Bescherming tegen ongewenste e-mail aanpassen

U kunt het filter voor ongewenste e-mail aanpassen zodat meer of minder berichten als ongewenst worden geclassificeerd.

  1. Klik in het menu Extra op Bescherming tegen ongewenste e-mail.
  2. Kies het gewenste beschermingsniveau tegen ongewenste e-mail.

 Belangrijk   Tenzij het beschermingsniveau tegen ongewenste e-mail is ingesteld op Geen, worden nuttige berichten mogelijk geclassificeerd als 'ongewenst' en in de map Ongewenste e-mail geplaatst. Controleer de map Ongewenste e-mail regelmatig zodat u zeker weet dat deze geen nuttige berichten bevat.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende

Alle berichten vanuit een specifiek domein (domein: In een e-mailadres is het domein het gedeelte van het adres na het @-symbool. In het adres 'voorbeeld@alpineskihouse.com' is het domein bijvoorbeeld 'alpineskihouse.com'.Een domein wordt ook wel een 'realm' genoemd. Als u zich wilt aanmelden bij een Outlook- account dat gebruikmaakt van een realm, moet u de naam in hoofdletters invoeren, bijvoorbeeld ALPINESKIHOUSE.COM.) toestaan.

Als u bijvoorbeeld 'alpineskihouse.com' toevoegt aan de lijst met veilige domeinen, wordt een bericht van een persoon met een e-mailadres dat '@alpineskihouse.com' bevat, nooit geclassificeerd als ongewenste e-mail.

Klik op het tabblad Veilige domeinen en typ de domeinnaam.

Alle berichten vanaf een specifiek e-mailadres of domein blokkeren.

Als u bijvoorbeeld 'alpineskihouse.com' toevoegt aan de lijst met geblokkeerde afzenders, wordt een bericht van een persoon met een e-mailadres dat '@alpineskihouse.com' bevat, altijd geclassificeerd als ongewenste e-mail.

Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders en typ het e-mailadres of de domeinnaam.

 Tip   

  • Afzenders van belangrijke berichten toevoegen aan Outlook-contactpersonen Wanneer een contactpersoon is opgeslagen in Outlook, classificeert Outlook berichten van deze contactpersoon niet als ongewenst.
  • U kunt met Adressenlijstbeheer berichten beheren van een adressenlijst. Berichten die door een adressenlijst worden verwerkt, worden niet geclassificeerd als ongewenste e-mail.

Zie ook

Berichten van adressenlijsten organiseren

Bescherming tegen ongewenste e-mail

Een bericht markeren als ongewenst of niet-ongewenst

Het onjuiste aantal e-mail wordt verzonden naar Ongewenste e-mail

Een afzonder blokkeren of deblokkeren

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011