Een item aan een categorie toewijzen

U kunt uw berichten, gebeurtenissen, contactpersonen en andere  items (items: Gegevenseenheden in Outlook, zoals e-mailberichten, kalendergebeurtenissen, contactpersonen, taken en notities.) indelen door ze toe te wijzen aan categorieën. Categorieën beschikken over een kleurcode. Als u derhalve items weergeeft in de lijst, kunt u gemakkelijk zien welke items tot welke categorie behoren. U kunt een item toewijzen aan een standaardcategorie, zoals Familie of Reizen, of aan een zelfgemaakte categorie.

Als een item is toegewezen aan meerdere categorieën, wordt de laatst toegewezen categorie beschouwd als hoofdcategorie. De hoofdcategorie bepaalt de tekstkleur van het item in de itemlijst. En als u items sorteert op categorie, wordt een item gegroepeerd op basis van de hoofdcategorie.

  1. Selecteer een item in de itemlijst (itemlijst: De lijst met berichten, contactpersonen, taken of andere items in het hoofdvenster van Outlook. De itemlijst wordt standaard in verticale stand weergegeven tussen het navigatievenster en het leesvenster.).

Als u meerdere items wilt selecteren, houdt u COMMAND ingedrukt wanneer u op de items klikt.

  1. Klik op het tabblad Start op Categoriseren en klik op een categorie.

Tabblad Start, groep 5

Als u een nieuwe categorie wilt maken, klikt u op het tabblad Start op Categoriseren en vervolgens op Nieuw toevoegen en typt u een naam voor de categorie.


 Opmerkingen 

Zie ook

Een categorie maken of bewerken

Alle items in een categorie weergeven

Items filteren op categorie

Items indelen in Outlook

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011