Aanvullende mappen maken in het navigatiedeelvenster

In Outlook kunt u aanvullende mappen maken om berichten, contactpersonen, taken en notities te organiseren. U kunt bijvoorbeeld een map voor persoonlijke e-mailberichten maken zodat u deze apart van uw zakelijke berichten kunt houden.

 Belangrijk   Als u een nieuwe map onder een Microsoft Exchange-account (Microsoft Exchange-account: Een account dat wordt beheerd door Microsoft Exchange-server. Microsoft Exchange- accounts worden gebruikt door organisaties met veel gebruikers. Hiermee wordt synchronisatie van e-mail, agenda's en contactpersonen tussen meerdere computers mogelijk.) -map maakt, wordt de nieuwe map ook gesynchroniseerd met Exchange-server.

  1. Klik in het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) op E-mail Knop E-mailweergave, ContactpersonenKnop Contactpersonenweergave, TakenKnop Takenweergave of NotitiesKnop Notitieweergave.
  2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de map waaronder de nieuwe map wordt opgeslagen.
  3. Klik op het tabblad Indelen op Nieuwe map.

Tabblad Indelen, Nieuwe map

  1. Typ in het navigatiedeelvenster een naam voor de nieuwe map.


 Opmerkingen 

Zie ook

Extra agenda's maken

Gedeelde agenda's, adresboeken of e-mailmappen openen

Een map in een Exchange-account delen

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011