Schuine tekst en randen gebruiken in Excel

Van toepassing op
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2002

Kaft van boek


Dit artikel is gebaseerd op fragmenten uit Microsoft Office Excel 2003 Inside Out van Craig Stinson en Mark Dodge.

Vaak is het label boven aan een kolom veel breder dan de gegevens in de kolom in kwestie. U kunt de optie Terugloop (menu Opmaak, opdracht Celeigenschappen, tabblad Uitlijning) gebruiken om labeltekst die uit meerdere woorden bestaat, smaller te maken, maar soms volstaat dit niet. U kunt in zo'n geval ook verticale tekst gebruiken, maar de leesbaarheid hiervan varieert. Bovendien neemt verticale tekst vaak veel ruimte in. In plaats daarvan kunt u ook gedraaide tekst en celranden gebruiken, zoals u in de volgende afbeelding kunt zien.

Voorbeeld van randen en schuine tekst

Het kan zijn dat u ook die vervelende lege cel linksboven in de tabel wilt gebruiken. Met behulp van een schuine rand kunt u hoekcellen met dubbel label maken, zoals u ziet in de volgende afbeelding.

Afbeelding van cel met dubbel label

Schuine tekst en randen toepassen

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.
 2. Klik in het menu Opmaak op Celeigenschappen.
 3. Wijs op het tabblad Rand verticale randen toe aan de linkerzijde, de rechterzijde en het midden van het bereik.
 4. Klik op het tabblad Uitlijning in het vak Stand op een punt in de schaalverdeling of sleep de wijzer naar de gewenste hoek.

 Opmerking   Een positieve hoek tussen 30 en 60 graden werkt doorgaans het beste.

 1. Klik bij Uitlijning van tekst in de keuzelijst Horizontaal op Gecentreerd en klik vervolgens op OK.

De linker- en rechterrand worden nu meegedraaid met de tekst.

 1. Als u alle kolommen zo smal mogelijk wilt maken, selecteert u de kolommen, wijst u Kolom aan in het menu Opmaak en klikt u vervolgens op AutoAanpassen aan selectie.

Een schuine rand aan een lege cel toevoegen

 1. Selecteer de cel die u wilt opmaken en typ vervolgens tien 10 spaties.

U kunt dit later zo nodig aanpassen. (In het bovenstaande voorbeeld waren zeventien spaties nodig voorafgaand aan het label Examennr.)

 1. Typ het eerste label, dat overeenkomt met de kolomlabels boven aan de tabel.
 2. Maak twee regeleinden in de cel door ALT ingedrukt te houden en vervolgens tweemaal op ENTER te drukken.
 3. Typ het tweede label, dat overeenkomt met de rij links van de tabel en druk op ENTER.
 4. Selecteer de cel en klik op Celeigenschappen in het menu Opmaak.
 5. Selecteer op het tabblad Rand in het vak Lijn bij Stijl de lijnstijl die u wilt gebruiken.
 6. Klik onder Rand op de knop met de schuine streep die van linksboven naar rechtsonder loopt.
 7. Schakel op het tabblad Uitlijning onder Tekstconfiguratie het aankruisvakje Terugloop in en klik vervolgens op OK.

 Opmerking   Als het resultaat niet helemaal naar uw zin is, kunt u de kolombreedte en de rijhoogte aanpassen en spaties voor het eerste label toevoegen of verwijderen. In het voorgaande voorbeeld hebben we ook de cellen B3:F3 geseleceerd en de tekstuitlijning ingesteld op Boven in het vak Verticaal op het tabblad Uitlijning zodat alle labels boven aan de tabel worden uitgelijnd.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003