzigingen aan.

 Opmerking   Als u het machtigingsniveau instelt op Geen, blijft de gemachtigde in de lijst zodat u snel naderhand machtigingen kunt herstellen. Zie Delen en machtigingen voor meer informatie over machtigingsniveaus.

WeergevenMachtigingen voor één map beheren

 1. Klik in het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) op de map die u wilt wijzigen.
 2. Klik op het tabblad Indelen op Machtigingen.

Tabblad Indelen, Machtigingen, Eigenschappen

 1. Klik op de naam van de persoon voor wie u de machtigingen wilt wijzigen.
 2. Klik in het pop-upmenu Machtigingsniveau op het gewenste toegangsniveau.

Als u de machtigingsniveaus wilt aanpassen, schakelt u de selectievakjes voor de gewenste items in en klikt u onder Items bewerken en Items verwijderen op het gewenste machtigingsniveau.

 Opmerking   Als u het machtigingsniveau instelt op Geen, blijft de gemachtigde in de lijst zodat u snel naderhand machtigingen kunt herstellen. Zie Delen en machtigingen voor meer informatie over machtigingsniveaus.

WeergevenEen gemachtigde verwijderen

 1. Klik in het menu Extra op Accounts.
 2. Klik op het account waarvoor u machtigingen wilt wijzigen, klik op Geavanceerd en klik op het tabblad Gemachtigden.
 3. Klik onder Gemachtigden die namens mij kunnen handelen op de gemachtigde.
 4. Klik op VerwijderenVerwijderen.

Zie ook

Delen en machtigingen

Een gemachtigde worden of stoppen als gemachtigde

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011