Wat is nieuw: gewijzigde functies in Excel

In Microsoft Excel 2010 zijn verschillende functies bijgewerkt, hernoemd of aan de functiebibliotheek toegevoegd om de nauwkeurigheid van functies te verbeteren, een consistente functionaliteit te bieden die aan de verwachtingen voldoet en functienamen te bieden die de functionaliteit van een functie beter beschrijven.

Functies met een nieuwe naam blijven beschikbaar onder de oude naam om achterwaarts compatibel te blijven.

In dit artikel


Verbeteringen van algoritmen en nauwkeurigheid

Voor de volgende functies zijn wijzigingen in de algoritmen aangebracht om de nauwkeurigheid en prestaties van de functie te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een nieuwe algoritme geïmplementeerd voor de functie BETA.VERD om de nauwkeurigheid van deze functie te verbeteren. De functie REST is nu nauwkeuriger en sneller dankzij een nieuwe algoritme, en voor de functie ASELECT wordt een nieuwe algoritme voor willekeurige getallen gebruikt.

Verbeterde functie Functiecategorie Doel
BOOGSINH, functie Wiskundige en trigonometrische functies Berekent de inverse sinus hyperbolicus van een getal
BETA.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie
BETA.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie
BETA.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie voor een bepaalde beta-verdeling
BETA.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie voor een bepaalde beta-verdeling
BINOM.VERD, functie Statistische functies Berekent de binomiale verdeling
BINOMIALE.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de binomiale verdeling
BINOMIALE.INV, functie Statistische functies Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
AFRONDEN.BOVEN, functie Wiskundige en trigonometrische functies Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
CRIT.BINOM, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
CHIKW.INV.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.KWADRAAT.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIKW.TEST, functie Statistische functies Berekent de onafhankelijkheidstoets
CHI.TOETS, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de onafhankelijkheidstoets
CONVERTEREN, functie Technische functies Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
CUM.RENTE, functie Financiële functies Berekent de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUM.HOOFDSOM, functie Financiële functies Berekent de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
FOUTFUNCTIE, functie Technische functies Geeft de foutfunctie als resultaat
FOUT.COMPLEMENT, functie Technische functies Geeft de bijbehorende foutfunctie als resultaat
F.VERD.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de F-kansverdeling
F.VERDELING, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de F-kansverdeling
F.INV.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de inverse van de F-kansverdeling
F.INVERSE, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de F-kansverdeling
DUBBELE.FACULTEIT, functie Wiskundige en trigonometrische functies Berekent de dubbele faculteit van een getal
AFRONDEN.BENEDEN, functie Wiskundige en trigonometrische functies Rondt een getal naar beneden af, naar nul
GAMMA.VERD, functie Statistische functies Berekent de gamma-verdeling
GAMMA.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de gamma-verdeling
GAMMA.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LN, functie Statistische functies Berekent de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
MEETK.GEM, functie Statistische functies Berekent het meetkundige gemiddelde
HYPGEOM.VERD, functie Statistische functies Berekent de hypergeometrische verdeling
HYPERGEO.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de hypergeometrische verdeling
C.LOG2, functie Technische functies Berekent de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
C.MACHT, functie Technische functies Berekent een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
IBET, functie Financiële functies Berekent de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IR, functie Financiële functies Berekent de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
LIJNSCH, functie Statistische functies Berekent de parameters van een lineaire trend
LOGNORM.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOGNORM.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling
REST, functie Wiskundige en trigonometrische functies Berekent het restgetal van een deling
NEGBINOM.VERD, functie Statistische functies Berekent de negatieve binomiaalverdeling
NEG.BINOM.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de negatieve binomiaalverdeling
NORM.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve normale verdeling
NORM.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling
NORM.S.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de cumulatieve standaardnormale verdeling
NORM.S.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
BET, functie Financiële functies Berekent de periodieke betaling voor een annuïteit
PBET, functie Financiële functies Berekent de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
POISSON.VERD, functie Statistische functies Berekent de Poisson-verdeling
POISSON, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de Poisson-verdeling
ASELECT, functie Wiskundige en trigonometrische functies Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1
STDEV.S, functie Statistische functies Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEV, functie Compatibiliteitsfuncties Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
T.VERD.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de Student T-verdeling
T.VERD, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de Student T-verdeling
T.VERD.2T, functie Statistische functies Berekent de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling
T.INV.2T, functie Statistische functies Berekent de inverse van de Student T-verdeling
T.INV, functie Compatibiliteitsfuncties Berekent de inverse van de Student T-verdeling
VAR.S, functie Statistische functies Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VAR, functie Compatibiliteitsfuncties Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
IR.SCHEMA, functie Financiële functies Berekent de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows

Terug naar boven Terug naar boven

Nauwkeurige en consistente functienamen

De volgende functies hebben nieuwe namen die consistenter zijn met de wetenschappelijke functiedefinities en met andere functienamen in Excel. Bovendien beschrijven de nieuwe functienamen de functionaliteit nauwkeuriger. Omdat de functie CRIT.BINOM bijvoorbeeld de inverse van de binomiale verdeling beschrijft, is BINOMIALE.INV een betere naam voor deze functie.

Sommige functies met een nieuwe naam, zoals BETA.VERD, hebben een extra parameter zodat u het type verdeling kunt opgeven (linkszijdig, cumulatief of kansdichtheid).

Om achterwaarts compatibel te blijven met eerdere versies van Excel zijn de functies nog steeds beschikbaar onder hun oude naam in de categorie Compatibiliteitsfuncties. Als achterwaartse compatibiliteit echter niet vereist is, raden we u aan de functies met de nieuwe namen te gebruiken.

Hernoemde functie Functiecategorie Doel
BETA.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie
BETA.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie voor een bepaalde beta-verdeling
BINOM.VERD, functie Statistische functies Berekent de binomiale verdeling
BINOMIALE.INV, functie Statistische functies Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
ISO.AFRONDEN.BOVEN, functie Wiskundige en trigonometrische functies Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond
CHIKW.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve beta-kansdichtheidfunctie
CHIKW.VERD.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIKW.INV, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve beta-kansdichtheidfunctie
CHIKW.INV.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIKW.TEST, functie Statistische functies Berekent de onafhankelijkheidstoets
BETROUWBAARHEID.NORM, functie Statistische functies Berekent het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde
VERTROUWELIJKHEID.T, functie Statistische functies Berekent het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde met een Student T-verdeling
COVARIANTIE.P, functie Statistische functies Berekent de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
COVARIANTIE.S, functie Statistische functies Berekent de covariantie voor een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevenssets
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, functie Technische functies Geeft de foutfunctie als resultaat
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG Technische functies Geeft de bijbehorende foutfunctie geïntegreerd tussen x en oneindigheid als resultaat
EXPON.VERD, functie Statistische functies Berekent de exponentiële verdeling
F.VERD, functie Statistische functies Berekent de F-kansverdeling
F.VERD.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de F-kansverdeling
F.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de F-kansverdeling
F.INV.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de inverse van de F-kansverdeling
F.TEST, functie Statistische functies Geeft het resultaat van de F-toets
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, functie Wiskundige en trigonometrische functies Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond
GAMMA.VERD, functie Statistische functies Berekent de gamma-verdeling
GAMMA.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LN.NAUWKEURIG, functie Statistische functies Berekent de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
HYPGEOM.VERD, functie Statistische functies Berekent de hypergeometrische verdeling
LOGNORM.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOGNORM.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling
MODUS.VERM, functie Statistische functies Berekent een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of gegevensverzameling
MODUS.ENKELV, functie Statistische functies Berekent de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
NEGBINOM.VERD, functie Statistische functies Berekent de negatieve binomiaalverdeling
NETWERKDAGEN.INTL, functie Datum- en tijdfuncties Berekent het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallen
NORM.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling
NORM.S.VERD, functie Statistische functies Berekent de cumulatieve normale standaardverdeling
NORM.S.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling
PERCENTIEL.EXC function Statistische functies Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k in het bereik valt van 0..1, exclusief
PERCENTIEL.INC, functie Statistische functies Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik
PROCENTRANG.EXC, functie Statistische functies Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als percentage (0..1, exclusief) van de gegevensset
PROCENTRANG.INC, functie Statistische functies Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als percentage
POISSON.VERD, functie Statistische functies Berekent de Poisson-verdeling
KWARTIEL.EXC, functie Statistische functies Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, exclusief
KWARTIEL.INC, functie Statistische functies Bepaalt het kwartiel van een gegevensset
RANG.GEMIDDELDE, functie Statistische functies Berekent de rang van een getal in een lijst met getallen
RANG.GELIJK, functie Statistische functies Berekent de rang van een getal in een lijst met getallen
STDEV.P, functie Statistische functies Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEV.S, functie Statistische functies Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
T.VERD, functie Statistische functies Berekent de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling
T.VERD.2T, functie Statistische functies Berekent de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling
T.VERD.RECHTS, functie Statistische functies Berekent de Student T-verdeling
T.INV, functie Statistische functies Berekent de t-waarde van de Student T-verdeling als functie van de waarschijnlijkheid en het aantal vrijheidsgraden
T.INV.2T, functie Statistische functies Berekent de Student T-verdeling
T.TEST, functie Statistische functies Berekent de kans met behulp van de Student T-toets
VAR.P, functie Statistische functies Berekent de variantie op basis van een volledige populatie
VAR.S, functie Statistische functies Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
WEIBULL.VERD, functie Statistische functies Geeft de Weibull-verdeling als resultaat
WERKDAG.INTL, functie Datum- en tijdfuncties Geeft het seriële getal van een datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn
Z.TEST, functie Statistische functies Berekent de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

Terug naar boven Terug naar boven

Consistentie met aanbevolen procedures

De volgende functies zijn toegevoegd, omdat ze beter zijn afgestemd op aanbevolen procedures dan bestaande functies. De functie RANG.GEMIDDELDE sluit bijvoorbeeld beter aan op de verwachtingen van statistici over de werking van de functie dan de bestaande RANG-functie.

Functie met een nieuwe naam Functiecategorie Doel
CHIKW.VERD, functie Statistische functies Geeft de cumulatieve beta-kansdichtheidsfunctie als resultaat.
CHIKW.INV, functie Statistische functies Geeft de cumulatieve beta-kansdichtheidsfunctie als resultaat.
BETROUWBAARHEID.T, functie Statistische functies Berekent het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdeling.
COVARIANTIE.S, functie Statistische functies Berekent de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen.
T.VERD, functie Statistische functies Berekent de exponentiële verdeling
F.VERD, functie Statistische functies Geeft als resultaat de F-verdeling
F.INV, functie Statistische functies Berekent de inverse van de F-verdeling
MODUS.MEERV, functie Statistische functies Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereik.
NETWERKDAGEN.INTL, functie Datum- en tijdfuncties Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn
PERCENTIEL.EXC, functie Statistische functies Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt.
PROCENTRANG.EXC, functie Statistische functies Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.
KWARTIEL.EXC, functie Statistische functies Berekent het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief.
RANG.GEMIDDELDE, functie Statistische functies Berekent de rang van een getal in een lijst getallen
T.VERD, functie Statistische functies Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling
T.INV, functie Statistische functies Berekent de T-waarde van de Student T-verdeling als een functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden.
WERKDAG.INTL, functie Datum- en tijdfuncties Berekent het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallen

Terug naar boven Terug naar boven

Nieuwe functies

De volgende functie is toegevoegd aan de functiebibliotheek van Excel. Deze functie kan in de huidige versie van Excel worden gebruikt, maar is niet compatibel met Excel 2007 en Excel 97-2003. Als achterwaartse compatibiliteit is vereist, kunt u de compatibiliteitscontrole gebruiken en de benodigde wijzigingen aanbrengen in uw werkblad om fouten te voorkomen.

Nieuwe functie Functiecategorie Doel
AGGREGAAT, functie Wiskundige en trigonometrische functies Geeft een aggregaat in een lijst of een database als resultaat

Terug naar boven Terug naar boven

Achterwaartse compatibiliteit

Wanneer u een werkblad moet delen met anderen die Excel 2010 niet hebben geïnstalleerd, kunt u de compatibiliteitsfuncties gebruiken in plaats van de hernoemde functies. Eerdere versies van Excel herkennen de oude namen en leveren de verwachte resultaten op.

Compatibiliteitfuncties zoeken

Ga als volgt te werk om alle compatibiliteitsfuncties op te zoeken:

  1. Klik op het tabblad Formules in de groep Functiebibliotheek op Functie invoegen.
  2. Klik in het vak Of selecteer een categorie op Compatibiliteit.

Functie invoegen, dialoogvenster

Tip    U kunt de compatibiliteitsfuncties ook terugvinden in de groep Functiebibliotheek. (Tabblad Formules, groep Functiebibliotheek, Meer functies, Compatibiliteit).

De juiste functie selecteren in het werkblad

Wanneer u een formule begint in te voeren in het werkblad, geeft Formule automatisch aanvullen zowel de hernoemde als de compatibiliteitsfuncties weer, met verschillende pictogrammen zodat u eenvoudig de juiste kunt kiezen. Naast de oorspronkelijke functies wordt een geel driehoekje weergegeven om u erop attent te maken dat deze functies beschikbaar zijn voor compatibiliteit met Excel 2007 en eerdere versies.

Voorbeeld van Formule automatisch aanvullen

Controleren op compatibiliteitsproblemen

Zoals eerder in dit artikel is aangegeven zijn nieuwe functies (zoals AGGREGAAT) of functies waarvan het algoritme of de nauwkeurigheid is verbeterd (zoals BETA.VERD), niet compatibel met eerdere versies van Excel. In deze versies worden de nieuwe functies niet herkend, en worden #NAAM?-fouten weergegeven in plaats van de verwachte resultaten. Voordat u een werkmap opslaat kunt u de compatibiliteitscontrole uitvoeren om na te gaan of er nieuwe functies zijn gebruikt. Op deze manier kunt u de benodigde wijzigingen aanbrengen om fouten te voorkomen als de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel (Excel 97-2003 of Excel 2007). .

De compatibiliteitscontrole voert u als volgt uit:

  1. Klik op het tabblad Bestand op Info.
  2. Klik onder Voorbereiden voor delen op Controleren op problemen en vervolgens op Compatibiliteit controleren.

Dialoogvenster Compatibiliteitscontrole

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010