De status van uw services bekijken

Als beheerder van Office 365 kunt u de status van uw services weergeven en zien wanneer onderhoud voor die services is gepland.

In het onderdeel Servicestatus vindt u:

 • Huidige status:
  • Beschikbaarheid van elke service of elk hulpmiddel voor vandaag en de voorafgaande zes dagen
  • Details over een service-onderbreking of -storing
 • Gepland onderhoud: perioden waarin een service mogelijk niet beschikbaar is

De servicestatus van een RSS-feed geeft u realtime toegang tot informatie over service-incidenten en geplande onderhoudsevenementen. De RSS-feed wordt bijgewerkt wanneer een nieuw evenement wordt toegevoegd of een bestaand evenement wordt bijgewerkt. Als u een abonnement wilt nemen op de RSS-feed, klikt u op de pagina Huidige status op de RSS-koppeling.


 Opmerkingen 

 • Als u zich niet kunt aanmelden bij Office 365, hebt u geen toegang tot de pagina Servicestatus. Zie Problemen met het aanmelden bij Office 365 oplossen als u wilt weten wat u in dat geval kunt doen.
 • Er zijn ook rapporten beschikbaar voor beheerders van Office 365 voor ondernemingen en Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven. Klik in het Office 365-beheercentrum op Rapporten.

Wat wilt u doen?

De huidige status bekijken

Op de pagina Huidige status ziet u een tabel met al uw services en de bijbehorende onderdelen, met hun status voor Vandaag en de vorige dagen. Voor meer informatie kunt u klikken op de pictogrammen in de tabel.

U kunt de huidige status van al uw services als volgt weergeven

 1. Ga naar de pagina Servicestatus:
 1. Klik zowel in Office 365 voor ondernemingen als Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven in het linkerdeelvenster van het Office 365-beheercentrum op Servicestatus.
 2. Klik in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven op Beheerder. Klik onder Servicestatus op Servicestatus en onderhoud bijhouden.
 1. Klik op de pagina Huidige status op de pijl-omlaag naast een service om extra onderdelen of functies van die service weer te geven.
 2. Klik op een pictogram voor details.

De beschrijvingen en de definities van het pictogram Huidige status vindt u in de onderstaande tabel.

Pictogram Pictogrambeschrijving Definitie
Beschikbare service Beschikbare service De service is beschikbaar en er hebben geen incidenten plaatsgevonden tijdens de rapportageperiode. Dit pictogram biedt geen koppeling naar aanvullende informatie.
Wordt onderzocht Wordt onderzocht Er wordt een potentieel service-incident onderzocht. U krijgt spoedig meer informatie.
Fout-positief Fout-positief De service is in orde. Er is een potentieel service-incident onderzocht dat zich in werkelijkheid niet heeft voorgedaan.
Serviceonderbreking Serviceonderbreking De service werkt niet. Gebruikers hebben geen toegang tot hun e-mail, documenten of aanwezigheidsgegevens.
Service wordt hersteld Service wordt hersteld Het service-incident wordt opgelost.
Verslechtering van service Verslechtering van service De service is traag of reageert soms korte tijd niet.
Uitgebreid herstel Uitgebreid herstel Er zijn stappen ondernomen om het service-incident op te lossen. Het duurt echter langer voordat de service weer normaal functioneert. In deze periode kan het langer dan gewoonlijk duren voordat service is voltooid.
Service hersteld Service hersteld Er was een incident eerder vandaag, maar de service is hersteld.
Post-incidentrapport gepubliceerd Post-incidentrapport gepubliceerd Er is een rapport over het service-incident gepubliceerd.
Aanvullende informatie Aanvullende informatie Er was een incident op een voorgaande dag. Het incident is mogelijk verholpen of is nog actief. Bekijk de kolom Vandaag voor de huidige status.


 Opmerkingen 

 • De datums en tijden worden weergegeven op basis van de tijdzone van uw locatie en zo nodig omgezet naar de zomertijd. Op het moment dat de tijd wordt verzet (van zomertijd naar wintertijd of omgekeerd), kan de tijd voor een incident afwijken, zelfs op locaties waar geen zomertijd wordt gebruikt.
 • U kunt ook naar de pagina Servicestatus gaan vanuit het dashboard van het Office 365-beheercentrum. Klik op Details en geschiedenis weergeven onderaan in de melding Huidige status.

Terug naar boven Terug naar boven

Gepland onderhoud weergeven

U kunt informatie over een geplande onderhoudsgebeurtenis weergeven, waaronder de datum en tijd.

 1. Ga naar de pagina Gepland onderhoud:
 1. Klik zowel in Office 365 voor ondernemingen als Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven in het linkerdeelvenster van het Office 365-beheercentrum op Servicestatus en klik daarna op Gepland onderhoud.
 2. Klik in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven op Beheerder. Klik onder Servicestatus op Servicestatus en onderhoud bijhouden en klik op Gepland onderhoud.
 1. Klik op de pagina Gepland onderhoud op een koppeling in de kolom Status voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

De uitleg van de servicestatus vertalen in mijn taal

Als u klikt op een gebeurtenis op de pagina Servicestatus, worden de Details van de gebeurtenis alleen weergegeven in het Engels. Als u de details in een andere taal wilt lezen, kunt u ze laten vertalen.

 1. Ga naar de vertaalservice Vertaler.
 2. Klik op de pagina Servicestatus op het pictogram van een service-incident. Kopieer onder Details de beschrijving van het incident en plak deze op de aangegeven locatie in de vertaalservice.
 3. Selecteer in Vertaler de taal waarin u de tekst wilt laten vertalen en klik op Vertalen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven