Tekst in een SmartArt-afbeelding draaien

In bepaalde SmartArt-indelingen wilt u de tekst mogelijk draaien of verticaal stapelen om deze verticaal weer te geven of ruimte te besparen.

  1. Plaats de muisaanwijzer in een SmartArt-afbeelding op de tekst die u wilt draaien of stapelen, klik met de rechtermuisknop en kies Teksteffecten opmaken.

Een SmartArt-afbeelding met tekst

  1. Selecteer in het dialoogvenster Teksteffecten opmaken onder Tekstvak de gewenste tekstrichting.
  2. Klik op Sluiten.

Het dialoogvenster Teksteffecten opmaken

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010