Een Exchange-account toevoegen

In Outlook worden accounts ondersteund die worden beheerd met Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 met Update Rollup 4 (KB952580) en latere versies.

Wanneer u een Exchange-account toevoegt, worden in Outlook uw e-mailberichten, agenda-items, contactpersonen, taken en notities gesynchroniseerd met de Exchange-server.

  1. Klik in het menu Extra op Accounts.
  2. Klik linksonder in het dialoogvenster Accounts achtereenvolgens op ToevoegenKnop Account toevoegen en op Exchange.
  3. Geef uw e-mailadres op.
  4. Selecteer in het snelmenu Methode de juiste verificatiemethode voor uw account.
Verificatie met Doe het volgende
Gebruikersnaam en wachtwoord Klik op Gebruikersnaam en wachtwoord en geef uw referenties op.
Kerberos

Klik op Kerberos en selecteer in het snelmenu Kerberos-id een id.

Klik op Een nieuwe id maken als u een nieuwe id wilt maken.

Clientcertificaat Klik op Verificatie van clientcertificaat en selecteer in het snelmenu een certificaat.
  1.  Opmerking   Exchange-accounts worden meestal geverifieerd aan de hand van een gebruikersnaam en wachtwoord. Vraag bij de accountbeheerder na welke verificatiemethode u moet gebruiken als er problemen optreden bij het toevoegen van uw account.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Outlook laten proberen automatisch uw Exchange-server te laten detecteren Klik op Account toevoegen.
Uw Exchange-serveradres handmatig invoeren Schakel het selectievakje Automatisch configureren uit, voer het serveradres in en klik op Account toevoegen.
  1. Nadat het account is toegevoegd, wordt deze in het linkerdeelvensters van het dialoogvenster Accounts weergegeven en worden uw berichten en andere items gedownload in Outlook. Een groene indicator naast de accountnaam geeft aan dat het account verbinding heeft.
  2. Indicator voor Verbonden

 Tip   

Zie ook

Basisinstellingen Exchange-account

Serverinstellingen Exchange-account

Instellingen voor digitale ondertekening en versleuteling

Ik kan geen verbinding met mijn Exchange-account maken

Het standaardaccount opgeven

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011